Presentatie

Report
Van Trekkercertificaat
naar
T-rijbewijs
Johan Simmelink
Trekkercertificaat
In deze workshop
• Historie Trekkercertificaat
• Waarom een T-rijbewijs
• Voor wie is het T-rijbewijs
• Vrijstellingsregeling
• Opleiding en examinering
• Groen onderwijs en T-rijbewijs
Trekkercertificaat
Historie
• 1977 ingesteld door Ministerie van Sociale Zaken
• In 2000 Uitvoering Regeling bij Aequor
• Vanaf begin voor 16- en 17-jarigen
• Opleiding en examinering bij Agrarisch Onderwijs
• Bij invoering Arbo-wet in 1997 afspraak gemaakt om
Trekkercertificaat op te nemen in Wegenverkeerswet
• 30 juni 2014 is einde van het Trekkercertificaat?
• Vraag : Wat kan het Groen onderwijs doen voor het T-rijbewijs?
T-rijbewijs 2015
Waarom T-rijbewijs
• Verkeersveiligheid
• Meer landbouwvoertuigen op openbare weg
• Laatste categorie motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijs is
• Alle omringende landen hebben een rijbewijs
T-rijbewijs 2015
Wanneer wordt T-rijbewijs ingevoerd
• De streefdatum is 1 juli 2015
• Wetsontwerp in Tweede Kamer aangenomen
• Behandeling in Eerste Kamer in komende maand
• Alle voorbereidingen liggen nu nog op schema
T-rijbewijs 2015
Wegenverkeerswet
• Gaat over het rijden op de openbare weg
• Vanaf 16 jaar T-rijbewijs voor Land- en bosbouwtrekker(LBT)
en Motorvoertuigen met Beperkte Snelheid(MMBS) op de
openbare weg.
• Uitgezonderd:
-LBT’s en MMBS die niet breder zijn dan
1.30 m en gebruikt worden voor:
maaien, onkruidbestrijden, vegen, sneeuw
ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoepzuigen.
-mogen geen trekhaak of driepuntshefinrichting hebben.
T-rijbewijs 2015
Waarom uitzonderingen voor T-rijbewijs
• Kleine motorvoertuigen in de groene sector worden bestuurd
door mensen met beperking. Daardoor voor deze groep meer
kansen op arbeidsmarkt
• Functies en breedte in overleg met Fedecom, VHG, Cumela
en LTO Nederland
• Geen aanhangwagens en geen verwisselbare getrokken
machine omdat dan massa enorm kan toenemen.
T-rijbewijs 2015
Vrijstellingsregeling bij invoering:
• Alle bezitters van een B-rijbewijs, bij verlenging wordt Tautomatisch bijgeschreven.
• Bezitters van Trekkercertificaat, voor 30 juni 2016 samen
met Eigen verklaring omwisselen
• Bezitters van C-rijbewijs krijgen altijd T-rijbewijs bijgeschreven
T-rijbewijs 2015
Vrijstellingsregeling bij invoering:
• Medewerker Jan van Loonbedrijf “Doorgaan” heeft een Brijbewijs wat is verlengd op 1-mei 2010.
Wat moet Jan doen om een trekker te mogen besturen in
2015?
• Michiel, leerling Groen,Grond & Infra van AOC Groen
Onderwijs heeft een trekkercertificaat gehaald op 1
november 2014.
Wat moet Michiel doen om een trekker te mogen besturen
na 1 juli 2015?
• Henk is op 15 november 2014 17 geworden en heeft op 22
december 2014 een B-rijbewijs “Begeleid rijden” gehaald!
Mag hij een trekker besturen met zijn B-rijbewijs na 1 juli
2015?
T-rijbewijs 2015
Vrijstellingsregeling bij invoering:
• Piet wordt op 1 augustus 2015 65 jaar. Heeft geen Brijbewijs .
Wat moet Piet doen om met zijn oldtimer-trekker te mogen
rijden op de openbare weg na 1 juli 2015?
• Henry, is kraanmachinist bij Grondverzetbedrijf “Kleiweg”.
Heeft in het verleden wel een trekkercertificaat gehaald
maar heeft dit niet meer.
Wat moet Henry doen om de mobiele kraan over de weg te
mogen rijden na 1 juli 2015?
T-rijbewijs 2015
Opleiding en examen T-rijbewijs
• Examens worden afgenomen door CBR.
• Examenlocaties zijn nog niet vastgesteld.
• Toetsmatrijs opgesteld door Technische Commissie
-leden: Fedecom, CBR , RDW en VMT Machines
• Beoordeeld door College van Deskundigen
-leden: Cumela Nederland, LTO-Nederland, CBR, SBV, Politie ,
Stoas Vilentum Hogeschool
• Vastgesteld door Advies College
-leden: AOC Raad, Aequor, VHG, TLN, RDW, Bovag, VVN, BMWT,
EVO, FAM, VRB, Fehac, HMT, RAI Vereninging
T-rijbewijs 2015
Examens voor T-rijbewijs
• Toetsmatrijs voor theorie- en praktijkexamens
• Examenvragen worden gemaakt door; CBR en leden van Cito
examen
• Examenvragen beoordeeld door College van deskundigen
• Proefexamens in 2014
• Kosten examens: zie kosten examens www.cbr.nl
Inschatting: theorie-examen: ±€40 Praktijkexamen:± €230
T-rijbewijs 2015
Examens voor T-rijbewijs
• Theorie-examen vóór het praktijkexamen
• Theorie-examen vanaf 15 jaar en 6 maanden
• Theorie-examen niet langer dan een jaar en zes maanden
voor praktijkexamen
• Praktijkexamen vanaf 16 jaar
T-rijbewijs 2015
Opleiden voor T-rijbewijs
• Vrije markt; instructeur moet WRM gecertificeerd zijn
• Kandidaten mogen alleen onder begeleiding oefenen op
openbare weg
• Docenten trekkercertificaat Groen onderwijs hebben een
overgangsperiode van 2 jaar
• AOC Raad, Aequor en Stoas Vilentum zullen een pas
ontwikkelen
• Na de overgangsperiode moeten docenten hebben voldaan
aan de exameneisen van IBKI
T-rijbewijs 2015
Opleiden voor T-rijbewijs
• Opleiden en Examen met landbouwtrekker en
aanhangwagen
• Eisen opgesteld voor Landbouwtrekker en aanhangwagen.
T-rijbewijs 2015
Opleiden voor T-rijbewijs
• Is dit een rol voor het Groen Onderwijs?
• Voor welke opleidingen is het T-rijbewijs noodzakelijk?
• Levert het T-rijbewijs niet een te hoge drempel op voor
sommige opleidingen?

similar documents