lesmateriaal - Rode Centjes

Report
Armoede in België
Enkele armoedecijfers in het kader van
de actie “Rode Centjes”
Armoede in België
> Een jongere op de vijf is arm of loopt het risico arm te worden
•
15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
•
Die armoedegrens geeft aan welk bedrag een
persoon of een gezin nodig heeft om te leven.
Onder die grens is het risico om in armoede te
belanden hoog.
•
In België gaat men ervan uit dat een gezin met
twee kinderen 2.100 euro nodig heeft om te
leven, een alleenstaande 1.000 euro.
Armoede in België
> Sommige groepen zijn vatbaarder voor armoede
•
Eenoudergezinnen, namelijk als een ouder
alleen voor de kinderen zorgt.
 een op drie leeft in armoede of dreigt erin
terecht te komen.
•
Jongeren van wie de ouders
niet of weinig werken.
 drie op de vier lopen hetzelfde gevaar.
•
Jongeren van wie de ouders
geen EU-burgers zijn.
 een op de twee dreigt in armoede te leven.
Armoede in België
> Armoede heeft veel aspecten
Arm zijn, kan betekenen
• Slecht gehuisvest zijn; in een te kleine,
slecht verwarmde woning leven; of in een
troosteloze of vervallen buurt.
• Slechte schoolresultaten halen omdat
niemand je thuis kan helpen of er geen
plaats is waar je rustig kunt werken.
• Vaak ziek zijn, omdat een dokter en
geneesmiddelen te duur zijn.
Armoede in België
> Armoede heeft veel aspecten
•
Niet naar een sportclub of tekenacademie kunnen
omdat je het inschrijvingsgeld en het nodige
materiaal niet kunt betalen.
•
Niet naar de bioscoop, het theater of een pretpark
gaan zoals andere jongeren.
•
De schoenen of kleren die je nodig hebt en het
speelgoed of de boeken die je zou willen,
niet kunnen kopen.
•
Maar vooral, niet genoeg te eten om je honger te
kunnen stillen.
Armoede in België
> Armoede heeft veel aspecten
• In België leven 424.000 jongeren onder
de armoedegrens.
– Een jongere op de tien in Vlaanderen
– Een jongere op de vier in Wallonië
– Bijna een jongere op de twee
in Brussel
• Voor een gezin met twee volwassenen
en twee kinderen ligt de
armoedegrens op 2.100 euro
per maand.
Armoede in België
Armoede in België
> Een jongere op de vijf lijdt honger
• De Belgische Voedselbanken helpen mensen die niet
genoeg eten hebben.
• Ze bestrijden honger en verspilling door de
overschotten van de levensmiddelenindustrie
en van de supermarkten in te zamelen.
• De ingezamelde levensmiddelen worden dan
via 614 liefdadigheidsorganisaties en met de
medewerking van 224 vrijwilligers verdeeld
onder de minstbedeelden.
Armoede in België
> Een jongere op de vijf lijdt honger
• Steeds meer armen doen een beroep op de Belgische Voedselbanken.
VERLOOP VAN HET AANTAL MINDERBEDEELDEN DIE HULP KRIJGEN
125,000
122,135
120,000
117,440
114,232
115,000
110,000
105,000
115,016
108,123
106,500
120,799
110,724
106,895
100,000
95,000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
• Bron: jaarverslag 2013 van de Belgische Federatie van Voedselbanken
2012
2013
Armoede in België
> Inzamelactie Rode Centjes van 1/12/14 tot 16/01/15
• Om de Voedselbanken de middelen te
bezorgen om meer maaltijden aan te bieden,
organiseren we deze winter voor de vierde
keer een grote inzamelactie van
‘Rode Centjes’.
• Het is de bedoeling alle rode centjes die
in zakken van kleren en laden rondslingeren,
bijeen te zoeken en naar een bankkantoor te
brengen.
• 3 EUR = 1 warme maaltijd
Armoede in België
> Inzamelactie Rode Centjes 1/12/14 tot 16/01/15
• Vorig jaar zamelden we met de inzamelactie
Rode Centjes 116.500 euro.
116.500 euro
• Daarmee konden de Voedselbanken ruim 38.800
maaltijden aanbieden.
• We rekenen op jullie om zo veel mogelijke rode
centjes in te zamelen, zodat de Voedselbanken nog
meer maaltijden kunnen aanbieden aan mensen
in ons land die honger lijden.
38.800 maaltijden
Armoede in België
> Bronnen
• www.jongerentegenarmoede.be, de
website van de Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie en
Armoedebestrijding.
• Het jaarverslag 2013 van de Belgische
Federatie van Voedselbanken

similar documents