Presentatie workshop praktijproef

Report
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 2300 Turnhout - www.webwerkt.be 014462710
Ervaring in Ervaringsbewijzen
•
•
•
•
2004: partner in ESF project “EVC
procedure in buitenschoolse
kinderopvang” => ontwikkeling van
assessment en uitvoeren
2005: vervolg Kempen KIKO- partner
Buitenkans: ervaringsbewijs BKO
2007 opleidingen ikv ervaringsbewijs
en beoordelen van competenties
2008: erkend testcentrum (+partner
Vokans)
•
•
•
•
•
Monitor in beschutte en sociale
werkplaatsen
Arbeidsconsulent
Opleider/begeleider
ICT ondersteuner (ism Digidak)
+ 500 beoordeling en begeleidingen
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710
Procedure kandidaat ervaringsbewijs
• Aanmelding kandidaat
• Begeleidingsgesprek – opmaak
talentenmap ism begeleider
• Beoordeling talentenmap
assessor
• Assessment – beoordeling door
2 assessoren
• Feedback/leeradvies
• Mogelijkheid herkansing
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710
Ontwikkelen van een assessment
• Standaard SERV (LINK)
• beoordelingstechnieken
• Richtlijnen beoordeling
• Per kerncompetentie
• Beoordelingsschaal
• Aantal kandidaten/per
assessment
• Duurtijd
• Ondersteunend materiaal
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710
Ontwikkelen van een assessment
• Beoordelingstechnieken
• Rollenspel - simulatie
• CGI
• Kennistest
• Multiple choice
• Postbakoefening
• Directe observatie
• Hulpmiddel testingmatrix
• Meting van alle succescriteria
• Meerdere meetmomenten en
methodieken
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710
Ontwikkelen van een assessment –
rollenspel/simulatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uitleg context
Rolbeschrijving
Fasering van de RS met script
Link naar succescriteria en te
triggeren gedrag
Herkenbaar
Materiaal en tijd
Nabespreking
Indien meerdere RS => logisch
geheel
! Kandidaat NIET in rol
Creëer duidelijkheid
Test, test, test
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710
Ontwikkelen van een assessment –CGI
• STARR methodiek
• Herkenbare vragen
• Enkel te gebruiken indien voldoende
getraind
• Laat kandidaten (vooraf) voorbereiden
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710
Aandachtpunten ontwikkeling
•
(voor) kennis beroep nuttig
•
•
•
•
Kennis assessmentmethodieken essentieel
Testfase belangrijk
•
•
•
•
Gevaar self fullfilling prophecy
Betrek externen
Gedrag meerdere keren in verschillende situaties
triggeren
Normvervaging bij beoordeling
•
•
•
Interview functiehouders – functieanalyse nodig
Gevaar van subjectieve invulling door experten
Opleiding assessoren in objectiveren competenties
Noodzaak intervisie
Laagdrempelig en toegankelijk instrument voor
kandidaten
WEB vzw - Steenweg Op Tielen 70 - 2300 Turnhout - www.webwerkt.be - 014462710

similar documents