Samen op weg website

Report
SAMEN OP WEG
Wie zijn wij?
• Enige Steinerschool buitengewoon
onderwijs in België
• Buitengewoon lager onderwijs
• Buitengewoon secundair onderwijs
Organigram Parcivalschool
Voorzitter: Dirk de Schepper
Afgevaardige bestuurder: Sven van
Goethem
Mede bestuurders: Jean Van der
Donckt, Marcella Backman, Ingmar
Bastien
Schatbewaarder: Philippe De
Raeymaeker
Raad
van
bestuur
Directie
BLO
Directie
BuSo:
Tine Schürg
Katrien Deduffeleer
Leerkrachten team
Alwina Janssens
Hilde Verhaert
Secretariaat
Zorgteam
Leerkrachten
- team
zorgteam
Secretariaat
Geschiedenis
• Ontstaan in 1971
– 2 klassen voor leerlingen met
leerproblemen van de Steiner
-scholen
– Opgericht door RIA
Pandelaers
– 2 jaar later erkend als BLO
door Ministerie van onderwijs
– 10 jaar later is het BUSO
opgericht (grafischeplastische sierkunsten)
Rudolf Steiner
•
•
•
25/27 February 1861 – 30 March 1925
Wetenschapper, schrijver, filosoof
Grondlegger van de antroposofie:
–
–
–
–
–
–
•
•
 Na WO 1
Vrijschoolonderwijs
Antroposofische geneeskunde
Heilpedagogie
Sociale driegeleding
Biologisch-dynamische landbouw
1900: veel voordrachten/ publicaties
1919 oprichting van de “freie Waldorfschule”
–
–
Samen met eigenaar sigarettenfabriek
Vrij met de bedoeling dat de overheid geen zeggenschap
had
Steinerpedagogie
• Onderwijs voor hoofd, hart en
handen
• Ieder kind is uniek
• Ontplooien van talenten
• Ontwikkelingsstof op leeftijd
(OV1 en BLO)
• Deelgenoot maken van de
omringende wereld
Onze troeven
• Ritme, rust, regelmaat
• Verbondenheid
• Respect voor alles wat leeft en
groeit
• Talenten verder ontplooien
• Kinderen leren omgaan met
beperking
• Kunst als proces
Structuur van de school: BLO
Type 8
• Kinderen met een leerstoornis
• Onderwijsaanbod in kleine
groepen
• Voorbereiding op een doorstroom
naar BSO
Type 1
• Kinderen met een licht mentale
beperking
• Onderwijsaanbod in kleine
groepen
• Voorbereiding op een doorstroom
naar BUSO OV3
• Type 2
• Kinderen met een matige tot ernstige mentale
handicap
• Stimuleren van zelfredzaamheid
• Aanbieden van ontwikkelingsstof
• Voorbereiden op de doorstroom naar OV1 – OV2
Autiwerking en zorgklas BLO
Autiwerking, Mardukteam
• Begeleiding van kinderen
met de diagnose autisme
• Ondersteuning van de
leraren
zorgklas
• Opvang van kinderen met
sociaal-emotionele
problemen
• Time-out
• Ontlasten van leraren
Gon-begeleiding
• Begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs met
expertise van het buitengewoon onderwijs
• Voor leerlingen met onder andere een ASS-diagnose of
leerstoornis.
• Voor leerlingen van kleuter tot hoger onderwijs
• Een team van een tiental medewerkers begeleidt in verschillende
scholen een 80-tal leerlingen
Structuur van de school: Buso
OV3 type 1
• Jongeren met een leerstoornis ,
lichte mentale beperking
• Voorbereiding van de jongeren op
een zelfstandig leven in de
maatschappij
• 2 beroepsopleidingen:
– Schilder-decorateur
– Logistiek assistent
• Sterke autibegeleiding
OV1 type 2
OVA
OV1 type 2
• Jongeren met een matige tot
ernstige mentale beperking
• Bereiden de jongeren voor op
een beschermde
leefomgeving
• Dagcentra
• Beschermde
woonvoorziening
• Vrijwilligerswerk
• Jongeren met een normale
tot randnormale
begaafdheid en ASS
• Kunnen gewoon onderwijs
niet aan wegens te veel
druk, hoog tempo,…
• Velen hebben psychische
problemen
• cognitieve uitdaging
• een individueel traject
Onze school: leerlingenevolutie
140
120
100
80
60
40
20
0
2005
2010
2015
leerlingen BUSO
GON leerlignen
leerlingen BLO
Onze school: personeel
40
35
30
25
medewerkers BUSO
medewerkers BLO
Gon begeleiders
20
15
10
5
0
2005
2010
2015
Onze populatie
Leerlinggegevens
33
andere nationalieit (17
versch.)
andere etnische afkomst
87
overige (Begische ouders)
100
Financieel plaatje
20,000
Inkomsten 2014
48,000
5,000
Subsidies overheid
financiële acties
sponsoring
ouderschenkingen
404,000
Financieel plaatje Parcivalschool
Uitgaven 2014
27,000
46,120
44,619
investeringskosten
afbetaling leningen
werkingskosten
spaargelden
423,725
Hoe kunt u ons helpen?
• Gebouwen
• Financiële steun
• Steun als lid van onze raad van bestuur
ivm:
• financiën
• architectuur
• juridische zaken
• Managementhulp
Financiële steun
• Minder schenkingen van ouders, kansarme leerlingen
• Nieuwbouw 3 , 60-70% gesubsidieerd, de rest zelf bekostigen
• Tijdelijke locatie wegens verwijderen van noodlokalen en start nieuwbouw
3 is financieel niet haalbaar
• Huur van gebouwen op dit moment kost reeds veel geld
Wat hebben wij reeds gedaan?
• Zoektocht naar sponsors
• Koning Boudewijnstichting
• Masterplan nieuwbouw 3 en 4
• Versterking raad van bestuur
Hoe kan je ons bereiken
• Adres: Lamorinièrestraat 77
2018 Antwerpen
• Telefonisch: 03.230.24.44
• E-mail: [email protected]
• Website: www.parcivalschool.be
• Contactpersoon: Alwina Janssens

similar documents