StartDOCUMENT - Hogeschool Rotterdam

Report
WANNEER MOET HET STARTDOCUMENT
WORDEN INGELEVERD TIJDENS DE STAGE?
Petje op: eind week 2 van de stage
Petje af: eind week 3 van de stage
Petje op: eind week 2 van de stage
OP WELK MOMENT WORDT DE INHOUD VAN
HET STARTDOCUMENT BEOORDEELD?
Petje op: in week 3 van de stage
Petje af: tijdens de 1e beoordeling
Petje af: tijdens de 1e beoordeling
HOE WERKT DIT DAN VOOR TWEEDEJAARS
STUDENTEN WAAR JE NIET AANWEZIG BENT BIJ
DE 1E BEOORDELING?
Petje op:
je hebt n.a.v. het startdocument contact met de werkbegeleider voorafgaand aan de
1e beoordeling
Petje
op:
je hebt n.a.v. het startdocument contact met de werkbegeleider voorafgaand aan
de 1
Petje
af:e beoordeling
er vind geen beoordeling plaats want ik ben bij de 1e beoordeling niet aanwezig
ALS IK GEEN STARTDOCUMENT HEB
ONTVANGEN VAN DE STUDENT DAN....
Petje op:
- 1x laatste waarschuwing (als je dat niet al gedaan hebt) met daarin de boodschap
dat het document uiterlijk eind week 3 op vrijdag ingeleverd moet zijn
- dan nog te laat of niet ingeleverd: onderwerp van gesprek tijdens 1e beoordeling.
Petje af:
Je geeft de student een onvoldoende startdocument en laat de student stoppen met
de stage.
Petje op:
- 1x laatste waarschuwing (als je dat niet al gedaan hebt) met daarin de
boodschap dat het document uiterlijk eind week 3 op vrijdag ingeleverd moet
zijn
- dan nog te laat of niet ingeleverd: onderwerp van gesprek tijdens 1e
beoordeling.
OP WELKE WIJZE WORDT DE STAGE VAN DE
STUDENT DUIDELIJK IN DE LEERACTIVITEITEN?
Petje op: de student maakt algemene leeractiviteiten die voor elke stage gebruikt
kunnen worden.
Petje af: in de leeractiviteiten zijn de afdeling en categorie patienten
zichtbaar
genoteerd.
Petje af: in
de leeractiviteiten zijn de afdeling en categorie patienten zichtbaar
genoteerd.
Hoe leggen we de verantwoordelijkheid primair bij de student?
- Geef 2 mogelijkheden hiervoor.
- Op welke manier kan de student het startdocument gebruiken om
haar eigen leerproces in te richten?
BESPREEK MET ELKAAR IN KLEINE GROEPEN:
1. Is er tijd ingeruimd om de beoordelingsgesprekken voor te bespreken?
2. Op welke manier laat je het beoodelingsgesprek beginnen?
3. Op welke wijze geef je student feedback op de presentatie?
4. Op welke manier geef je feedback op het gemaakte startdocument en op welk
moment in de beoordeling?
5. Op welke wijze laat je de theorie en praktijk in het gesprek aan de orde komen
en wat verwacht je daarbij van de student?

similar documents