RAZŠIRJENOST KAJENJA V RS Helena Koprivnikar, dr. med. Inštitut za varovanje zdravja RS  Razširjenost kajenja med polnoletnimi prebivalci  Razširjenost kajenja med mladimi  Razširjenost kajenja med zdr.

Report
RAZŠIRJENOST KAJENJA V RS
Helena Koprivnikar, dr. med.
Inštitut za varovanje zdravja RS

Razširjenost kajenja med polnoletnimi
prebivalci

Razširjenost kajenja med mladimi

Razširjenost kajenja med zdr. delavci
Večina Slovencev je nekadilcev
Deleži nekadilcev:

Polnoletni 18+:



IVZ RS/FDV 2006
15+:

74,0%
EUROBAROMETER 2005
Mladi – 15 let

77,2%
77,5 %
HBSC 2006
VIR: IVZ RS/FDV 2006 (neobjavljeno), HBSC 2006 (neobjavljeno), Eurobarometer 2005
Razširjenost kajenja med
polnoletnimi prebivalci RS
Delež kadilcev pada
35%
32,5%
28,2%
30%
26,4%
24,5%
25,3%
1999
2001
25%
22,8%
20%
15%
10%
5%
0%
1989
1994
1995
VIR: SJM/FDV IN RAZISKAVA IVZ RS/FDV 2006
2006
Razlike v deležu kadilcev med spoloma
se manjša
40%
ŽENSKE
MOŠKI
35%
Linear (MOŠKI)
Linear (ŽENSKE)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VIR: SJM IN RAZISKAVA IVZ RS/FDV 2006
Veča se delež tistih, ki so opustili
kajenje
60%
55,4%
51,4%
50%
NIKOLI KADIL
KADIL V PRETEKLOSTI
SEDAJ KADI
40%
30%
20%
25,3%
19,3%
25,8%
22,8%
2001
2006
10%
0%
VIR: SJM/FDV 2001 IN RAZISKAVA IVZ RS/FDV 2006
Kadilci v Sloveniji

Okoli 80% je rednih kadilcev

Značilne razlike med kadilci v:




Spolu
Starostni strukturi
Izobrazbeni strukturi
Prototip slovenskega kadilca:

Moški, poklicna izobrazba, 31-45 let
VIR: SJM/FDV 2001
Delež kadilcev 15+ (Z Evrope 2005)
40%
37%
35%
30%
29%
29%
27%
26%
25%
25%
25%
22%
21%
20%
20%
19%
18%
15%
10%
5%
0%
ja
i ja
ri
n
t
a
vs
Šp
A
VIR: Eurobarometer 2005
sk
Ir
a
a
li j
a
It
i
en
v
o
Sl
ja
N
em
ja
či
a
Fr
ija
nc
K
U
Fi
ka
s
n
ja
gi
l
Be
N
a
sk
m
e
oz
iz
a
sk
d
e
Šv
Delež kadilcev 15+ (V Evrope 2005)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Bo
lg
38%
36%
35%
35%
32%
31%
31%
30%
30%
27%
ija
r
a
ka
š
a
rv
H
VIR: Eurobarometer 2005
P
ka
jl s
o
L
ija
v
at
a
tv
i
L
Č
ka
š
e
r.
R
om
i
un
a
sk
r
a
ja
ad
M
ž
26%
ija
ija
ka
š
n
n
a
e
to
ov
ov
l
Es
l
S
S
Razširjenost kajenja med mladimi
HBSC (2002, 2006)
ESPAD (1995, 1999, 2003)
GYTS (2003)
Delež mladih, ki so že poizkusili kaditi
je leta 2006 značilno manjši kot 2002
2002
2006
70%
60%
64,9%
54,2%
50%
38,5%
40%
31,7%
30%
20%
10%
0%
13,5%
8,9%
11 LET
VIR: HBSC 2002, HBSC 2006
13 LET
15 LET
Odstotek mladostnikov, ki so že
poizkusili kaditi po spolu, 2006
70%
FANTJE
DEKLETA
60%
54,9% 53,4%
50%
40%
34,3%
30%
29,1%
20%
10%
0%
10,3% 7,6%
11 LET
VIR: HBSC 2006
13 LET
15 LET
Delež rednih kadilcev med mladostniki
je značilno padel med 2002 in 2006
30%
29,4%
2002
2006
25%
20%
18,0%
15%
10%
5,1%
5%
0%
1,3% 0,4%
11 LET
VIR: HBSC 2002, HBSC 2006
2,6%
13 LET
15 LET
Odstotek rednih kadilcev med
mladostniki po spolu, 2006
30%
FANTJE
DEKLETA
25%
19,8%
20%
16,4%
15%
10%
5%
0%
0,6% 0,2%
11 LET
VIR: HBSC 2006
2,5% 2,7%
13 LET
15 LET
Starost ob prvem kajenju, 2002, 2006
(samo skupina 15-letnikov)

2006: nekaj več kot 13 let

Fantje so pokadili prvo cigareto
značilno prej kot dekleta

V letu 2006 so mladostniki pričeli
kaditi značilno pozneje kot v letu
2002
VIR: HBSC 2002, HBSC 2006
Delež kadilcev med mladimi- Z Evrope, 2002
40%
DEKLETA
FANTJE
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
em
N
ja
či
a
rij
t
vs
A
ka
s
n
Fi
a
Fr
ija
c
n
K
U
a
ic
v
Š
It
ija
l
a
ka
s
Ir
Š
ka
s
t
ko
Šv
a
sk
d
e
S
VIR: HBSC 2002
A
IJ
EN
V
LO
Delež kadilcev med mladimi- V Evrope 2002
45%
DEKLETA
FANTJE
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
in
aj
r
k
U
VIR: HBSC 2002
a
Č
ka
š
e
ad
M
ka
s
r
ža
a
tv
i
L
L
ija
v
at
ka
š
a
rv
H
R
ka
s
u
d
fe
.
M
ak
ija
n
do
e
S
A
IJ
EN
V
LO
Razširjenost kajenja med zdravstvenimi
delavci
IVZ RS, 2005
Zdravstveni delavci – delež kadilcev, 2005
32,5%
35%
30%
25%
24,6%
22,6%
20%
15%
10%
9,0%
10,0%
ZDR
MAG
5%
0%
SKUPNO
ZDR
NEGA
VIR: IVZ RS, 2005, neobjavljeno
ŠTUD

similar documents