DUO 6e decanaat - Gymnasium Felisenum

Report
LOB
Loopbaan oriëntatie en - begeleiding
Slecht nieuws…
•
•
•
•
Invoering leenstelsel in 2015
Studeren wordt duurder
Studiekeuze moet efficiënter
Nog meer studiedruk?
Goed nieuws!
• Overheid ziet belang van goede studiekeuze
steeds meer in
• Universiteiten helpen bij goede studiekeuze
• Op Gymnasium Felisenum individuele
begeleiding om tot goede studiekeuze te
komen
Aanmelden bij universiteit: voor 1 mei
• Onderzoek wijst uit: Hoe later een leerling zich
bij een universiteit inschrijft, des te groter de
kans op uitval
• Dus: inschrijven voor 1 mei!!
• In de week na Centraal Examen in juni:
matchinggesprekken
Let op:
• Bij decentrale selectie soms afwijkende data
Matching
Vorig jaar ingevoerd:
• Rotterdam: alleen vragenlijst invullen
• Leiden: vrijblijvende online studiekeuzecheck,
geen verplichtingen
• UvA en HvA: colleges volgen, interviews, toetsing.
Negatief advies: elders plek zoeken
Effecten:
• Positieve reacties van leerlingen
• Nog te vroeg om resultaten te meten
Motieven voor een studiekeuze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inhoudelijke interesse (85%)
Past bij capaciteit, vaardigheden (78%)
Verschillende beroepsmogelijkheden (69%)
Specifiek beroep of vak (bijv huisarts) (68%)
Kans op een baan (58%)
Kan opleiding halen (50%)
Praktijkervaring in studie (49%)
Hoger salaris (41%)
Aandacht voor onderzoek (31%)
Status (26%)
Redenen uitval studie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verkeerde keuze van studie
Verwachtingen komen niet uit
Motivatie te laag
Moeite met onderwijsvorm
Voel me niet thuis op opleiding
Te zwaar
Niveau te laag
Moeite met aansluiting
Slechte begeleiding opleiding
Trends op arbeidsmarkt
• Werkloosheid nog nooit zo hoog bij HBO/WO
• Gemiddelde duur op zoek naar baan: 6 mnd
• Meeste vacatures ontstaan door vertrek, niet
door nieuwe banen
• Startsalarissen (bijna) nog nooit zo laag
• Veel banen door stage; praktijkervaring loont!
• Specialisten vinden sneller een baan, generalisten
presteren gemiddeld beter op arbeidsmarkt
• Arbeidsmarkt wordt internationaler (kansen en
bedreiging)
Blink uit!
Succes op arbeidsmarkt ook afhankelijk van
• Motivatie
• Prestatieniveau
maar ook
• Activiteiten buiten de studie
• Buitenlandervaring
Goede studiekeuze cruciaal
1.Wat vind je echt leuk, waar ben je goed in?
• Studiekeuzetesten, gesprekken, open dagen
2. Wat kun je waar doen?
• Websites, bachelordagen, HBO of WO
3. Verdiepen in een opleiding
• Proefstuderen, meeloopdagen
4. Op tijd inschrijven en (eventuele) matching
Felisenum: hulp bij studiekeuze
• Persoonlijke gesprekken met alle
zesdeklasleerlingen na inventarisatie
• Studie- en beroepenavond 20 januari
• Bezoek open dagen, meeloopdagen
Belangrijke sites
Studiekeuze123
• Open dagen kalender,
• Interessetesten
• Carrièreperspectief per studie
• Alle opleidingen HO met
studentenoordelen
• Studie in Cijfers
•
•
•
•
•
Studieplein
TKMST (o.a. Open dagen app)
www.leren.nl > [email protected]
DUO
Studielink

similar documents