klik hier - KNHS Regio Zeeland

Report
KNHS Regio Zeeland
Jeugd Stimuleringsplan
Regio Selectie & Trainingen
RABO Talenten Selectie
Doelstelling Jeugdplan
• In 2011 is door KNHS Regio Zeeland een jeugdplan
opgesteld om door middel van een regionale aanpak
te komen tot een regionale ondersteuning van jonge
ruiters en amazones tot en met 21 jaar.
• Deze ondersteuning dient te bevorderen dat jeugdige
ruiters en amazones op een hoger niveau hun sport
kunnen beoefenen.
• Met dit plan beoogt de KNHS Regio Zeeland eveneens
een betere aansluiting te vinden bij landelijke
talentprogramma’s, zoals het KNHS RABO
Talentenplan.
Doelgroepen (leeftijd & discipline)
• Ruiters en amazones die lid zijn van een
KNHS vereniging van de KNHS Regio Zeeland
• Vooralsnog gericht op dressuur en springen
• Pony- en paardenruiters in de leeftijd van 11
tot en met 21 jaar (is/wordt 21 in het selectiejaar)
• Ponyruiters tot en met 15 jaar (is/wordt 15 in het selectiejaar)
Doelgroepen (niveau)
• Combinaties rijden ten minste op L-niveau
• Ponycombinaties in de categorieën B,C,D en E
• Z en ZZ (licht) combinaties die in aanmerking
komen voor een selectie uitnodiging voor de
RABO Talenten Dag te Ermelo
• NIET in aanmerking voor deelname komen
combinaties die deel uitmaken van RABO
Talentenkader, Nationale Kaders of deelnemen
aan wedstrijden op nationaal niveau
Selectie
• Jaarlijks (in mei) wordt een regionale selectiedag
georganiseerd voor potentiële deelnemers aan RTT
• Op de selectiedag zijn scouts aanwezig, die als duo
optreden en die een advies opstellen om combinaties te
selecteren die worden uitgenodigd voor de regionale
trainingsdagen
• Talentherkenning vindt plaats op basis van het selectie
instrument dat ook voor RABO selectie wordt gebruikt
• Tegelijkertijd vindt de selectie plaats voor de combinaties
die in aanmerking komen voor een uitnodiging op de
RABO Talentendag in Ermelo (Z en ZZ combinaties)
Regionale Talenten Training (RTT)
• Op grond van selectie adviezen worden (in 2013) 9
dressuur combinaties en 6 spring combinaties uitgenodigd
voor het deelnemen aan de RTT
• Deelname aan RTT is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Deelname aan RTT betekent dat van deelnemer een
zekere motivatie wordt verwacht.
• Afspraken en verwachtingen worden vastgelegd in een
“contract”
• Deelname is telkens voor 1 jaar. In mei dient elke
combinatie zich opnieuw te selecteren voor het RTT
• RTT bestaan uit praktijk trainingen, theorie avonden en
(onder voorbehoud) mentale training en vergroting
atletisch vermogen
Programma RTT
• 6 praktijktrainingen onder begeleiding van
gerenommeerde instructeur
• 2 theorie avonden gericht op
– Algemeen:
wedstrijdmanagement, reglementen
– Dressuur:
proefgericht rijden (waar let de jury op),
maken van een Kür op Muziek
– Springen:
parcours verkennen, verdieping
wedstrijdmanagement
• In samenwerking met Deltalent (Johan Cruijff College)
(onder voorbehoud):
– Mentale Training (2 bijeenkomsten)
– Atletisch Vermogen (wekelijks)
Begeleiding en evaluatie
• De KNHS Regio Zeeland draagt zorg voor een
centraal coördinator/aanspreekpunt voor de
RTT
• Tijdens de RTT worden de vorderingen van de
deelnemer vastgelegd in een ‘dagboek’.
• 2 maal per cyclus/jaar worden de vorderingen
met de deelnemer (en ouders) geëvalueerd
• Een onvoldoende evaluatie kan leiden tot
beëindigen van deelname aan RTT
RTT en RABO Talentendag
• Het jeugdplan beoogt o.a. om een betere aansluiting te vinden bij
de RABO Talenten kaders, opdat Zeeuwse talenten gemakkelijker
aansluiting kunnen vinden bij de RABO Talenten dag
• Na de Regionale Selectiedag organiseert de KNHS Regio Zeeland in
de schaduw van de RTT een 3-tal trainingsbijeenkomsten ter
voorbereiding op de RABO Talentendag te Ermelo
• Geselecteerden die na de RABO Talentendag te Ermelo niet
worden uitgenodigd voor het KNHS RABO talentenplan, kunnen
onder voorwaarden instromen in de RTT
• Geselecteerden worden in ieder geval uitgenodigd voor de theorie
avonden binnen kader van RTT
RTT en ouders
• Bij de opzet van de RTT willen we ouders van
deelnemers graag betrekken
• Zij zijn van harte welkom tijdens de
praktijkavonden en de theorie bijeenkomsten
• Op de theorie bijeenkomsten worden ouders
actief betrokken
Kosten RTT
• Voor de deelname aan het RTT wordt een
bijdrage gevraagd aan de deelnemers
• Deze bijdrage dekt ca. 40% van de kosten
• De overige kosten worden gedekt door de
KNHS Regio Zeeland en de donatie van
sponsors en anderen.
RTT en andere jeugd initiatieven
• In 2012 heeft de KNHS Regio Zeeland actief in de kringen
promotie uitgevoerd voor de stimulering van Jeugd als
onderdeel van het KNHS Regio Zeeland Jeugdplan
• Dit heeft geleid tot initiatieven in clinic vorm van Jeugd
stimuleringsdagen in de Kringen
• Grote voorbeeld hiervan zijn de Zeeuwse Jeugd
Instructiedagen, een initiatief van enkele verenigingen uit
de Kring Midden-Zeeland
• Dit initiatief krijgt in 2013 een vervolg
• De KNHS Regio Zeeland en de organisatie van de ZJID
proberen hun activiteiten zoveel mogelijk met elkaar af te
stemmen

similar documents