Welkom op de ouderavond van groep 5

Report
Groep 5
•
Kimm
Maarten
Praktische informatie
• Op de maandagen en dinsdagen is Kimm in de groep
tot aan de kerstvakantie. Op de overige dagen
begeleid ik leerlingen.
• Op woensdag t/m vrijdag is meneer Maarten in de
groep.
• Op woensdag en vrijdag het laatste uur gaan de
kinderen naar de gym.
• Op donderdagmiddag hebben de kinderen atelier
• Trakteren rond de klok van 10 uur; maar overleg
dit wel even voor de zekerheid.
• Mobiele nummers waar men te bereiken is.
Rekenen
• Wereld in getallen
(nieuwe methode)
• Automatiseren erg
belangrijk
• Tafels blijven trainen
• 1 x per week projecttaak
• Verschillende niveaus
• Diversiteit in tempo
Automatiseren; wat houdt dit in ?
-
De antwoorden in het geheugen
hebben zitten
- Kennis die je direct kunt ophalen
- Normering van de tempotoetsen
o.a. (t/m 10. t/m 20, tafels,
deeltafels en t/m 100
okt. t/m 20
70 sommen of meer = 6
jan. t/m 20
80 sommen of meer = 6
- okt. tafels;
60 sommen of meer = 6
jan. tafels
70 sommen of meer = 6
Wat komt in groep 5 aan bod?
•
•
•
•
•
Sommen tot 10.000
Getalbegrip; plaats van 1 in de 9145
Getallenrij opzeggen
Tafels tot 10 geautomatiseerd
Tientallen tafels, schattend
vermenigvuldigen (3 x € 38,75≈…)
• Delen zonder rest, delen met rest
Wat komt er in groep 5 aan bod?
• Deeltafels
• Moeilijke sommen tot 100 (93 –
36 =)
• Moeilijke sommen tot 1000 (945
– 65 =)
• mm, cm, dm, m en km, liter,
kilogram enz.
• Tijd introductie seconde,
tijdsduur; kalender
Lezen
• Streefniveau eind
gr. 5 E6 gehaald
• Jan; M6 = cijfer 6
• Juni; E6 = cijfer 6
• De leesteksten in
zaakvakken zijn op dit
niveau
• Aandacht besteden
aan het leesplezier
Taal / spelling
• Taal op maat
• Veel aandacht voor woordenschat
• M.b.v. spellingsregels worden moeilijke woorden
ingeoefend
• Elke week een toets van 12 woorden (registratie
formulier)
• Elke 4 weken een toets met woorden en zinnen
TopKind in groep 5
• leren inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en
dat van anderen
• Het leren van vaardigheden waardoor een
positiever zelfbeeld kan ontstaan en het
zelfvertrouwen vergroot wordt.
• In groep 5 zijn er 8 thema’s, 4 lessen per
thema met elke week een les. Elk kind krijgt
een TopKind boek
Nieuwe zaakvakken
• Aardrijkskunde
topografie van Nederland
• Biologie “nieuws uit de natuur”
Zie de website voor de aanbod komende onderwerpen:
www.nieuwsuitdenatuur.nl
• Geschiedenis
Zelfstandig werken
•
•
•
•
Werken met uitgestelde aandacht
Taakbrief
Blokjes voor de kinderen
Leerkracht aan het werk met kleine groepjes of
individueel met een kind
• Trainen van leerstof
• Extra tijd voor herhaling, verbreding of verdieping
Atelier
• Elke donderdagmiddag
• 3 à 4 weken lang
hetzelfde atelier
• Oude kleding
• Sint en kerst weer in
de eigen groep
• De eerste drie weken
in de eigen groep
Verschillende ateliers
•
•
•
•
•
•
Tekenen en schilderen
Textiel
Techniek
Schaken
Computerles
Hout
Overige info over groep 5
Sportdagmiddag
• Slagbaltoernooi op de
middag
• 5 basisscholen uit
Enter
Sinterklaas
• Surprise
• Gedicht
• Cadeautje
Rapportage aan u
• Kijk-spreek uurtje; mogelijkheid om even over uw
kind te praten en het stellen van diverse vragen
(maandag 3 oktober en donderdag 26 april)
• Voortgangsverslag; geschreven verslag over de
vorderingen van uw kind
(dinsdag 15 november)
• 2 rapporten; cijfers en beoordelingen over de
vorderingen van uw kind
(dinsdag 7 februari en dinsdag 10 juli)
Kaart leerlingvolgsysteem
• Hierop staan alle gemaakte Cito-toetsen met de
waardering erbij zoals A, B, C, D of E-score
• Tijdens 10-minuten gesprekken kunt u deze kaart
inzien
• Deze kaart mag niet mee naar huis

similar documents