Over op SEPA: Eén Europese betaalmarkt

Report
TRANSACTIES
VOORBEREIDING
De Euro–incasso:
wat verandert er?
• Nieuw Euro-incassocontract en Incassant-ID
• Machtigingen
• Machtigingsadministratie verplicht
• Kenmerk machtiging
• Digitaal registreren van de machtigingen
• Bijhouden eenmalige, eerste en vervolgincasso’s
• Aanpassen machtigingsformulier
• Nieuwe machtigingen B2B
• Geïncasseerden (eenmalig) informeren over Incassant ID en machtigingskenmerk
• Pre-notificatie transacties
• Kan bij gelijkblijvend bedrag en periode voor het hele jaar
• Aanleveren bestanden
• Gewijzigde tijdlijnen
• ClieOp wordt PAIN
Gebruik Bedrijven Euro-incasso
• Voor zakelijke klanten
• Aantal landen incasseert niet bij kleinzakelijke bedrijven
• Bedrijven Euro-incasso is geen verplichting voor banken, dus incasseren is niet bij alle klanten
mogelijk: RABO, ABNAMRO, ING doen mee, SNS niet.
• LET OP: alleen incasseren in euro van rekeningen bij banken die in de database staan
Landen die kleinzakelijk als consument zien:
• Verenigd Koninkrijk
• Ierland
• Portugal
• Hongarije
Zie:
http://epc.cbnet.info/content/
adherence_database voor
overzicht deelnemende banken
Voordelen Bedrijven Euro-incasso
• Voordelen voor u
• Sneller zekerheid betaling:
• Geen terugboekmogelijkheid voor debiteur, bankstorno termijn van 2 interbancaire
werkdagen.
• Betaalproces lijkt op cheque
• In plaats van cheque nu bij levering een machtiging
• Verruiming mogelijkheden Internationaal Cash Management
• Daarnaast
• Alternatief acceptgiro Nederland
• Alternatief cheques Europa
• Let op:
• Nieuwe machtiging tekenen en registratie door debiteur nodig
• Machtigingenregistratie Rabobank
• Alleen mogelijk via internetbankieren (RIB of RFLP)
• Limietbedrag instellen mogelijk
• Debiteur kan zelf de machtiging wijzigen of (tijdelijk) intrekken
Agenda
• Wat is SEPA?
• Wat verandert er voor u?
• Eurobetaling
• Euro-incasso
• Overige betaalproducten
• Wat gaat u morgen doen?
Huidige euro-acceptgiro wordt
IBAN-acceptgiro
• Vanaf 1-7-2013 kunnen IBAN-acceptgiro’s worden verwerkt
• Tot 1-2-2014 kunnen huidige euro-acceptgiro’s worden verwerkt
• Start direct vanaf 1 juli 2013 met het verspreiden van de IBAN-acceptgiro
• Terugmelding van huidige acceptgiro via afschrift (totalen) en VerwInfo (van Equens)
• Terugmelding van IBAN-acceptgiro alleen via afschrift en Rabo internetbankieren
• www.rabobank.nl/acceptgiro
• Per 1 januari 2019 stopt het product acceptgiro!
• Advies
• Motiveer debiteuren over te gaan op Euro-incasso i.v.m. beëindiging acceptgiro
• Neem contact op met de drukker van de acceptgiro’s
• Maak voorraad acceptgiro’s op en verspreid nieuwe IBAN-acceptgiro’s vanaf nieuwe seizoen
De IBAN-acceptgiro
NL38RABO0123456789
NL79RABO0123456780 BIC RABONL2U
Aanpassing financiële software
• Nieuwe bestandsformaten
• Betaal- en incasso-opdrachten
• Rekeninginformatie
• Bruto Boeken en rekeninginformatie i.p.v. VerwInfo
• Aanvullen gegevens debiteuren en crediteuren
• IBAN en BIC
• Incassant ID en Kenmerk machtiging bij incasso
• Aanpassen ‘intelligentie’ incasso
• Pre-notificatie
• Vastleggen datum eerste incasso
• Verschillende tijdslijnen voor indienen Euro-incasso bij
eerste/eenmalige en terugkerende incasso
Rabo SEPA Testservice
Testen
• Testen via Rabobank (gratis service)
• Aanleveren van bestanden via email
• PAIN.001.001.03 (Eurobetaling) en PAIN.008.001.02 (Euro-incasso)
• Terugkoppeling van het resultaat
• Online testservice (betaalde service)
• Zelf via een portal bestanden kunnen testen
• PAIN.001.001.03 en PAIN.008.001.02
• Directe terugkoppeling van testresultaten in rapportvorm
• WIKI voor extra uitleg
• De Rabobank SEPA Testservice is aan te vragen via www.rabobank.nl/sepa
Rabo SEPA Testtool
Validatie & Simulatie
• Online simulatieservice (betaalde service)
• Zelf via een portal opdrachten en verantwoording simuleren
• Tot 5 batches via PAIN.001.001.03 en PAIN.008.001.02 aanleveren
• CAMT.053.001.03, MT940 Stuctured en CSV als resultaat
• Directe terugkoppeling van testresultaten
• WIKI voor extra uitleg
• De Rabobank SEPA Testtool is aan te vragen via www.rabobank.nl/sepa en via uw contactpersoon
van de Rabobank / SEPA Migratie Consultant
Agenda
• Wat is SEPA?
• Wat verandert er voor u?
• Eurobetaling
• Euro-incasso
• Overige betaalproducten
• Wat gaat u morgen doen?
Wat gaat u morgen doen?
Maak uw bedrijf zo snel mogelijk SEPA-proof ! Hoe langer u wacht,
hoe langer de wachtrij bij de bank en softwareleveranciers.
• Doe de Rabo SEPA-check op www.rabobank.nl/sepacheck
• Inventariseer en maak een plan van aanpak (wie doet wat wanneer)
• Neem contact op met uw softwareleverancier
• Bepaal het budget
• Voor incassanten
• Download de Handleiding (Bedrijven) Euro-incasso op www.rabobank.nl/euroincasso
• Sluit een nieuw Euro-incassocontract af met uw Rabobank
• Ontwerp nieuwe machtigingsformulieren
• B2B: neem contact op met uw debiteuren en maak (nieuwe) afspraken. Wijs erop dat de
debiteur de machtiging registreert bij de eigen bank
Wat doet uw Rabobank voor u?
• Leveren van SEPA-geschikte producten
• Informeren over mogelijke wijzigingen voor u ivm IBAN en SEPA
• www.rabobank.nl/sepacheck
• www.rabobank.nl/ibanvoorbedrijven
• www.rabobank.nl/seb voor de formatenboeken
• Handleiding Euro-incasso op www.rabobank.nl/euroincasso
• Adviesgesprek met uw lokale bank
• Overige algemene informatie:
• www.betaalvereniging.nl (NFS)
• www.ibanbicservice.nl (conversie huidige rekeningnummers naar IBAN)
• www.overopiban.nl (De Nederlandse Bank)
• www.europeanpaymentscouncil.eu (Nieuws EPC)
De SEPA overstap…
Veel succes met de
overstap naar SEPA.
Uw adviseur is u hierbij graag van dienst!!
Wij helpen u graag
op weg.

similar documents