Vozniki Vozila HITROST – POČASNEJE JE VARNEJE Mateja Markl, Matjaž Keržan Javna agencija RS za varnost prometa Varnost Ljubljana, 7.

Report
Vozniki
Vozila
HITROST – POČASNEJE
JE VARNEJE
Mateja Markl, Matjaž Keržan
Javna agencija RS za varnost prometa
Varnost
Ljubljana, 7. april 2015
Preventiva
Nacionalni program
-
Eden izmed ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče
S hitrostjo močno povezane teža posledic prometnih nesreč
Posebno prioritetno področje znotraj Nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa 2013 – 2022
Vozniki
Glede na namen akcije Hitrost so opredeljeni naslednji cilji:
1. ZMANJŠATI ŠTEVILO PROMETNIH NESREČ, KI SE ZGODIJO ZARADI
NEPRIMERNE OZIROMA NEPRILAGOJENE HITROSTI
Vozila
2. V PROMETNIH NESREČAH, KI SE ZGODIJO ZARADI NEPRIMERNE
OZIROMA NEPRILAGOJENE HITROSTI NE SME UMRETI VEČ 44
OSEB
Varnost
Preventiva
3. V PROMETNIH NESREČAH, KI SE ZGODIJO ZARADI NEPRIMERNE
OZIROMA NEPRILAGOJENE HITROSTI, ZMANJŠATI ŠTEVILO HUDO
TELESNO POŠKODOVANIH ZA 40 OSEB
Hitrost - dejavnik tveganja
• leta 2014 je zaradi neprimerne oziroma neprilagojene hitrosti na slovenskih
cestah umrlo 34 oseb (ali 31 % vseh umrlih),
• hudo telesno poškodovanih je bilo 271 oseb (ali 33 % vseh hudo telesno
poškodovanih), to pomeni 10% zvišanje števila hudo poškodovanih oseb (2013)
Vozniki
140
129
120
114
111
103
100
Vozila
80
62
57
60
53
45
49
40
34
Varnost
20
0
2005
2006
Preventiva
Slika: Število umrlih zaradi hitrosti.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Hitrost - dejavnik tveganja
Neprilagojena hitrost je eden izmed ključnih vzrokov za nastanek prometnih
nesreč. V letu 2014 se je 31% prometnih nesreč s smrtjo zgodilo zaradi hitrosti.
nepravilnost pešca; 3;
3%
nepravilno prehitevanje;
4; 4%
premiki z vozilom; 1;
1%
neustrezna varnostna
razdalja; 1; 1%
Vozniki
neupoštevanje pravil o
prednosti; 10; 9%
nepravilna
stran/smer vožnje;
41; 38%
ostalo; 14; 13%
Vozila
neprilagojena hitrost;
34; 31%
Varnost
Preventiva
Slika: Umrli v prometnih nesrečah po vzrokih.
Neprilagojena hitrost je pogosto povezana tudi z drugimi vzroki prometnih
nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer vožnje, nepravilnosti pri
prehitevanju in izsiljevanje prednosti, stopnja poškodb pa je povezana tudi z
neuporabo varnostnih pasov,
Hitrost - dejavnik tveganja
Večina prometnih nesreč zaradi hitrosti se zgodi na lokalnih cestah v naselju
(46%) ter na regionalnih cestah (18%), predvsem problematika hitrosti glede
varnosti ranljivejših skupin udeležencev v prometu (pešci, kolesarji, otroci,
starejši)
Vozniki
HITRA CESTA
LOKALNA CESTA 2%
TURISTIČNA CESTA
6%
0%
Vozila
GLAVNA CESTA
10%
CESTE V NASELJU
46%
REGIONALNA CESTA
18%
Varnost
AVTOCESTA
18%
Preventiva
Slika: Delež prometnih nesreč zaradi hitrosti po vrstah cest.
Naletna teža
Sila udarca telesa v oviro je odvisna od hitrosti in sicer s hitrostjo narašča,
tre mase. Pri prometnih nesrečah se udarec zgodi v zelo kratkem času 0,08
sekunde.
Vozniki
Vozila
Varnost
Preventiva
Hitrost - dejavnik tveganja
Z znižanjem povprečnih hitrosti znotraj naselij in na regionalnih cestah za samo
1 km/h bi število prometnih nesreč znotraj naselja padlo za 4 %, izven naselja
pa za 2 %.
Vozniki
10 km/h več kot je dovoljeno pomeni:
 20% večjo verjetnost, da pride do nesreče
 35% večjo verjetnost, da bodo udeleženci poškodovani
 50% večjo verjetnost, da bo posledica smrt
Prikaz reakcijske in zavorne poti na suhi cesti pri 50 in 60 km/h
70 km/h
-
60 km/h
-
50 km/h
-
40 km/h
-
30 km/h
-
20 km/h
-
10 km/h
-
Vozila
Varnost
Preventiva
0
I
I
10
I
I
20
I
I
30
Pot ustavljanja v m
I
40
I
I
50
I
60
Hitrost - dejavnik tveganja
Vozniki
- samo 10 km/h nad omejitvijo hitrosti pomeni, da se naša pot ustavljanja
podaljša kar za 12 m, kar pa je lahko znotraj naselja usodno;
- Pri samo 10 km/h višji hitrosti, bi vozilo trčilo v pešca s 33 km/h, medtem ko bi
vozilo pri 50 km/h uro uspelo ustaviti pred trkom v pešca.
- statistični podatki kažej, da v primeru trka vozila pri 30km/h v pešca ali
kolesarja, je tveganje za smrt ali hude poškodbe pešca 10%
- Pri višjih hitrostih se to tveganje izrazito povečuje in
pri hitrosti vozila s približno 50 km/h je verjetnost
preživetja pešca samo še 50%, pri 60 km/ pa le 10%
Vozila
32 km/h ogroženost pešcev
Varnost
48 km/h ogroženost pešcev
64 km/h ogroženost pešcev
Preventiva
Akcijski načrt 2015
Vozniki
Vozila
Varnost
Preventiva
V okviru akcije, ki poteka v aprilu, juniju in avgustu 2015 bodo izvedeni in
promovirani različni ukrepi, med katerimi:
• preventivne in medijske aktivnosti na nacionalni in lokalni ravni
• promocija ukrepov za umirjanje prometa
• izvajanje poostrenega nadzora nad spoštovanjem omejitev hitrosti
(Policija, občinska redarstva)
• osveščanje in opozarjanje mladih voznikov preko šol voženj in izpitnih
centrov
• osveščanje in obveščanje učiteljev, otrok in srednješolcev
(Ministrstvo za izobraževanje, Zavod RS za šolstvo)
• obveščanje in opozarjanje voznikov glede hitrosti na avtocestah ter
drugi ukrepi (DARS)
• izvajanje preventivnih dogodkov glede problematike hitrosti v
prometu (občinski SPV)
• aktivnosti nevladnih organizacij
Preventivni dogodki
Aktivnosti:
- na lokalni ravni, v šolah in vrtcih
- učenje s preizkušanjem  praktična izkušnja kot izhodišče za osveščanje
in informiranje
Vozniki
Vozila
Varnost
Preventiva
- uporaba različnih demo naprav: Stopko za prikaz reakcijskega časa,
Fleksi, tehtnice za prikaz naletne teže, Zaletavček
Medijska sporočila
Vozniki
Vozila
Varnost
Preventiva
Drugi ukrepi
• Preventivne radarske table
Vozniki
• Nadzor hitrosti s strani Policije in
občinskih redarstev na lokalnih
cestah
• Infrastrukturni ukrepi za umirjanje prometa
• Prometna signalizacija
Vozila
Varnost
Preventiva
Priporočila
Kot voznik:
 upoštevajte omejitve hitrosti, ki so namenjene zmanjševanju posledic
morebitnih prometnih nesreč
Vozniki
 da ste znotraj naselja posebej pozorni na ranljivejše udeležence, pešce
in kolesarje ter upoštevate omejitev hitrosti 50 km/h ali nižje
 da zmanjšate hitrost v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domovi za
starejše, ter pred prehodi za pešce
Vozila
 da na regionalnih cestah in pri zavijanju dodatno preverite, ali se ne
približuje motorist
 da na odprtih cestah in avtocestah ohranjate ustrezno varnostno
razdaljo, da boste lahko pravočasno ustavili
Varnost
Preventiva
 da čeprav se vam mudi, raje sporočite, da boste pozni, kot da vozite
hitreje
Za konec…
www.avp-rs.si
[email protected]
Vozniki
Vprašanja?
Vozila
Varnost
Preventiva

similar documents