enquête - Rugby Club Tilburg

Report
Bestuur Rugby Club Tilburg
1
April 2014
Aanleiding
• Cursus ‘Besturen met een visie’
• Opstellen beleidsplan
• Stippen op de horizon
2
Deelnemers
• 143 leden
• 3 jeugdleden
• 35 ouders
• 75 dames en heren
• 19 niet rugbyers
• 143 leden
• 10 geen antwoord
3
Kantine
•
•
•
•
•
•
77% komt graag in onze kantine
20% vind de inrichting niet mooi
75% vind het assortiment goed
31% wil een gezonder assortiment
64% vind de kantine gezellig
92% vind de barmedewerkers vriendelijk
4
Aantal quoten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Houten vloer / Open haard
Iets warmer
Niet alleen vette hap maar ook gezond
Uitstraling is sober / inrichting is koud en kil
Graag een aanbouw/luifel
Meer acties en aanbiedingen
Die saaie meubels eruit
Te vieze handdoeken
Bruinkaffee gehalte mag hoger
Meer Engelse Pub sfeer
TV scherm voor uitslagen
5
Responses Kantine
Rugbyer
• Leuke zitjes/betere
statafels/betere sfeer
• Gezonder voedsel
• Keuken vaker open
• Gevarieerder aanbod
• Meer rugby op scherm
Ouder
Niet rugbyer
• Leuke zitjes/betere
• Meer sfeer
sfeer
• Gezonder voedsel
• Keuken vaker open
• Betere schoonmaak
• Koffie/koffieapparaat
• Meer rugby op scherm
6
Conclusie kantine
• Inrichting gezelliger maken
• Gezonder en gevarieerder aanbod
• Meer rugby op scherm
• Betere schoonmaak
7
Accommodatie
• 55% vind de velden van voldoende kwaliteit, 15% vind
dit niet
• 87% voelt zich veilig op de club
• Slechts 17% is tevreden met de kleedkamers
• 32% is voorstander van een kunstgrasveld
• 40% vind het erg om ons complex te delen
8
Aantal quoten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Route vanaf parkeerplaats is modderbende
Nettere kleedkamers en sanitair
Verlichting op tweede veld is noodzakelijk
Kleedkamers zijn zeer slecht
Niet delen anders komt rugbysfeer in gevaar
Gaten in zandweg weg
Rugby zo lang mogelijk uniek houden
Materiaalhok is erg vies en rommelig
Is een fitnessaccommodatie een optie
Anti kunstgras
Kunstgras zou een goede optie zijn
9
Responses Accommodatie
Rugbyer
• Betere kleedkamers
• Meer schoonmaak
kleedkamers
• Indeling materiaalhok
• Een krachthonk
• Goede toegangsweg
• Verlichting 2e veld
Ouder
• Betere kleedkamers
• Meer schoonmaak
kleedkamers
• Goede toegangsweg
• Verharding tussen
parkeerplaats en
clubhuis
Niet rugbyer
• Betere kleedkamers
• Betere schoonmaak
kleedkamers
10
Conclusie Accommodatie
• Betere kleedkamers en betere schoonmaak
kleedkamers
• Goede toegangsweg
• Verharding tussen parkeerplaats en clubhuis
• Gelegenheid tot krachttraining
11
Technisch
• 70% vind de trainers vriendelijk en positief, 4% is het
hier niet mee eens
• 58% vind onze trainers deskundig, 6% is het hier mee
oneens
• 57% vind de gebruikte materialen van voldoende
kwaliteit, 11 % is het hier mee oneens
• 54% vind dat er voldoende trainingsmaterialen aanwezig
zijn, 12% is het hier mee oneens
• 54% kan zijn spel goed ontwikkelen, 6%is het hier mee
oneens
12
Aantal quoten
•
•
•
•
•
Alle trainers dezelfde basis geven
Geen vooruitgang na aanstellen betaalde trainer
Meer refs
We mogen blij zijn dat ieder team een trainer heeft
De ruck kussens zijn meestal beschadigd, het schuim
puilt eruit
• Een betere trainer voor het eerste
• Theorie uitleg over het spel en de regels
• Alleen maar lof voor de trainers
13
Responses Technisch




Rugbyer
Betere
materialen/beheer
Meer opgeleide
trainers per groep
Positie gerichte
training
Overal zelfde speelen trainingswijze


Ouder
Meer trainers en
begeleiders
Meer referees

Niet rugbyer
Overal zelfde speelen trainingswijze
14
Conclusies Technisch
• Meer (opgeleide) trainers en begeleiders
• Overal dezelfde speel- en trainingswijze
• Beter materiaalbeheer
15
Activiteiten
• 74% vind dat er leuke activiteiten worden georganiseerd
• 57% vind dat er voldoende toernooien zijn waaraan
wordt deelgenomen, 6% is het hier niet mee eens
(dames/heren)
• 64% vind dat er voldoende gezellige dingen wordne
georganiseerd, 12% is het hier niet mee eens, gelijke
verdeling jeugd/oude en dames/heren
• 79% vind dat de activiteiten goed worden georganiseerd
en 84% vind dat de vrijwilligers enthousiast en aardig
zijn
• 62% vind dat er voldoende afwisseling is in het
16
activiteitenaanbod
Aantal quoten
•
•
•
•
•
•
•
Meer bijwonen professionele wedstrijden
Meer vrijwilligers
De mensen die helpen zijn altijd dezelfde
Jeugd moet iets terug doen voor de club
Meer feestjes en activiteiten
Meer activiteiten rond de bar
Bestuur moet stimuleren en bemiddelen voor meer
gelegeheidswedstrijden/toernooien
• Teveel nadruk op families met kinderen
• Communicatie breder dan dat #*@#facebook....
• Weinig betrokkenheid van oudere speler bij activiteiten
17
Responses Activiteiten


Rugbyer
Meer
feesten/activiteiten
Meer mensen op
feesten


Ouder
Meer rugby op groot
scherm
Meer vrijwilligers
Niet rugbyer
18
Conclusies Activiteiten
• Meer feesten en activiteiten
• Meer rugby op groot scherm
• Meer mensen op feesten
• Meer vrijwilligers
19
Communicatie en kennis van
vereniging
• Slechts 33% geeft aan regelmatig de website te
bezoeken en 39% vind onze site informatief
• 57% vind dat de club voldoende gebruik maakt van
sociale media
• 21% weet niet wie de bestuurders van onze club zijn,
57% weet dat wel
• 38% is niet op de hoogte van het (lange termijn) beleid
van de club, slechts 20% is dat wel
• 62% vind dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om alle
werkzaamheden uit te voeren, 28% vind dat niet
• 52% wil zich niet extra inzetten voor de club, 38% wil dat20
wel
Aantal quoten
• Gesloten deel van de website mag open
• Informatie centraal houden via website (informatie voor
oudere jeugd wordt geheel niet verwerkt op site)
• Website meer toegankelijk maken, blijft onoverzichtelijk
• Nieuwsbrief?
• We mogen meer werken aan externe zichtbaarheid als
club
• Open en helder communiceren, vaker mailing
• Berichtgevingen zijn meestal/altijd aan de late kant
21
Responses Communicatie en
kennis van vereniging


Rugbyer
Meer info op website
Meer info vanuit
bestuur


Ouder
Meer info op website
Eerder informeren
over wedstrijden etc.

Niet rugbyer
Meer info op website
22
Conclusies Communicatie en
kennis van vereniging
• Meer informatie op website
• Meer informatie / communicatie vanuit bestuur
• Eerder informeren over wedstrijden en toernooien
(jeugd)
23
Algemene verbeterpunten
• Betere/nieuwe kleedkamers
• Een beleidsplan (meer initiatief en beleid vanuit bestuur)
• Betere zichtbaarheid bestuur, zowel intern als extern
• Meer vrijwilligers en goede aansturing daarvan
24

similar documents