Infomratoe over stages algemeen en wpl1

Report
VOORLICHTING
t.b.v. studenten ILS-HAN
Werkplekleren 1
2014
Wat, wanneer, waar, met wie,
hoe voorbereiden?
Uitgangspunt ILS
Bij het ILS worden de stageplaatsen voor
je geregeld door Bureau Extern.
Dat geldt voor alle stages wpl1-2a-2b-3
Voordeel: gemak, kwaliteit
Nadeel: soms niet je voorkeursschool,
soms 1,5 uur reizen
Wat ?

Eerste stage: oriënteren op het beroep
van leraar: wil en kan ik docent worden?


Kennis maken met de school vanuit het
perspectief van de leraar
( je maakt in deze stage een rolwisseling van leerling naar docent)

Leren omgaan met leerlingen
Wanneer?



Periode 2 en 3
Start begin november
Stage 8 weken (dan 2 tentamenweken)
+ 8 weken (dan weer 2 tentamenweken)
wk 2.1 t/m 2.8 en 3.1 t/m 3.8 – vrijdag

Bijeenkomsten onderwijskunde
wk 2.1 t.m 2.8 en wk 3.1 t/m 3.8 – donderdag
Soms andersom
1 dag = 8 uur ; niet in vakanties

Planning







Op 20 september ontvang je van Bureau Extern
een stage-aanvraagformulier
Uiterlijk wo 1 oktober formulier inleveren
Vr 10 oktober indeling bekend bij slb’s
Vr 10 oktober plaatsingsbericht naar school
Wo 15 oktober plaatsingsbericht naar student
direct contact opnemen met de school!
Week van 10 november start stage
Aanvraagformulier





Het Aanvraagformulier ontvang je in de HANmailbox.
Je geeft twee voorkeurregio’s op
Op www.bureau-extern.nl >> Scholen vind je
“schoolprofielen” en links naar scholen
Je tekent het stagecontract op het
aanvraagformulier.
Uiterlijk wo 1 oktober mail je het ondertekende
formulier naar Bureau Extern
Kun je helpen?


je gaat niet zelf naar een school
MAAR:



buiten de regio (wit op de kaart) kan het
soms, maar uitsluitend NA overleg.
heb je contacten? Overleg.
[email protected]
WAAR? Typen scholen

47% op opleidingsscholen (do + vr)

31% op samenwerkingsscholen (vr/do)

22% stagescholen (vr)
Met wie?





Je gaat niet automatisch in duo’s.
Op opleidingsscholen is de opleidingsdag
(onderwijskunde) op één school van de
scholengroep;.
Loop je stage op andere scholen dan is de
opleidingsdag op het instituut.
Groepsgrootte: op opleidingsscholen groepen
van +28 ; op andere scholen: duo’s.
Aanvraagformulieren zijn individueel.
Hoe verloopt de indeling?
Je wordt door Bureau Extern ingedeeld op
basis van:
 alle plaatsen opleidingsscholen opgevuld
 de motivatie achter je regiovoorkeur
 de afstand woonplaats-stageschool
(max. 1,5 uur reistijd enkele reis vanaf
dichtstbijzijnde station)
Begeleiding door wie?
Opleidingsschool:
 Opleidingsteam (opleidingsdocent +
schoolopleider) + spd
Samenwerkingsschool:
 spd + abs (soms niet-vakdocent)
Stageschool
 spd + ipd
abs = algemeen begeleider v/d school
spd = schoolpracticumdocent (vakdocent)
ipd = instituutspracticumdocent (opleidingsdocent)
Altijd eigen vak?
Je loopt niet altijd (de hele) stage in je
eigen vak, want:
 centraal staat: oriëntatie op leraarschap
 mogelijk is je begeleider een algemeen
coach (=vakoverstijgend)
 mogelijk kom je in een clustervak,
bijvoorbeeld leergebied m&m
 Mogelijk word je gekoppeld aan een klas
Hoe bereid je je voor? 1

Maak gebruik van de stagekaart wpl
(zie www.bureau-extern.nl > Stage > Stage HAN vt > wpl1)


Leerwerkplan (lwp) schrijven = document
dat je opstelt gedeeltelijk voor en tijdens
de stage waarin je de gewenste
vorderingen binnen de competenties
vastlegt.
In dat lwp: leervragen en leerdoelen
opstellen, gerelateerd aan competenties.
Hoe bereid je je voor? 2


Zonder goedkeuring en handtekening van
je slb/docent owk op je conceptleerwerkplan kun je niet beginnen op
school.
Na ongeveer een maand laat je je
definitieve lwp tekenen door spd en
daarna slb/docent owk; zonder deze
handtekeningen kun je je stage niet
voortzetten.
Hoe werk je aan competentieontwikkeling?


Leerwerktaken: dit zijn opdrachten die je
kiest uit het aanbod van de school en het
instituut en die passen bij wat je zelf wilt
leren. (beoordeling school)
Daarnaast krijg je een aantal (verplichte)
leertaken van het instituut (beoordeling
instituut)


Vakspecifieke leertaken vanuit je opleiding
Onderwijskundige taken vanuit de
opleidingsdag
Voorbeelden




Loop een dag mee met een klas en observeer
het gedrag van de leerlingen bij verschillende
docenten
Observeer een dag een leraar voor
verschillende klassen
Geef een eenvoudige les gespreksvaardigheid
waarin de compenserende strategieën aan bod
komen
Doe een onderzoekje naar het leerklimaat in de
klas.
Belangrijkste leerdoel wpl1
WIL en KAN
ik
leraar worden?
http://www.youtube.com/watch?v=OKlJsW3Lqh4
http://www.youtube.com/watch?v=umOHxEy1qig
20:50-29:00

similar documents