Concept presentatie t.b.v. hoorzitting 18 november Het risico op

Report
Quantitative Easing in het eurogebied
Presentatie voor vaste commissie voor Financiën
Afweging bij monetaire besluitvorming
Noodzaak
Effectiviteit
2
Risico’s
Februari 2015
QE programma
•
Opkoopprogramma uitgebreid met obligaties overheden en
EU instellingen
•
Maandelijks € 60 miljard
•
Voornemen aankopen te verrichten tot eind september 2016
en in ieder geval tot aanhoudende aanpassing inflatiepad in
overeenstemming met doelstelling
•
Beperkte risicodeling
3
Februari 2015
Kanalen voor effecten QE
•
Daling marktrentes en risicopremies
•
Lagere leenrentes en stimulans kredietverlening
•
Vermogenseffecten
•
Depreciatie wisselkoers euro
4
Februari 2015
Beoogd effect op inflatie
Effect T-LTRO’s en
opkoopprogramma
5
Februari 2015
Uiteenlopende risiconeming
6
Februari 2015
Prikkels voor hervormingen
•
Prikkel voor hervormingen niet verminderen
•
QE met beperkte risicodeling
•
Hervormingen nodig voor effectief monetair beleid
7
Februari 2015
Risicodeling
•
Beperkte risicodeling (20%)
•
Voorkomen moral hazardrisico en schuldmutualisatie
•
Beperkte risicodeling staat effectiviteit niet in de weg
•
Kapitaalpositie centrale banken toereikend
8
Februari 2015
Gevolgen en risico’s voor Nederland
9
Februari 2015
Quantitative Easing in het eurogebied
Presentatie voor vaste commissie voor Financiën

similar documents