Opbrensten ontvangsten en permanentie

Report
Permanentie
Elke maand (of elk kwartaal of elk) worden de
kosten of opbrengsten geboekt, die behoren bij
die maand (of dat kwartaal of dat jaar)
De ontvangsten en uitgaven worden geboekt op het moment
(in die maand, dat kwartaal of dat jaar), dat je ze ook
daadwerkelijk betaalt
Opbrengsten
omzet (= verkoopopbrengst) boek je op het moment
dat je je producten verkoopt
Overige opbrengsten moet je vaak verdelen per maand, per kwartaal
of per jaar (permanentie per maand, kwartaal of jaar)
Kosten
Inkoopkosten boek je ook op het moment dat je je producten
VERKOOPT. Voorraden worden pas kosten, in de periode dat je je
producten verkoopt
Overige kosten moet je vaak weer verdelen per maand, per kwartaal
of per jaar (permanentie per maand, kwartaal of jaar)
Ontvangsten en uitgaven
Boek je op het moment dat je ze echt ontvangt (per kas of bank) of
betaalt (per kas of bank)
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Het bedrijf past de permanentie toe per maand.
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Het bedrijf past de permanentie toe per maand.
Je boekt 2 x per jaar in mei en november je ontvangsten:
€ 9.000
Je boekt ELKE maand (dus 12 x per jaar) je opbrengsten:
€ 1.500
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Voor hoeveel euro staat de post “vooruitontvangen bedragen” op de balans
van 1 juli
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Voor hoeveel euro staat de post “vooruit ontvangen bedragen” op de balans
van 1 juli
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Voor hoeveel euro staat de post “vooruit ontvangen bedragen” op de balans
van 1 juli
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Voor hoeveel euro staat de post “vooruit ontvangen bedragen” op de balans
van 1 juli
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt vooraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Voor hoeveel euro staat de post “vooruit ontvangen bedragen” op de balans
van 1 juli
Op 1/7 staat op de balans: “Vooruit ontvangen bedragen” € 6000
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt nu achteraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Het bedrijf past de permanentie toe per maand.
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt nu achteraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Het bedrijf past de permanentie toe per maand.
Je boekt 2 x per jaar in mei en november je ontvangsten:
Bank
€ 9.000
Nog te ontvangen bedragen
€ 9.000
Je boekt ELKE maand (dus 12 x per jaar) je opbrengsten:
Nog te ontvangen bedragen € 1.500
Huuropbrengsten
€ 1.500
Permanentie bij opbrengsten
Een bedrijf verhuurt een deel van zijn bedrijfsgebouw voor € 18.000 per jaar
De huur wordt nu achteraf ontvangen per bank op 1 mei en 1 november.
Voor hoeveel euro staat de post “nog te ontvangen bedragen” op de balans
van 1 juli
-De opbrengsten zijn weer € 1.500 per maand
-Op 1/7 zijn er nog 2 maanden niet ontvangen, dus op 1/7 komt de post
“nog te ontvangen bedragen” met 2 * 1.500 = € 3000 euro op de balans
-Nog te betalen bedragen
-Nog te ontvangen bedragen
-Vooruit ontvangen bedragen
-Vooruitbetaalde bedragen
activa/ debet
credit/ passiva
activa/ debet
- Nog te ontvangen (vorderen)
bedragen
- Vooruitbetaalde bedragen
credit/ passiva
- Nog te betalen bedragen
- Vooruit ontvangen bedragen

similar documents