BLOGGEN

Report
BLOGGEN
Op School
Inhoud



Wat is Bloggen?

Wat is een Blog?

Bloggen?
Waarom bloggen in KDV/peuter-/kleuterklas?

Communicatie naar ouders

Pedagogische voordelen

Extra voordelen
Hoe blog je?


Functionaliteit


Mogelijkheden
Aandachtspunten


Blog aanmaken met Blogger
Opvolging: Enkele aandachtspunten
Voorbeelden

‘t Plantzoentje

Zavelput
Wat is Bloggen?
Wat is een Blog?
 Afkomstig van “weblog”
 = Een dagboek
 = Een website
Online Dagboek
 Eenvoudige opbouw
 Alle berichten op 1 webpagina
 Multimediaal (foto’s, filmfragmenten)
 Geen onnodige weblinks
Eenvoudige webpagina waarop regelmatig berichten verschijnen
Bloggen?
 Regelmatig plaatsen van berichten op een blog
 Delen van:
 Nieuws
 Bezigheden
 Gedachten
 Creaties
 Activiteiten
 Speciale gebeurtenissen
 Verslagen
 Ervaringen
 ….
Waarom bloggen in de
KDV/peuter-/kleuterklas?
Communicatie naar ouders
 Venster op werking in KDV/klas
 Foto’s
 Verhalen
 Anekdotes
 Speciale gebeurtenissen
 Nieuws
 Informatie
 Verhogen betrokkenheid van ouders
 Via Facebook, e-mail, website school
 Melding bij nieuw Blogitem
 Ouders kunnen commentaar posten, discussiëren
Pedagogisch voordeel
 Taalstimulering voor kinderen
 Foto’s zetten kinderen aan tot vertellen
 Stimulering van actieve en passieve
taalontwikkeling
 Spelend experimenteren met computer
en internet
 Meerwaarde voor het schoolteam
 Eenvoudig bijhouden evolutie kinderen
 Duidelijk overzicht dagelijkse werking
 Aanzet tot reflectie
Extra voordelen
 Reclame voor de school en KDV
 Tonen van de werking
 Praktische informatie
 Samenhang KDV en school benadrukken
 Netwerk van blogs
 Ouders kunnen kinderen de hele schoolloopbaan volgen
 Vooruitkijken naar volgende leerjaren mogelijk
Hoe Blog je?
Blog aanmaken
 Verschillende blogapplicaties op internet:
 Blogger
 Wordpress
 Edublogs
 Weebly
 Blogs gericht op leerlingen
 Kidblog
 Blog geïntegreerd in schoolwebsite
 Joomla
 Functionaliteit moet worden ingebouwd door
webmaster
 …
Blog maken met Blogger
Aanmelden
 Google account aanmaken
 Aanmelden
Nieuwe blog
 Beginscherm
 Klik op “Nieuwe blog” om een blog te maken
Titel en adres kiezen
 Kies een titel voor de
blog
 Kies een adres
 Kies een
sjabloon/thema
 Kan nog aangepast
worden
Nieuw bericht
 Nu kan je berichten posten
 Klik op “Starten met bloggen”
 Of klik op het oranje potloodje
Bericht schrijven
 Je kan nu een bericht typen
 Opmaak werkt zoals in een tekstverwerker
 Toevoegen foto’s, weblinks en video via iconen
 Klikken op “Publiceren” om bericht te plaatsen
Overzicht berichten
 Bekijken alle geplaatste berichten
 Berichten aanpassen of verwijderen
 Nieuw bericht plaatsen
Blog weergeven
 Voorbeeld blog:
Blog aanpassen
 Via “sjabloon” kan je het uiterlijk aanpassen
Functionaliteit?
Mogelijkheden
 Kan dienen als schoolwebsite
 Nieuws en informatie
 Weblinks naar belangrijke pagina’s
 Communicatie naar ouders
 Informatie over de school
 Uitbreiding op de schoolwebsite
 Per klas een blog
 Ouders krijgen kijk in schoolgebeuren
 Volgen van kinderen over verschillende jaren
 Stimulerend voor kinderen
 Aanzetten tot actief/passief taalgebruik
 Spontaan met computer en internet omgaan
 …
Aandachtspunten
Opvolging: Enkele aandachtspunten
 Klein beginnen en gaandeweg uitbreiden
 Taakverdeling blog:
 Schrijven van teksten
 Foto’s nemen + plaatsen
 Continuïteit
 Verantwoordelijke aanduiden
 Privacy!
 Ouders bevragen over toelating beeldmateriaal van
kinderen op de blog (schoolreglement)
 Inhoud…
Voorbeelden
‘t Plantzoentje
Kinderdagverblijf Zavelput

similar documents