presentatie onderzoek

Report
HET INZETTEN
VAN SOCIAL MEDIA
VOOR HET VAK DUITS
IN DE TWEEDEKLASSEN
HAVO/VWO
OP HET CANDEA COLLEGE.
M.T ROGGENTHIEN
VERLOOP VAN DE PRESENTATIE
Introductie
Onderwerpkeuze en definitie “sociale media”
Korte samenvatting van het onderzoek
Doelen van het onderzoek
Voorbereiding en ontwerp
Het onderzoek
Het belevingsonderzoek
Deelvragen en onderzoeksvraag
Conclusies
Discussiepunten
INTRODUCTIE
Waarom sociale media?
Motivatie
Huidige belevingswereld
Communicatie
Persoonlijke interesse
Wat zijn sociale media?
Digitaal netwerk van vrienden en bekenden
Presentatie van eigen identiteit
INTRODUCTIE
Het onderzoek
Is er vraag naar sociale media in de klas?
Deelnemende klassen en controlegroepen
Wat is het doel en wat willen de leerlingen?
Ontwerp
Enquête
Uitvoering
IS ER VRAAG NAAR SOCIALE MEDIA IN DE KLAS?
“Lijkt het je handig om voor het vak Duits een Hyves/Facebook of Twitter te
hebben? Waarom wel/niet?”
25
20
Ja
Nee
Geen mening
15
10
5
10.10.2011
0
Klas 1
Klas 2
WAAROM WEL?
Meest gegeven antwoorden
Kijken wat het huiswerk is
Extra uitleg
Kijken wanneer de toetsen zijn
Ik heb mijn mobiel altijd bij me
WAAROM NIET?
Meest gegeven antwoorden
Ik kijk er toch niet op
Ik kan de taal niet goed verstaan
DOELEN VAN HET ONDERZOEK
Onderzoeksvraag:
Welke effecten heeft het inzetten van de “CandeaDuits – Facebook/
Twitter/ Hyves” voor de lessen Duits op de motivatie van de leerlingen
uit V2C en H2A van het Candea College in Duiven?
DOELEN VAN HET ONDERZOEK
Deelvragen:
Hoe is de motivatie van de leerlingen voor het vak Duits in de
tweedeklassen havo en vwo te beïnvloeden?
Voor welke doeleinden gebruiken de leerlingen uit klas 1 en klas 2
sociale media?
Op welke manieren zijn sociale netwerken in te zetten tijdens de
lessen Duits in de tweede klas havo/vwo?
Sluit de lesstof beter aan op de belevingswereld van de leerlingen in
de tweede klas havo/vwo wanneer er gebruik wordt gemaakt van
sociale media voor de lessen Duits?
VOORBEREIDING EN ONTWERP
Wensen
Realistisch
Thuis- en schoolsituatie
Verwachtingen
Actueel
WENSEN VAN DE LEERLINGEN
Klas 1 (havo)
Meest gegeven antwoorden
spelletjes
vertaalmachine
leertips
WENSEN VAN DE LEERLINGEN
Klas 2 (vwo)
Meest gegeven antwoorden
spelletjes
huiswerkplanner
antwoorden van het huiswerk
ONTWERP
ONTWERP - HUISWERK
GOLDMEMBER HYVES
GOLDMEMBER HYVES
Drukste dag?
GOLDMEMBER HYVES
HET BELEVINGSONDERZOEK
Duitslandinstituut Amsterdam
Belevingsonderzoek 2010
51 vragen
Beleving van het vak
Lessen
Interesse in de Duitse taal en het land
Docent
Aangepaste versie
48 vragen
Huiswerk
Emmerich en omgeving
Deel 2 – Candea Duits Hyves/Facebook en Twitter
CONCLUSIES – DEELVRAAG 1
Hoe is de motivatie van de leerlingen voor het vak Duits in de
tweedeklassen havo en vwo te beïnvloeden?
1.
Leuke docent
2.
Leuke lessen
3.
Belangrijk voor toekomstige baan/opleiding
CONCLUSIES – DEELVRAAG 2
Voor welke doeleinden gebruiken de leerlingen uit klas 1 en klas 2 sociale
media?
1.
Status-updates en communicatie
2.
Online spelletjes
3.
Publiceren van en reageren op foto’s
CONCLUSIES – DEELVRAAG 3
Op welke manieren zijn sociale netwerken in te zetten tijdens de lessen
Duits in de tweede klas havo/vwo?
1.
Er zijn geen grenzen…
2.
Inhaalwerk / huiswerk / planner / mededelingen
3.
Leertips / weetjes / foto’s / filmmateriaal / muziek
CONCLUSIES – DEELVRAAG 4
Sluit de lesstof beter aan op de belevingswereld van de leerlingen in de tweede
klas havo/vwo wanneer er gebruik wordt gemaakt van sociale media voor de
lessen Duits?
1.
Ja, wanneer hier specifiek naar wordt gevraagd
2.
Nee, de enquêtes tonen geen verandering
3.
Invulling van de sociale netwerken
CONCLUSIES – ONDERZOEKSVRAAG
Welke effecten heeft het inzetten van de “CandeaDuits – Facebook/ Twitter/
Hyves” voor de lessen Duits op de motivatie van de leerlingen uit klas 1 en
klas 2 van het Candea College in Duiven?
1.
Het vak Duits wordt als leuker ervaren, wanneer hier
specifiek naar wordt gevraagd
2.
Geen
DISCUSSIEPUNTEN
•
Het is van belang dat de leerlingen een vak als leuk ervaren.
•
Doordat het inzetten van sociale media mij als docent meer tijd kost, doe
ik het niet.
•
Wat zijn precies de voordelen van het inzetten van sociale netwerken in
het onderwijs?
•
Is het verstandig om sociale media in te zetten in het onderwijs, terwijl de
leerlingen hiervan juist zoveel gebruik maken? Moet het gescheiden
worden met de thuissituatie?
BEDANKT VOOR UW AANDACHT

similar documents