powerpoint - Op stap naar

Report
Op Stap naar…
het Hoger Onderwijs.
een preview
Vrije centra voor
leerlingenbegeleiding
We hebben het over… ?
Eén keuzewerkboek
Geen handleiding nodig.
Extra’s en bijlagen
Projecteerversies
2
Wat moest er zo nodig veranderen ?
 Online-vragenlijst
 Focusgroepen
 Nieuw initiatief op niveau van Vlaanderen:
 -de VLIR werkgroepen
-discussie oriëntatieproeven
3
Bevraging: vragenlijst en focusgroepen
12. Werk je met het 'Op Stap materiaal van VCLB'?
54,55 %
13. Keuzewerkboek voor de leerling
A. Vind je de lay-out van het werkboek aangepast aan de leeftijd?
B. Vind je het werkboek overzichtelijk?
C. In welke mate ben je tevreden over de inhoud van het werkboek
64,52 %
56,67 %
Zinvolheid
Heel tevreden
Tevreden
Neutraal
Niet tevreden
Helemaal niet tevreden
Vind je dat er voldoende afwisseling is van werkvormen?
12,90
54,84
22,58
9,68
0,00
%
%
%
%
%
71,43 %
Bevraging: vragenlijst en focusgroepen
7. In welke mate heb je behoefte aan:
Volledig uitgewerkte lessen
heel sterk
sterk
neutraal
niet sterk
helemaal niet sterk
11,76
27,94
33,82
25,00
1,47
%
%
%
%
%
Werkvormen waarrond je zelf lessen kan uitbouwen
heel sterk
sterk
neutraal
niet sterk
helemaal niet sterk
9,52
49,21
30,16
9,52
1,59
%
%
%
%
%
Beschrijving van het studiekeuzeproces en doelstellingen om zo je eigen materiaal uit te werken
heel sterk
10,94
%
sterk
43,75
%
neutraal
34,38
%
niet sterk
9,38
%
helemaal niet sterk
1,56
%
Bevraging: vragenlijst en focusgroepen
1. Wanneer begin je met de begeleiding voor de overgang naar het hoger onderwijs?
5de leerjaar SO
Eerste trim 6de jaar SO
Tweede trim 6de jaar SO
Derde trim 6de jaar SO
Eerste trim 7de jaar SO
Tweede trim 7de jaar SO
Derde trim 7de jaar SO
14
45
7
2
2
1
1
19,44 %
62,50 %
9,72 %
2,78 %
2,78 %
1,39 %
1,39 %
Ondertussen …. Op Stap naar HO
SOHO - light
?
SOHO - edu
SOHO extra
oriënteren
breed
verkennen
diep
verkennen
zelfconcept
verhelderen
kiezen
binden
7
8
Op Stap naar het HO
 Integratie met Onderwijskiezer
 Informatief
 Interactief (I-Prefer, I-Study)
 Integratie met Opstapnaar
 Informatief
 Interactief ( waardenvragenlijst, mini-portfolio )
 Audio-visueel materiaal
 Gerichte verwijzingen naar websites
 klaar voor hoger onderwijs
 onderwijskiezer
Standpunt
Waardengebonden ?
Volledig, objectief
neutraal
Kwaliteit
10
Inhoud - studiekeuzetaken
11
Studiekeuzetaken
12
Oriënteren: gevoelens
13
Oriënteren: opvattingen

14
Oriënteren: waarderingen
15
Oriënteren: zelfvertrouwen
Waar ben ik bang van of voor… ?
16
Verkennen in de breedte en diepte
17
Zelfconcept verhelderen
Dromen
Stel je voor……2050 ?
Waarden
Waardentestje
Belangstelling
Studiehouding
Schoolse
vorderingen
Rapportanalyse + Zelftests
Competenties
Talenten
Sollicitatie
Cognitieve
vaardigheden
-
Gezondheid
Functiebeperking - siho
18
Kiezen
 Keuzestijlen
19
Kiezen
20
Binden
21
Studiekeuzetaken
22
Projecteren in de klas
Instructies op
23
Op Stap met Op Stap
• De Op Stap-methodiek maakt deel uit van het
aanbod van CLB aan de school.
• CLB ondersteunt vanuit een transparante visie
op OLB. De school kiest !
• Leerkrachten(-team) en clb-medewerker
kennen mekaar.
De CLB-medewerker weet wat de leerkracht in de klas doet.
De leerkracht kent het hulpverleningsaanbod van het CLB.
24
Stappenplan
• Wie doet wat ?
Hoe en wanneer ?
• Duidelijk voor leerlingen en ouders.
• Het aandeel van school en CLB zijn duidelijk
zichtbaar voor leerlingen en ouders.
25
Tricky
 Leerkracht
Leerkrachten
Leerkrachten-team
 Tijd ??
 Starten in het vijfde jaar ?
Waarom niet !
26
Vragen:
Inhoud:
[email protected]
Bestellingen:
[email protected]
Uitgeverij:
[email protected]
Vrije centra voor
leerlingenbegeleiding

similar documents