Het woonzorgcentrum van de toekomst

Report
Het woonzorgcentrum van de
toekomst
Toekomstvisie Mechelen, traject.
Uw toekomst…
Uw woonzorgcentrum?
GESCHIEDENIS…
Van oudemannenhuis naar woonzorgcentrum
Vanaf 16de eeuw: oudemannenhuis
Ouwmannenhuis Speecqvest 1861
1972: Hof Van
Egmont
…2009…
Rusthuis
Home
Bejaardenhuis
Oumannenhuis
Ouwvrouwenhuis
armenhuis
WOONZORGCENTRUM
HVE in cijfers
• 306 Woongelegenheden
• 6 Kortverblijf
• 2 Dagverzorgingscentra
Zorg strategisch plan:
Minder Woongelegenheden
10 Kortverblijf, 2 DVC
+ 40 assistentiewoningen
Visie opgebouwd…
Strategie en uitdagingen in
ouderenzorg
Inspiratie vanuit andere
zorginstellingen
Bevraging senior van morgen
Visie van de medewerkers
Visietraject De Lisdodde
……..
visie
praktijk
Mechelen en omgeving
Bevraging Senior van morgen
• Lokale dienstencentra
• Dagverzorgingscentra
• Woonzorgcentra:
– Wachtlijst
– Recent opgenomen
Interview: wonen, leven, zorg
Medewerkers/ Workshops
Wonen
Welzijn
Zorg
- Eigen spullen
- Jezelf zijn
- Veiligheid
- Eigen sanitair
- privacy
- Ergonomie
- Ruimte voor slapen
- Keuzemogelijkheden
- Zelfredzaamheid
- Ruimte voor leven
- Aanbod op maat
- Behouden van thuis
- Groen
- Bezoek
- Gegarandeerd
- licht
- Sociaal leven
- ruimte
Inspiratie uit andere zorginstellingen
Uitdagingen en strategie in sector
• Toegenomen vraag: Vergrijzing, verwitting
• Veranderende vraag: Veranderende
samenleving.
• Handen in de zorg
• Middelen
Negatief beeld over ouderenzorg
• Effect op ouderen zelf: iedereen wil oud
worden, niemand wil oud zijn
• Effect op organisaties en (toekomstige)
medewerkers
Vlaanderen
• Continuïteit in de zorg
• Zorg op maat
• Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.
Dit bereiken door:
- Professionalisering en management uitbouwen
- Samenwerken, terreingevecht overstijgen
- Creatief, innovatief
Projectoproepen allerhande
Visietraject De Lisdodde
Wonen => keuzevrijheid
Afdelingswonen
=>
groepswonen/ gezinswonen
kamers
kamers
Kamers
Visie op wonen : gelijkaardige leefstijl
Kunstzinning
Mechels
Huiselijk
Multicultureel
Inrichting en aankleding
° Schilderijen naar keuze of eigen werk
° Muziekinstrument en/of muziekhoek
° Veel bloemen en planten
° Bibliotheek
…
Activiteiten
° Gepaste (muziek)programma’s op radio, video en TV
° Naar wens dineren in het restaurant van WZC of
Buitenshuis
°Bezoeken aan concerten en tentoonstellingen
…
20XX: Het Hof van Egmont
WONEN
(zorg)
KEUZEVRIJHEID
 Zorg aan huis in een residentiële setting
Woonzorgvisie
Een WOONZONE,
met meer zorg op maat indien nodig
Als iemand WOONT op de site Hof van Egmont,
dan is de woning een THUIS
ZORG op de site Hof van Egmont wordt ZORG AAN
HUIS
De woonzorgvisie voor de toekomst
WONEN op de site Hof van Egmont is:
• Een individueel gegeven in een sociale omgeving
• Welzijn: wonen en leven
• Zelfredzaamheid van klant behouden:
Zorg met handen op de rug
• Regie over het leven : inspraak
De woonzorgvisie voor de toekomst
WONEN op de site Hof van Egmont is:
• Een woning en geen ‘kamer’
• Een straat waar men kan kiezen met welke buren een
sociale relatie wordt aangegaan en geen afdeling met
verplicht samen zijn.
• Een sociaal aanbod op de site waar men voor kiest
om aan deel te nemen
De woonzorgvisie voor de toekomst
ZORG AAN HUIS op de site
Hof van Egmont
• Zorg is gegarandeerd en van hoge kwaliteit en is
“onzichtbaar” aanwezig
• Zorg is een individueel gegeven, wordt zo veel
mogelijk op vraag en op maat aan huis geleverd.
• Inzetten op communicatie
• Inzetten op organisatie en planning
Verschillende programma’s
1.


Personen die thuis wonen: enerzijds voor fysiek zorgbehoevenden –
anderzijds voor personen met dementie
Dagverzorging: huis in de straat, zelfredzaamheid
Kortverblijf
2.
3.
Bewoners met dementie
Bewoners met psychiatrische problematieken
 Kleinschalig: huis met 8 kamers, samen leven, samen huishouden doen,
samen …, dus leefruimtes in dit huis
4. Bewoners met fysieke zorgbehoefte en helder van geest (B-C)
5. Bewoners die nog mobiel zijn en helder van geest (O-A)
 Zorgflats in de stad, met leefruimte, slaapruimte, badkamer
Woonzone vervat in stadsweefsel
Stad Mechelen
Woonzone
Hof van Egmont:
zorgflats/
assistentiewoningen, dvc
Dorp met huizen
Wensen klant en Efficiënte werking?
• De zorg die nodig is, maar geen overconsumptie
• Mantelzorgers, vrijwilligers
• Ruimte in individuele woning, gecompenseerd met totaal
• Ondersteuning door informatica, domotica
• Aangepaste infrastructuur
• Goede logistiek
• Schaalgrootte
Voorbeeld De Wielborgh en haalbaarheidschecks huidige
klanten HVE
Wat goed loopt…
• Eenvoudig en evident idee, weinig weerstand
• Groot voortraject en draagvlak bij
betrokkenen
• Bekeken vanuit verschillende hoeken,
gekomen op zelfde resultaat
• Partners (ICT, universiteit, middenstand…)
• Min haalbaarheidschecks
uitdagingen
• Beperkte ruimte in de stad
• Medewerkers meenemen
• Totaal nieuwe organisatie bouwen, andere
manier van werken
• Wetgeving
– Infrastructureel
– Financieel
Traject voor ons…
Uw toekomst…
Een woonzorgcentrum?
Vragen?
Wendy Absillis
Departementshoofd ouderenzorg
OCMW Sociaal Huis Mechelen
[email protected]
015/44.52.18

similar documents