Molbio_wz1

Report
Werkzitting I
Prof. F. Claessens
Wat studeren ?
1. Cursus + Toledo AR, dubbel hybride techniek, blotting etc...
2. Nota’s van de les + bord
3. Aanvullingen in Lodish
Hoe?
1. Begrijpen en begrippen
2. Definities
3. Schema’s structuren en tekeningen
Begeleide zelfstudie
1. U moet zelf studeren, wij begeleiden
2. Zelfstudie: mol biol is moeilijk
3. Begrijpen, reproduceren en toepassen
Wat te doen bij vragen
Internet, google, wikipedia
Collega’s
Monitoraat: Koen Uyterhoeven
E-mail of na de les: Frank Claessens
[email protected]
Hoe puntjes verdienen op 17 (09.00u) of 20 juni (14.00u) 2013:
Practica tellen mee voor 2 van de 20 punten
Deel FC op 9
Deel JVL op 9
Deel FC:
30 MKVs met 4 mogelijkheden waarvan slechts 1 juist
Juist: 1 punt
Blanco: geen punt
Fout: -1/3 punt giscorrectie
Het totaal wordt herrekend naar 10.
Bij asymmetrische punten wordt geen credit gegeven
Tips voor de meerkeuzevragen:
Deel je tijd goed in!
Lees geconcentreerd de vraag en bedenk eerst wat je antwoord is zonder
naar de antwoordmogelijkheden te kijken
Schrap eerst de antwoorden die zeker fout zijn.
De helft van de vragen zijn relatief makkelijk
Bij moeilijke vragen niet panikeren:
met het examen moet ook het verschil maken tss goede, minder goede en
excellente studenten
Vul eerst op het vragenboekje in, daarna ‘in het net’ op het officiële
antwoordformulier
Tips voor MKV op het net heb ik ook gelezen dus...
Teken een adenosine-thymidine paar zoals het voorkomt en georiënteerd is
in een DNA strengen, en benoem de verschillende delen
ATP staat in kolom A, B, C of D; rij A,B, C of D
OH
Als genomisch DNA van een soort 34% A bevat,
wat kan u dan zeggen over de andere basen?
Wat is het verschil tussen DNA en dnaA?
Welke enzymatische eigenschappen bevat DNA polI?
Waarom is de replicatievork asymmetrisch
Welk molecule is dit?
Thymine: base
Thymidine: nucleoside
Azido
2’deoxy, 3’ azido thymidine
Wat gebeurt er wanneer dit molecule (gefosforyleerde vorm)
door het reverse transcriptase van HIV wordt gebruikt als substraat ?
Definities
cAMP
Alkaptonurie
Conjugatie
(animatie)
Telomerase
Enkele voorbeelden van MKVs
De volgorde waarin enzymen actief moeten zijn ter hoogte van de replicatievork is:
A.
B.
C.
D.
primase, DNA pol III, DNA pol I, DNA ligase, helicase
Helicase, primase, DNA pol III, DNA pol I, DNA ligase
Helicase, primase, DNA polymerasen, DNA ligase, telomerase
Helicase, DNA ligase, primase, DNA pol III, DNA pol I
(animaties)
De E3 ligasen modificeren______
A. aminoterminale uiteinden van eiwitten.
B. lysine zijketens.
C. leucine zijketens.
D. cysteine zijketens.
Welke van deze strengen zal eerst denatureren?
A. GGCCATGGCGCCTGTACCGGG
B. ATTACGATGTCCGGTAAGTAAT
C. TATGCGCGGCC
D. AATTGAATATT
Garrod toonde met zijn onderzoek aan dat
A. Elk individu twee gekoppelde genen heeft
B. Xeroderma pigmentosum in verschillende complementatiegroepen
kan worden onderverdeeld
C. Afwijkingen in biochemische reacties erfelijk kunnen zijn
D. Alkaptonurie een erfelijke aandoening is van de nieren
RNA en DNA verschillen omdat
A. Ribose een suiker is en deoxyribose niet
B. Deoxyribose een –OH groep draagt op positie 2’
C. De adenine base enkel in DNA voorkomt
D. RNA uracil bevat ipv thymine
Stellingen
Lapjeskatten kunnen mannelijk of vrouwelijk zijn
Lapjeskatten hebben dezelfde kleuren als hun moeder
Het lappenpatroon komt tot stand door willekeurig
inactiveren en activeren van X-chromosomen
Eéneiige tweelingen van lapjeskatten hebben identieke patronen

similar documents