Hibi wassen HIBIscrub en smeren Bactroban

Report
De patiënt als helpende hand
in de strijd tegen infecties
Agenda




POWIs & Staphylococus aureus
Chloorhexidine & mupirocine
Selectief gebruiken of voor alle patienten? Een kosten-baten analyse
Hibiscrub - protocol
Postoperatieve wondinfecties?
Hoe groot is het gevaar?
• 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfectie
• Staphylococus aureus is de belangrijkste bacterie
Postoperatieve wondinfecties?
Hoe groot is het gevaar?
Staphylococus
Aureus
1 op 3 is drager
Is S.-aureus gevaarlijk?
 Bij een gezonde persoon
 Kan leiden tot een huidinfectie
 Vrijwel nooit ernstige gevolgen
 Bij een medische ingreep
 Operatiewond die geïnfecteerd raakt met S.-aureus kan ernstige gevolgen
hebben, vaak afhankelijk van:
De aard van de ingreep
Algemene conditie van de patiënt
Opnameduur
 Een postoperatieve infectie verlengt de verblijfsduur gemiddeld met 4 dagen
Hoe groot is het gevaar specifiek voor Nederland
Bron: mrsa.rivm.nl op 16/10/2014
Maatregelen in de OK ter preventie
van infecties
De OK is goed georganiseerd
om infecties te voorkomen.
Maar hoe zit dat met de patiënt?
80% van de infecties is van endogene oorsprong
Wat kunnen we er aan doen?
Is er wetenschappelijk bewijs?
Protocol van de studie
6771 patiënten
gescreend op
S.aureus in de neus
1251 positief
353 geëxcludeerd
146 wilde niet participeren
140 beantwoordden niet aan
inclusie criteria
47 andere redenen
20 beantwoordden aan
exclusie criteria
918 werden
gerandomiseerd
505 protocol
413 placebo
504 opgenomen
in analyse
413 opgenomen
in analyse
Protocol van de studie
2x
5 dagen
1x
Follow-up: 6 weken na ontslag
De resultaten
S.Aureus infectiegraad:
protocol groep: 3,4% (17 van 504 patiënten)
placebo groep: 7,7% (32 van 413 patiënten)
60% daling
Werkt gewone zeep ook?
Nee, gewone zeep verplaatst de
bacteriën maar verwijdert ze niet.
Er is soms zelf sprake van een
vermeerdering van bacteriën.
Hibiscurb – eerste wasbeurt
vermindering bacteriële flora met 94%
Hibiscrub – tweede wasbeurt
verdere vermindering met 77%
Werkt Mupirocine zalf alleen?
2 studies:
Perl, et al. Intranasal Mupirocin to Prevent Postoperative
Staphylococcus Aureus Infection. New England Journal of Medicine.
2002; Vol 346; pp1871-1877.
Kalmmeijer, et al. Surgical Site Infections in Orthopedic Surgery: The
Effect of Mupirocin Nasal Ointment in a Double-Blind, Randomized,
Placebo-Controlled Study. Clinical Infectious Disease. 2002; Vol
35;pp353-358
Uit deze studies blijkt dat men wel de kolonisatie van S.-aureus in de neus
kon verminderen maar niet het aantal postoperatieve infecties
Werking van HiBiScrub Chloorhexidine zeep
Werking van HiBiScrub Chloorhexidine zeep
Chloorhexidine
Huid
Wikipedia:
Chloorhexidine hecht zich
aan de huid en blijft daar
tot 6 uur chemisch actief.
De werking is gebaseerd
op de vernietiging van het
celmembraan van
bacteriën.
Werking van Chloorhexidine
Larson E. Guideline for use of topical antimicrobial agents. Am J Infect Control. 1988 Dec;16(6):253-66.
Werking van Chloorhexidine
2. Aly R et al. Etude comparative de l’effet antiseptique du gluconate de chorhexidine à 0,5% et de l’alcool
isopropylique à 70% sur la flore normale des mains. Applied and environmental microbiology. 1979 : 610-613
3. Larson et al. Alcohol for Surgical Scrubbing , Infection Control and Hosp Epidemiol. 1990 ;Vol11 [3]: 139-143
Economisch argument voor het standaard
gebruik van HibiScrub & Mupirocine
Van de auteurs van de ‘Bode-studie’:
• Mupirocine en Chloorhexidine zijn relatief goedkoop
• Behandeling volgens protocol studie (5 dagen),
kost minder dan 20€/patiënt
• Screening op S.aureus kost 55€/patiënt
• Om één ziekenhuisinfectie te vermijden, moeten
121 patiënten worden gescreend en 23 patiënten
worden behandeld. Kost hiervan: 7.115€
• Extra kosten voor de behandeling van één ziekenhuisinfectie = 15.000€
 Twee scenario’s getest t.o.v. een basisbehandeling (gekeken naar kosten &
levenskwaliteit):
 Basisbehandeling: geen test & behandeling
 Scenario 1: doel is om patienten te testen op S. Aureus, alleen positief op S.
Aureus krijgen behandeling (chloorhexidine & mupirocine)
 Scenario 2: doel is om patienten te testen op S. Aureus, maar alle patienten
(ook ongetest) krijgen de behandeling (chloorhexidine & mupirocine)
 Resultaten:
 In zowel scenario 1 & 2 waren er kostenbesparingen en betere
gezondheidsresultaten
 Scenario 2 had de beste resultaten:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3102653/#pone.0014815-College1
Situatie in 6 ziekenhuizen - heupoperaties
Bron: https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/ziekenhuizen
Situatie in 6 ziekenhuizen - heupoperaties
Bron: https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/ziekenhuizen
Situatie in 6 ziekenhuizen - heupoperaties
Bron: https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/ziekenhuizen
Hoe HiBiScrub gebruiken?
Postoperatieve wondinfecties voorkomen
Mölnlycke Health Care:
Infectiepreventie in alle stappen van de zorg
Thuis
Pre-op
In het OK
Post-op
Thuis
Discussie
Waarom niet Hibiscrub
& Muporicine overal
gebruiken?
Knelpunten?
Voorbeelden van
protocollen in andere
ziekenhuizen
(Leiderdorp)?
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Chirurgendagen 2013
30-31 mei te Veldhoven
donderdag 30 mei 2013 15:35 - 15:45
Infectie(s) taboe na mammachirurgie
Prakken, F.J., Neijenhuis, P.A., Lelieveld-Vroom, G.M.M., Zeillemaker, A.M.
Voorzitter(s): Dr. E.C.T.H. Tan & dr. T.M. van Ginhoven
Staphylococcus aureus (SA) veroorzaakt de meeste nosocomiale infecties wereldwijd. Deze bacterie
komt bij 20-30% van de menselijke populatie voor op huid en of slijmvliezen, zoals de neusholte.
Patiënten bij wie SA in de neus aanwezig is lopen een verhoogd risico op een SA gerelateerde
postoperatieve wondinfectie (7,5% tegen 3-5% in de totale ziekenhuispopulatie). In de periode van 1
april 2009 tot 1 juli 2010 werden in ons opleidingsziekenhuis 7 postoperatieve wondinfecties na 246
borstoperaties, allen SA gerelateerd, genoteerd. Preventie door screening en gericht behandelen van
patiënten met SA neusdragerschap verminderd mogelijk het aantal infecties postoperatief.
Tussen 1 juni 2011 en 31 december 2012 werden 289 patiënten met borstkanker geïncludeerd en
electief geopereerd. Een neuskweek gericht op SA werd bij iedere patiënt preoperatief afgenomen na
informed consent. Bij een positieve kweekuitslag werd behandeling met Mupirocine (Bactroban®)
neuszalf en Chloorhexidine (Hibiscrub®) huiddesinfectie gedurende 5 dagen gestart. Extra kosten
werden door zowel de zorgverzekeraar als het ziekenhuis gedragen. Gedurende de studie werd het
effect van de SA eradicatie therapie postoperatief poliklinisch beoordeeld na een 2e neuskweek.
Bij 42 patiënten werd preoperatief een SA gekweekt (15%). Na gerichte eradicatie therapie ontstond
slechts 1 postoperatieve wondinfectie binnen 30 dagen na 289 borstoperaties. Wel betrof het hier
dezelfde SA stam als die eerder in de neus van de patiënt was aangetroffen. De kweekuitslag van alle
15 patiënten die een tweede neuskweek postoperatief ondergingen was negatief voor SA.
Sinds er bij borstkanker patiënten preoperatief actief gescreend wordt op SA in de neus
worden significant minder infecties geconstateerd. Eradicatie therapie gericht op SA verdient
aanbeveling en lijkt kosteneffectief.
Zijn er nog vragen?
Wat raden de richtlijnen aan voor uidontsmetting?
– Centers for Disease Control (VS)
Guideline for the prevention of surgical site infection, 1999.Infection control and Hospital
Epidemiology. Vol 20, No 4, p. 247 – 278.

similar documents