Изготвил : Ангел Николаев Карагулев Съдържание: Влиянието на шумът върху здравето Тътен от минаващи автомобили, бръмчене на радио, боботене на гласове, звън на.

Report
Изготвил :
Ангел Николаев
Карагулев
Съдържание:
Влиянието на шумът върху здравето
Тътен от минаващи автомобили, бръмчене на радио, боботене на гласове, звън на мобилни
телефони. Всеки миг човек съзнателно се опитва да пренебрегне целия този шум, но организмът
несъзнателно трупа негативните ефекти.
Продължителното съжителстване с висок шум или с нежелана звукова среда (например
непрекъснато бръмчене на радиото по време на работа) е много повече от заплаха за слуховия
апарат на човека. Наднормените нива и продължителност на шума причиняват
раздразнителност

главоболие

влошена работоспособност
слухова и нервно-психическа умора.


Влиянието на шумът върху здравето


Установено е, че внезапните и остри звуци наоколо влияят върху здравето по-негативно,
отколкото продължителния шум. Смесването на два различни източника на силен звук (например
слушането на радио и гледането на телевизия едновременно) също е неблагоприятно. В редица
страни пределната стойност за нивото на шума, когато човек върши умствена дейност, е 55
децибела. Когато звукът е с интензитет над 120 децибела, човек започва да чувства болка.
За няколко години хората, които работят в шумна среда, могат да се разболеят от шумова
болест, са установили учените. Обикновено тя води до намаляване на слуха, но в отделни случаи
работникът може да загуби способността си да чува и напълно. В резултат от редовно
посещаване на дискотеки пък могат да се появят оплаквания като нервно напрежение, главоболие,
отпадналост, изпотяване, липса на апетит.
Влиянието на шумът върху здравето
ПРОФИЛАКТИКА
За да се предотврати намаляването на слуха, е наложително и редовното почистване на ушната кал.
По принцип тя има защитна функция, но ако не се почиства редовно, ушната кал се наслоява и
стеснява външния слухов канал. Почистването не трябва да се прави с твърд предмет, защото той
може да нарани кожата или мембраната на тъпанчето. Понякога слухът отслабва вследствие на
лечение с антибиотици, т.е. ухото има непоносимост към тях. Бактериални инфекции също могат да
намалят способността на човек да чува звуците на средата.
Влиянието на шумът върху здравето
Специалистите разграничават тихи, силни, опасни и болезнени звуци:
ТИХИ
тишина
0 децибела
шепот
20 децибела
тиха музика 40 децибела
СИЛНИ
обикновен разговор
оживена улица
прахосмукачка
60 децибела
80 децибела
80 децибела
ОПАСНИ
магистрала 100 децибела
рок концерт 120 децибела
БОЛЕЗНЕНИ
излитащ самолет
140 децибела
Влияние на радиоактивността върху здравето
Радиоактивното натоварване също присъства в ежедневието ни, например, газът радон, който се
натрупва в не проветрявани помещения, на първите, партерни етажи, в избените помещения. В
България има региони, където радиационният фон значително превишава допустимия. Влиянието на
радиацията върху здравето на човека е достатъчно добре изучено. То уврежда кръвотворната
система, имунната защита, сърдечно-съдовата и ендокринната система. Обща отпадналост, вялост,
занижена умствена активност съпътстват хората години наред.
Разрушаване на озоновия слой и здравето
Накратко за озоновия слой :
Озоновият слой се намира между 10 и 50 км над повърхността на Земята и съдържа приблизително 90
процента от озона в атмосферата. . Озоновият слой е защита за живота на Земята, тъй като
единствено той поглъща пълноценно слънчевата ултравиолетова радиация. Той играе ролята на
природен филтър, поглъщащ опасните за всички живи същества ултравиолетови лъчи, чийто
източник е Слънцето.
Разрушаване на озоновия слой и здравето
Какво ще се случи ако се разруши озоновият слой ?
Основните потенциални последствия от изтъняването на озоновия слой са:нарушаване на топлинната
структура на атмосферата, съпроводено с възможни промени в атмосферната циркулация- силен
парников ефект. Увеличаване на ултравиолетовата радиация на земната повърхност. Ако всички
други фактори останат непроменени, няма никакво съмнение от научна гледна точка, че
разрушаването на стратосферния озон ще засили ултравиолетовата радиация на повърхността на
Земята. Увеличената ултравиолетова радиация може да се отрази върху здравето на хората,
екосистемите, веществата, върху физическите и химическите процеси в ниските слоеве на
атмосферата. Изчислено е, че дългосрочна редукция на озоновата концентрация с 10 % ще означава
26 % увеличение на случаите на кожен рак. Отражение върху водата и сушата. Екологичното
равновесие ще бъде все така заплашено ако разрушаването на озоновия слой продължи.
Нитратите и здравето
Нитратите постъпват в организма преди всичко с хранителните продукти.
Най-много нитрати има в зеленчуците и консервираните меса, а много по-малко до
незначително е съдържанието им в млечните продукти и рибата. Някои от
зеленчуците лесно натрупват нитрати – около и над 100 мг/кг. Такива са основно
листните зеленчуци. По тази причина при чисто вегетарианска диета в организма
постъпват по-големи количества нитрати в сравнение с обичайната смесена диета.
Важно е да се знае и друго – че зеленчуците, отглеждани на ограничен светлинен
режим (напр.през зимата) и при парникови условия, съдържат повече нитрати. Поголямото им натрупване в зеленчуците се получава и при неправилно прилагане на
естествени и изкуствени азотни торове, несъобразено със съдържанието на нитратен
азот в почвата и действителните нужди на растенията.
Нитратите и здравето
Вредни ли са нитратите?
Нитратите сами по себе си не са токсични. Опасност за здравето на човека представляват
веществата, които могат да се образуват от нитратите, попаднали в организма (преди или след
поглъщането им с храна или вода) - нитрити и нитрозамини. Нитритите се свързват с хемоглобина в
кръвта, в резултат на което се образува съединение, наречено метхемоглобин. Метхемоглобинът е
неспособен да пренася кислорода до органите и тъканите, вследствие на което се развива състояние,
известно като метхемоглобинемия, характеризираща се с посиняване на кожата и лигавиците
(цианоза).
Нитратите са най-опасни, когато са превърнати в нитрити още преди поглъщането им. Това
превръщане може да стане при неправилно съхранение на хранителните продукти (висока
температура и намалено съдържание на кислород в помещението) или по време на готвенето, найвече при пържене.
При ниска киселинност на стомашния сок нитритите могат да се превърнат в нитрозамини, които
имат канцерогенно действие.
При постъпването в организма на големи дози нитрати, след 4 до 6 часа се появяват гадене, задух,
диария, посиняване на кожата и видимите лигавици поради натрупването на високи количества
метхемоглобин и недоокислена кръв. Едновременно с това се усеща обща слабост, замайване,
понякога припадъци, болка в тила и сърцебиене.
Използването в течение на дълго време на храна и вода с високо съдържание на нитрати води до
развитие на алергия, нарушение на функциите на щитовидната жлеза, засягане на опорнодвигателния апарат и нервната система. Нарушената обмяна на веществата може да стане причина
за различни заболявания.
Най-чувствителни към въздействието на нитратите са: кърмачетата до тримесечна възраст (поради
ниска киселинност на стомашния сок и наличие на нитрат-преработваща бактерия в
храносмилателния тракт); бременните жени (съществува риск от аборт при някои жени); малки деца
с храносмилателни смущения и лица, претърпели тежки хирургични интервенции на стомашночревния тракт.
В райони, в които наред с наднорменото съдържание на нитрати, се наблюдава и дефицит на йод,
подрастващите деца и ученици са изложени на по-голям риск от възникване на заболяването
ендемична гуша (увеличаване на размерите на щитовидната жлеза, вследствие на недостиг на йод
във водата или храната).
Нашата цивилизация все още не може да се откаже от използването на нитрати в селското
стопанство и промишлеността. Това налага осъществяването на непрекъснат и стриктен контрол
върху съдържанието на нитрати в хранителните продукти и питейната вода.
Според Световната здравна организация безвредното количество нитрати за възрастен човек е 5 мг
на килограм тегло на ден, като допустимото дневно количество е до 500 мг. Когато в организма на
човека постъпят нитрати над тази пределно-допустима концентрация, те вече представляват
потенциална за здравето опасност.
Благодаря Ви за вниманието !

similar documents