Welkom op de voorlichtingsavond voor leerjaar 4 VMBO-TL

Report
Welkom op de
voorlichtingsavond
voor leerjaar 4 VMBO-TL
Programma:
• Programma van Toetsing en Afsluiting
– Het examenreglement
• Mevr. Neervoort (schooldecaan TL)
• Kennismaking met de mentor
Organisatie van het
examenjaar
Het examenjaar bestaat uit 2 delen:
• Het schoolexamen (SE)
• Het centraal schriftelijk examen (CSE)
Schoolexamen (SE)
3 x een SE-periode in 4-TL
(Periode 0, afgerond in leerjaar 3-TL)
SE-1, week 44 (start maandag 27 oktober)
SE-2, week 3 (start maandag 12 januari)
SE-3, week 13 (start maandag 23 maart)
Rekentoets: rond 11 maart.
Schoolexamen (SE)
Inhoud en organisatie onder verantwoordelijkheid
van de school
•1 of 2 tentamens per examenvak
•Praktische opdrachten (cijfer)
•Handelingsdelen (O/V/G)
•Sectorwerkstuk
Ouderportaal
Informatie
• Ouderportaal: alle brieven/uitnodigingen digitaal.
Maar ook verzuim en cijfers.
• Website: algemene informatie en opzoeken van
procedures en documenten.
-------------------------------------------------------------• Leerlingenportaal: cijfers, huiswerk en roosters.
Leerlingportaal
Examenregelement(ouderportaal/
website)
- Let op bij ziekmelden tijdens tentamens en examens:
• Telefonisch of via het ouderportaal
(bij voorkeur iedere dag opnieuw)
• Gedurende de dag ziek geworden?
De leerling meld zich af bij de teamleider
• Voor ieder examen: opnieuw ziekmelden!
Examenregelement
• Inhalen na ziekmelding:
leerling maakt een afspraak met de vakdocent
• Herkansing van één (-h-) tentamen per periode
(aanmelden via het ouderportaal)
• Onregelmatigheden
• Beroep en bezwaar
Centraal schriftelijk examen CSE
– 1e tijdvak, vanaf maandag 11 mei
– 2e tijdvak, vanaf dinsdag 16 juni
Jaarplanning(onder
voorbehoud)
•
•
•
•
•
•
•
Schoolexamen 1
Schoolexamen 2
Rekentoets
Schoolexamen 3
Centraal examen tijdvak 1
Rekentoets herkansing
Uitslag centraal examen tijdvak 1
• Centraal examen tijdvak 2
• Uitslag centraal examen tijdvak 2
- vanaf 27 oktober
- vanaf 12 januari
- vanaf 4 maart
- vanaf 23 maart
- vanaf 11 mei
- vanaf 26 mei
- 11 juni (aangepast)
- vanaf 16 juni
- 26 juni
Geslaagd?
Resultaat van het CSE (dus zonder schoolexamens):
1: gemiddeld 5.5 of hoger (5.49 = 5.0 afgerond)
2: rekentoets moet gemaakt zijn
Gemiddelde van de examencijfers en schoolexamens:
Alles voldoende
eindcijfer Nederlands ten minste een 5 (aangepast)
1x 5 – alle andere cijfers minimaal een 6
2x 5 – alle andere cijfers minimaal een 6 + 1x een 7
1x 4 – alle andere cijfers minimaal een 6 + 1x een 7
2e tijdvak: (1 herexamen of 1 herkansing)
•Gezakt: recht op herexamen van 1 vak
•Geslaagd: recht op herkansing van 1 vak
VOORLICHTING 4TL
Loopbaanoriëntatie
Programma 22 september 2014
• naar het MBO
• naar de Havo
• acties
MBO
Middelbaar beroepsonderwijs
wordt verzorgd door:
Regionale Onderwijs Centra (ROC)
b.v. ROC Horizon College
ROC Kop van Noord-Holland
2 leerwegen
• Beroepsopleidende leerweg
• Beroepsbegeleidende leerweg
BOL
BBL
=
=
BOL
BBL
leerling + stage
werknemer + opleiding
Vmbo en MBO
4 sectoren
•Techniek
•Economie
•Zorg en Welzijn
•Landbouw
MBO:
op tijd aanmelden =
vóór 1 mei 2015
(beter: vóór 1 maart)
Vernieuwing MBO
Focus op vakmanschap
kwaliteitsverbetering:
O.a:
•verkorten programma’s (3jr i.p.v. 4jr.)
•Minder opleidingen
•aantrekkelijke route VMBO – MBO – HBO
Consequenties
• Nog geen concrete informatie
• Goede oriëntatie noodzakelijk (folders,
brochures, Open Dagen, gesprekken op
MBO)
Project met ROC KopNH
Detailhandel niveau 4
in 2 jaar i.p.v. 3 jaar
2 uur per week les op ROC
opdrachten afronden
Havo
Profielen
•
•
•
•
Cultuur en maatschappij
Economie en maatschappij
Natuur en gezondheid
Techniek
Verplichte vakken
• EM
• CM
gst, wi, eco
gst, fa/du, ak/eco
Eisen voor overstap
• Verplicht volgen van
doorstroomprogramma
• Gemiddeld 6,8 examencijfer
• Slechts één 5 in de kernvakken (EngNed- wis)
• Vakken moeten aansluiten
N.B. Doubleren in 4 havo toegestaan
Havo tijdpad
• Opgeven doorstroomprogramma in
januari
• Profieldag in januari
• Doorstroomprogramma
februari, maart, april of verder
• Def. aanmelding begin april
• Havo?
• Ook een Mbo-opleiding
kiezen!
• Kiezen?
• Wat helpt?
• MBO-bezoekdagen
11 en 12 december 2014
Een dagdeel naar een ROC
Een dag stage
• Sollicitatieproject
januari 2015
• MBO-voorlichting 3e klas:
donderdag 22 januari 2015
Loopbaanoriëntatie
• Sectorwerkstuk met “Keuzedossier”
• Portfolio
• Aanmelden
• Intakes en testen
• Plaatsing
dus . . .
•
•
•
bezoek open dagen
zoek op internet
kom langs bij de decaan
SUCCES!
Lokalen
Klas
4T1
4T2
4T3
4T4
4T5
4T6
4T7
Mentor
Dhr. Hulskes
Mevr. van Riel
Dhr. van Urk
Mevr. Wit
Dhr. Zonneveld
Dhr. Rietdijk
Dhr. Sintenie
lokaal
B82
190
B84
187
B73
189
281

similar documents