Informatie per studie ronde Bachelor Bedrijfseconomie

Report
Informatie per studie ronde
Bachelor Bedrijfseconomie
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Opleidingsdirecteur
Opleidingscoördinator
Algemene studie-informatie
Op kamers
Actief worden naast je studie
Vragen
Opleidingsdirecteuren
dr. Astrid Kramer
[email protected] | K11.05 | 013 – 466 8218
Prof. dr. Jan Bouwens
[email protected] | K08.13 | 013 – 466 3252
Een korte introductie
•
•
•
•
Wat is onze rol?
TOP week: ook informatief
Het eerste semester
Eerste college week
Rol opleidingsdirecteur
Opleidingsdirecteur Bedrijfseconomie:
• Verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van de
opleiding.
• Onder andere contact met cursuscoördinatoren,
docenten, opleidingscoördinatoren, en studenten
• Contacten met studenten, o.a.:
- Tijdens informatiebijeenkomsten
- Feedback via klankbordgroep
- Individueel
- Opleidingscommissie
Informatie tijdens de TOP-week
• Wegwijs maken op Tilburg University, o.a.:
- Inschrijving schriftelijke toetsen en tentamens
- Roosters
- Boeken
- Blackboard
• Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
Het eerste semester
•
•
•
•
•
•
Accounting 1: Financial Accounting (6 ECTS)
Inleiding Onderzoeksmethoden BE (3 ECTS)
Micro-economie voor Bedrijfseconomie (6 ECTS)
Organisatie en Strategie (6 ECTS)
Wetenschap voor Beleid(3 ECTS)
Wiskunde 1(6 ECTS)
Eerste collegeweek
• Maandag 25 augustus eerste collegeweek
• Tijdens het vak Wetenschap voor de Praktijk:
Presentatie over het eerste jaar,
locatie Aula van 16.45 – 18.30 uur
Voor nu……
•
•
•
•
Genieten van de introductieweek
Nieuwe mensen ontmoeten
De universiteit en Tilburg leren kennen
Aan de slag
Opleidingscoördinator
mr.drs. Huub de Bruijn
Opleidingscoördinator
Bedrijfseconomie (jaar 1),
Fiscale economie
Opleidingscoördinator
o Waarvoor kun je terecht bij de opleidingscoördinator?
•
•
•
•
•
•
•
Studievaardigheden
Planning
Studiekeuze
Studieprogramma informatie
Bijzondere omstandigheden
Studieresultaten
Doorverwijzen naar: topsportcoördinator,
studentendecaan- of psycholoog,
studentenpastoraat
• Bindend studieadvies
Bindend studieadvies (BSA)
•
•
•
•
•
•
•
70% van de studiepunten halen in het eerste jaar
Is de studie wat je ervan verwacht had?
Kun je de studie aan?
Na de eerste deel tentamens een pre-advies
Eventueel workshop studievaardigheden volgen
70% haalt de BSA-norm
Aanvragen speciale tentamen voorzieningen via online
aanvraagformulier ‘Aangepast tentamen’
Meld bijzondere omstandigheden tijdens het eerste jaar
altijd en op tijd!
Tutorships en Private coaching via de MAK
• MAK tutorships: Voor bijvoorbeeld de vakken Wiskunde 1,
Statistiek 1 en Micro-economie voor BE
LET OP: Voor de tutorships moet je je al in de eerste collegeweek
inschrijven!
• MAK Private coaching
Exchange, Honours program en
Outreaching
o Exchange
• Om op exchange te mogen, moet je alle eerstejaars
bachelorvakken hebben behaald
• Sommige universiteiten vragen een minimaal
gemiddeld cijfer
o Honors Program en Outreaching program
• Voor de on-Top programma's is een minimaal
gemiddeld cijfer vereist
Informatie: Ask TiSEM
Eerste aanspreekpunt voor vragen:
www.tilburguniversity.edu/ask-tisem of de Student Service
Desk TiSEM in het Academia Building in A301
Afspraak maken met de opleidingscoördinator:
online via
http://mystudy.uvt.nl/esgportal/it10.spreekuur_sa/
Tilburg University Chaplaincy
Studentenpastor: mr drs Michiel Peeters
‘Maranatha’, Prof. Cobbenhagenlaan 19
Inloopspreekuur: woensdag 14.00-16.00 uur
Of op afspraak via de Student Desk
Studentenviering: zondag 17.00 uur
Programma: tilburguniversity.edu/maranatha
Questions?
Waar nu al over na te denken?
• Mogelijkheid om te switchen naar de Bachelor Fiscale
economie aan het eind van het eerste jaar
• Eventueel op exchange in het derde jaar (zonder
vertraging)
• CV-opbouw
Verbreding van je studie
• Gratis met een language voucher een taal
leren/verbeteren bij het language center
• Outreaching Honors Program
• Honors program - Discourses on Europe
Actief worden naast je studie
● Naast je studie bestaat het studentenleven natuurlijk
nog uit veel meer
• Op kamers
• Eerstejaarscommissie Bedrijfseconomie
• Word actief
• Studentensport
• Asset
• MAK
Op kamers
• De gemiddelde huur per maand is in Tilburg 300 euro
voor een kamer van 12-14m2.
• Regel alle administratieve zaken van op kamers gaan bij
DUO én gemeente Tilburg
Eerstejaarscommissie Bedrijfseconomie
• Wat kan de commissie voor jou betekenen?
o Activiteiten met je studiegenoten
o Leer mensen kennen buiten de college zalen
o [email protected]
o Kick off party
Eerstejaarscommissie Bedrijfseconomie
oWaarom wil je in deze commissie?
• Staat goed op je CV
• Deelnemerscertificaat organisatie van formele en
informele activiteiten
• Ongeveer 3 uur per week
• Nauwe samenwerking met je
medestudenten
• Flyer op het einde van de ronde
Word actief
•Word actief is een overkoepelende organisatie voor bijna
alle verenigingen in Tilburg. Hoewel de TOP-week de
nadruk zal leggen op studentenverenigingen heeft Tilburg
nog veel meer te bieden
o Studentenverenigingen
o Sportverenigingen
o Culturele verenigingen
o Diversen
Studentensport
o Overkoepelende sportvereniging van 24 sporten
variërend van atletiek tot paardrijden tot ijshockey
o Sportkaart voor het sportcentrum
o Sports Center Kick Off: 2 weken gratis kennismaken
Evaluatie Studie Introductie Dag
Jullie krijgen nu even tijd om de evaluatie over de Studie
Introductie dag in te vullen.
Het zal ongeveer 3 minuutjes duren.
http://www.thesistools.com/web/?id=424635
Deze presentatie nog eens rustig nalezen?
MAK op Facebook voor updates over komende
activiteiten
www.maktilburg.nl
Voor meer informatie en om deze presentatie terug te kijken
Bedankt!
Hierbij will ik graag de opleidingsdirecteur en
opleidingscoördinator bedanken voor hun tijd!
Vragen?

similar documents