Stressoren en energiebronnen op de werkvloer

Report
STRESSOREN &
ENERGIEBRONNEN
OP DE WERKVLOER
SOFIE LAMEIRE – PSYCHOLOOG
SECUREX HEALTH & SAFETY
WIE VAN JULLIE ZORGT VOOR HUMOR OP HET WERK?
HOE IS HET MET JULLIE INZETBAARHEID?
WIE EET DAGELIJKS FRUIT ÉN GROENTEN?
WIE DOET WEKELIJKS 3 MAAL SPORT
WIE IS ACTIEF BEZIG MET ZIJN EIGEN
TALENTONTWIKKELING?
WIE BOUWT VOLDOENDE ONTSPANNING IN ?
ALARMERENDE CIJFERS
ERVAART STRESS
OP DE WERKVLOER
HEEFT LAST VAN
SPANNINGSKLACHTEN
37% AFWEZIGHEIDSDAGEN
(SPANNINGSKLACHTEN)
 WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE FOCUS OP STRESS EN BURN-OUT
EVOLUTIE
SCORE SPANNINGSKLACHTEN ARBEIDSMARKT
27 % HAD SPANNINGSKLACHTEN
IN 2013
Verzuim% langer dan 1 jaar is gestegen met 12%
9
Kost van het ziekteverzuim
10
STRESS CONTINUUM
GOOD HEALTH
ALARM
STAGE
RESISTANCE
STAGE
EXHAUSTION
STAGE
RESISTANCE
PANIC ZONE
GOOD HEALTH
(HOMEOSTASIS)
BAD STRESS
TIME
BURNOUT
PERSONS IN TROUBLE KNOWN
5%
PERSONS IN TROUBLE NOT KNOWN
PERSONS AT RISK
PERSONS NOT AT RISK
WEES OP JE HOEDE VOOR VOLGENDE UITSPRAKEN
IK HEB PAS RUST ALS IK OP ZONDAGAVOND VOOR HET SLAPENGAAN
MIJN MAILBOX GECHECKT HEB. IK DOE DAT ELK WEEKEND, ZO MIS IK
NIETS…
IK GEEF ER DE VOORKEUR AAN OM ONMIDDELLIJK TE ANTWOORDEN ALS IK
‘S AVONDS EEN MAIL KRIJG VAN EEN COLLEGA OF MIJN LEIDINGGEVENDE,
OOK ALS IK EIGENLIJK EEN FAMILIALE ACTIVITEIT HEB
IK HEB GEEN TIJD OM TE SPORTEN OF VOOR EEN ANDERE HOBBY. NA
DE MAALTIJD MET DE KINDEREN WERK IK ELKE AVOND OM GEEN
ACHTERSTAND OP TE LOPEN
IK WIL NIET NEEN ZEGGEN TEGEN EEN COLLEGA, IK WIL NIET
DE INDRUK WEKKEN DAT IK HEM NIET WIL HELPEN
WEES OP JE HOEDE VOOR VOLGENDE UITSPRAKEN
IK HEB AL VERSCHILLENDE NACHTEN NA ELKAAR GEEN OOG DICHT
GEDAAN VAN DIE SITUATIE MET DE KLANT DIE NIET TEVREDEN WAS …
IK KAN HET NIET LOSLATEN…
IK KAN DEZE TAAK NIET DELEGEREN, IK ZOU NIET WETEN AAN WIE. IEDEREEN
HEEFT HET AL ZO DRUK VIND IK EN BOVENDIEN IS HET TOCH BETER GEDAAN
ALS IK HET ZELF DOE
EEN MIDDAGPAUZE HOEFT VOOR MIJ NIET. IK BLIJF EIGENLIJK ELKE
MIDDAG MET EEN BROODJE ACHTER MIJN PC ZITTEN EN WERK
INTUSSEN WAT MAILTJES AF VOOR DE VOLGENDE VERGADERING
BEGINT
HET IS LASTIG VOOR ME OM MIJ DE HELE TIJD VAN HET ENE
KANTOOR NAAR HET ANDERE TE VERPLAATSEN, MAAR WAT
KAN IK ERAAN DOEN? HET IS IMMERS IEMAND ANDERS DIE
MIJN PLANNING MAAKT
WAT KUN JIJ DOEN?
INZICHT HEBBEN IN OORZAKEN &
OPLOSSINGEN
OOG HEBBEN VOOR SIGNALEN
SIGNALEN BESPREEKBAAR MAKEN
BEÏNVLOEDENDE FACTOREN
Jobvereisten/stressoren?
Energiebronnen?
ORGANISATIE
STRESSOREN
INDIVIDU
ENERGIEBRONNEN
STRESSOREN + ENERGIEBRONNEN: SPANNINGSKLACHTEN
WERKBELASTING: INHOUD
WERKINTENSITEIT: HOEVEELHEID
WERKOMGEVING
VERANDERINGSBELEID VAN
DE ORGANISATIE
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
VAN COLLEGA’S
EMOTIES
GEZONDHEID
STRESS
JOB EN ORGANISATIE: WAARDEN &
CULTUUR
PRESTATIES
TEAM EN COLLEGA’S: STEUN
RECHTSTREEKSE LEIDINGGEVENDE:
FEEDBACK & VERTROUWEN
AUTONOOM WERKEN
DOELGERICHTE LOOPBAAN:
ZINGEVING & TALENTONTWIKKELING
MODERATOREN
RECUPERATIE
LIFESTYLE
COPINGVAARDIGHEDEN
ZORG VOOR JEZELF
WERKDRUK BESPRAAKBAAR MAKEN
HET GOEDE VOORBEELD
WAT KUN JIJGEEF
DOEN?
FEEDBACK GEVEN
MENSEN INZETTEN OP TALENT
AUTONOMIE GEVEN & KEUZES LATEN
MAKEN
EFFECTIEVE FEEDBACK
GOUDEN TIPS
 Doe het nu: niet ‘opsparen’
 Wees concreet: beschrijf de feiten
 Doe het regelmatig
 Doe het evenwichtig: wat loopt goed, wat kan beter
 Wees oprecht
 Doe het zelf
Geeft energie
Draagt bij aan zinvolheid
INZETTEN OP TALENT
Talent is meer dan een vaardigheid
 Wat je graag doet, je kijkt er naar uit
 Geeft energie
 Je vergeet de tijd
Talent is relationeel:
Er is slechts talent als het opgemerkt wordt
Doe je dit graag?
Wat zie je jezelf nog doen?
WAAR GELOVEN ANDERE ORGANISATIES IN?
SENSIBILISATIE LEIDINGGEVENDEN
TRAINING WERKNEMERS – VB MINDFULNESS
FLEXIBILITEIT: UREN/PLAATS
WERKPLEK: STILLE RUIMTE/ DAGLICHT/GROEN
PERSONEELSBEVRAGING
GEZONDHEIDSBELEID:
VOEDING/BEWEGING/SLAAP
…
Nog vragen of bedenkingen?
22

similar documents