OPM HRVATSKA OPM KONCEPT d.o.o. ADRESA TEL. E-MAIL Josipa Strganca 2 10000 Zagreb 01/3874-666 [email protected] www.opm-koncept.hr FOTONAPONSKI SUSTAV sunčeve zrake solarna ćelija obložena plastikom Konstrukcija solarnog modula pokrov stražnje strane aluminijski okvir Istosmjerna struja Istosmjerna struja visokog napona Inverter Pretvaranje istosmjerne.

Report
OPM HRVATSKA
OPM KONCEPT d.o.o.
ADRESA
TEL.
E-MAIL
Josipa Strganca 2
10000 Zagreb
01/3874-666
[email protected]
www.opm-koncept.hr
FOTONAPONSKI SUSTAV
sunčeve zrake
solarna ćelija
obložena plastikom
Konstrukcija
solarnog modula
pokrov stražnje strane
aluminijski okvir
Istosmjerna struja
Istosmjerna struja visokog napona
Inverter
Pretvaranje istosmjerne struje
u izmjeničnu - potrebno za napajanje
u električnu mrežu
dovod
izmjenične
struje
n-difundirani silicij s
viškom pozitivno
nabijenih čestica
p-difundirani silicij s
viškom negativno
nabijenih čestica
kontakt na prednjoj strani
(s negativnim nabojem)
ulazni foton
princip funkcioniranja
solarne ćelije
OPM HRVATSKA
OPM PONUDA
 Edukacija
 Posredovanje za postizanje statusa
povlaštenog isporučitelja elektr. energije
 Prilika vlastitog foto-naponskog uređaja
bez ulaganja i kreditne sposobnosti
 “Full service” ugovor pokriven putem
kreditne linije
 Mogućnost izmjena krovišta bez vlastitih
ulaganja
 Mogućnost legalizacije nekretnine preko
naših partnera te plaćanje putem kartičnog
plaćanja
 Ulaganje u fotonaponsko tržište
OTKUP U EU
 U Njemačkoj od 1991
 Njemačka br. 1 na svijetu u
proizvodnji struje kroz obnovljivi
izvor energije, već +20%
 Više od 47 država imaju zakon o
otkupu proizvedene električne
energije kroz obnovljivi sustav
 Od 10 do 25 god.
 Od 0,30€ do 0,50€ po kw/h
OTKUP U HRVATSKOJ
U RH imamo propisana 3 razreda:
Od 0 - 10 kW
2,63kn + t 3,15
Od 10 -30 kW
2,23 kn + t 2,46
Od 30 kW
1,65 kn + t 1,69
ISPLATIVOST FOTONAPONA
 npr. uređaj od 5 kW
 npr. 1.350 kwh/kwpeek
 5x1.350 = 6.750 kw/h god.
 6.750 x 2,63 kn = 17.752kn
 17.752kn x 14 god. =
 248.535kn (33.138 €)
ISPLATIVOST FOTONAPONA
ISPLATIVOST FOTONAPONA
ISPLATIVOST FOTONAPONA PUTEM KREDITNE LINIJE
Na primjeru jednog 5 kW uređaja za 15.000, - € + PDV
u središnjoj RH i Dalmaciji
28000
4,000.00
26000
RATA KREDITA
24000
KREDIT
2,000.00
22000
20000
GODIŠNJI
OTKUP
0.00
4%
15
7%
4%
7%
7%
GOD. DO OTPLATE
10
OTKUP
5
DOBIT
0
4%
7%
4%
7%
FULL SERVICE UGOVOR
 MOGUĆE NA 2 NAČINA:
•
Uračunat u kreditnu liniju i dogovoren/plaćen za 14
godina unaprijed
•
Po želji kupca na godišnoj razini po dogovoru
 FULL SERVICE UGOVOR UKLJUČUJE
•
Daljinski nadzor elektrane
•
Redovito čišćenje elektrane
•
Redovito servisiranje elektrane
•
Osiguranje elektrane
POSREDOVANJE
Posredovanje do 10 kW
9.000 kn
Posredovanje do 20 kW
18.000 kn
Posredovanje do 30 kW
27.000 kn
Iznos se refundira ako se
kod nas kupi oprema
9% popusta na gotovinsko
placanje
ISHOĐENJE STATUSA
5 KORAKA PRIJE MONTAŽE SUSTAVA
 Ugovor o posredovanju
7 KORAKA NAKON UGOVARANJA MONTAŽE SUSTAVA
 Ugovor o isporuci i montaži sustava
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
Odobrenje za tehnoekonomske podatke – HEP
Prethodna elektroenergetska suglasnost–HEP
Energetsko odobrenje – MINGORP
Prethodno rješenje o stjecanju statusa PP– HERA
Ugovor o isporuci električne energije – HROTE
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
PRIJE 1. KORAKA
 PRIKUPLJANJE OSNOVNIH INFORMACIJA
• Dogovor tehničke službe o terminu posjeta
• Dolazak na lokaciju objekta
• Određivanje mjera i smjera za lokaciju
elektrane
• Prikupljanje potrebne
dokumentacije od korisnika
za 1. i 2. korak
• Utvrđivanje stanja objekta
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
1. KORAK - Zahtjev za TEP
•
•
•
•
•
•
•
HEP
Definiranje pravnog statusa (vlasnik/suvlasnik/nositelj)
Tehničko rješenje elektrane
Podloga s prijedlogom mikrolokacije elektrane
Podloga u mjerilu s makrolokacijom elektrane
Tehnički opis elektrane
Obrazac Zahtjeva za TEP
Okvirni troškovnik sustava
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
2. KORAK – Zahtjev za PEES
 IZRADA
•
•
•
•
•
•
Idejni projekt
Posebna geodetska podloga s prijedlogom ucrtane
građevine
Popis mjernih mjesta s pripadajućim priključnim
snagama
Tehnički podaci o predmetnom postrojenju za
proizvodnju električne energije
Tehnički podaci o dodatnim izvorima napajanja
Obrazac Zahtjeva za PEES
HEP
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
3. KORAK - Zahtjev za
energetsko odobrenje
•
•
•
•
MINGORP
Dostavljanje PEES-a i Ugovora/predugovora o
priključenju u tehničku službu i ostale potrebne
dokumentacije
Izrada zahtjeva za lokacijsku dozvolu
(rješenje/obrazloženje)
Analiza opravdanosti izgradnje postrojenja i
priključka na elektroenergtesku mrežu s
tehnoekonomskim podacima i podacima prostornog
uređenja
Obrazac Zahtjeva za energetsko odobrenje
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
4. KORAK - Zahtjev za prethodno
rješenje stjecanja statusa
•
•
•
HERA
Tehnički opis projektiranog postrojenja s opisom
tehnološkog procesa i uvjetima korištenja postrojenja
GLAVNI PROJEKT
Obrazac Zahtjeva za prethodno rješenje stjecanja
statusa povlaštenog proizvođača
POSREDOVANJE – 5 KORAKA
5. KORAK - Zahtjev za sklapanje
ugovora o otkupu električne energije
•
•
Dostavljanje ostale potrebne dokumentacije u
tehničku službu
Obrazac Zahtjeva za prethodno rješenje stjecanja
statusa povlaštenog proizvođača
HROTE
OBJEKT I OPREMA
 OBJEKT
• Mora imati građevinsku dozvolu bez različitosti izvedenog
stanja
• Vlasnički odnosi moraju biti čisti
• Prerade i dogradnje su dio dodatnih projekata
 FOTONAPONSKI PANELI
• Temeljne komponente fotonaponskog sustava nisu
univerzalno primjenjive
• Svaka geolokacija je novi zahtjev za projektiranje
 CILJ JE MAKSIMALAN ODNOS kWh / kW UZ ŠTO
NIŽE ULAGANJE
NAKON ISHOĐENJA STATUSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izgradnja FN centrale
Ispitivanje i mjerenje (2 tjedna)
Elektroenergetska suglasnost - HEP
Ugovor o korištenju mreže – HEP
Ugovor o opskrbi – HEP
POKUSNI RAD – 1 mjesec
Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti - HERA
Uporabna dozvola elektrane - MZOPUG
Rješenje o stjecanju statusa PP – HERA
Ugovor s
stupa na snagu
HROTE

similar documents