WebQuest Nie zaśmiecaj Ziemi Jolanta Rozmus Kurs Belfer Online Nr 21/SM/K/2011 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja Wprowadzenie Odpady towarzyszą ludzkości od zarania.

Report
WebQuest
Nie zaśmiecaj Ziemi
Jolanta Rozmus
Kurs Belfer Online
Nr 21/SM/K/2011
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wprowadzenie
Zadanie
Proces
Źródła
Ewaluacja
Konkluzja
Wprowadzenie
Odpady towarzyszą ludzkości od zarania. Mieli z nimi do czynienia
ludzie zarówno żyjący w jaskiniach 3000 lat p.n.e. jak i królowie
w średniowieczu. Mamy z nimi do czynienia i my. Niestety skala
odpadów z jaką musimy uporać się wzrasta każdego dnia. Dlatego
właśnie takie ważne jest aby każdy z nas włączył się w proces
selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingu. Dzięki takiemu
podejściu wszyscy będziemy mogli żyć w mniej zanieczyszczonym
środowisku, oddychając świeższym powietrzem i pijąc czystszą wodę.
Gimnazjalistów, którym losy naszej Planety nie są obojętne, zapraszam
do rozpoczęcia badań, jak możemy pomóc zaśmiecanej Ziemi.
Zadanie
Waszym zadaniem będzie zgromadzenie i opracowanie
istotnych informacji dotyczących segregacji odpadów oraz
możliwości ich powtórnego wykorzystania, czyli recyklingu.
Rezultaty waszej pracy przedstawicie koleżankom i kolegom
w postaci prezentacji multimedialnej oraz krótkiej broszury
informacyjnej. Na wykonanie całego zadania macie 4 tygodnie.
Aby przekonać Was, jak ważny to problem, proponuję zacząć
od obejrzenia dwóch krótkich spotów dostępnych
w Internecie:
•Ziemia w Twoich rekach
•Segregacja odpadów
Proces
Zadanie będziecie realizować w czterech grupach:
•
Grupa I ma za zadanie zbadać, jaki wpływ na środowisko
naturalne wywierają odpady komunalne –
z uwzględnieniem ich poszczególnych kategorii, takich
jak: baterie, elektrośmieci, szkło, papier, metale
i tworzywa sztuczne.
•
Grupa II ma zebrać informacje na temat sposobów
segregacji odpadów oraz możliwości ich selektywnej
zbiórki w swoim miejscu zamieszkania.
Proces – c.d.
• Grupa III ma za zadanie prześledzić proces recyklingu,
czyli powtórnego wykorzystania surowców wtórnych
pozyskiwanych podczas segregacji odpadów, a także
dowieść korzyści, jakie niesie on dla środowiska.
Rezultaty swojej pracy (w postaci tekstu oraz ilustrujących
go elementów graficznych) trzy pierwsze grupy zobowiązane są
przesłać kolegom z ostatniej grupy
w formie elektronicznej.
• Zadaniem Grupy IV będzie opracowanie informacji
zebranych przez kolegów i przedstawienie
ich w formie prezentacji multimedialnej oraz krótkiej
broszurki informacyjno – edukacyjnej, propagującej
działania proekologiczne, takie jak świadoma
i odpowiedzialna segregacja śmieci.
Konkluzja
Wiecie już, jak sami możemy chronić środowisko naturalne –
wystarczy poznane zasady wprowadzić do praktyki
codziennego życia, aby uratować kawałek Naszej Ziemi,
jej czyste powietrze, źródlaną wodę i bujną przyrodę 
A jeżeli chcecie zrobić coś
więcej dla naszej „Niebieskiej
Planety”, wejdźcie na poniższą
stronę i zbadajcie swój własny
ślad ekologiczny :
•http://ziemianarozdrozu.pl/kalkula
tor
Źródła
•
•
•
•
•
•
W swojej pracy możecie korzystać z informacji pozyskiwanych
z różnorodnych źródeł. Warto do tego celu wykorzystać
materiały programu Szkoła globalna działa lokalnie (dostępne
w bibliotece szkolnej) oraz Internet. Wiele ciekawych
wiadomości możecie znaleźć m.in. na stronach:
http://www.ekolog.ovh.org/odpady.php
http://www.recykling.pl/recykling/index.php/linki/407
http://www.segregacjaodpadow.eco.pl/broszura.pdf
http://www.ekospotkania.republika.pl/segregacja.htm
http://www.sciaga.pl/tekst/65794-66-segregacja_odpadow
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_segregowac_odpadya_413.htm
Źródła – c.d.
•
•
•
•
Aby jeszcze bliżej zapoznać się z tematyką segregacji
odpadów i recyklingu obejrzyjcie też kilka ciekawych
filmów dostępnych w Internecie:
Segregujmy odpady!
Mały może dużo!
Felka rady jak segregować odpady
Cztery filmy instruktażowe
Ewaluacja
Wymagania/
liczba
punktów
Współpraca w grupie
podczas wykonywania
zadań
Wartość merytoryczna
pracy
Walory estetyczne pracy
końcowej - prezentacja
Walory estetyczne pracy
końcowej - ulotka
Podstawowe
0-1p
Brak wzajemnej
współpracy uczniów
w grupie, kolejne zadania
wykonywane niedokładnie
i nieterminowo.
materiał nie wyczerpuje
tematu, liczne błędy
merytoryczne, brak
własnych opracowań.
Prezentacja nieatrakcyjna,
nieprzejrzysta i mało czytelna,
brak nawigacji, efekty
chaotyczne lub ich brak.
Ulotka nieestetyczna, tekst
niepoprawnie sformatowany,
brak elementów graficznych.
Rozszerzające
2p
Uczniowie w niewielkim
sposób współpracują ze
sobą w grupie, niektóre
zadania są wykonywane
są częściowo
i nie zawsze terminowo.
Temat zrealizowany
poprawnie, częściowe
wykorzystanie dostępnych
źródeł, brak szczegółów,
mało opracowań własnych,
nieliczne błędy
merytoryczne.
Prezentacja mało atrakcyjna
i przejrzysta, , niezbyt
zrozumiała, słaba nawigacja,
efekty częściowo dostosowane
do treści
Ulotka raczej estetyczna, dość
przejrzysta, ubogie
formatowanie tekstu, niewiele
elementów graficznych lub
grafika nie dostosowana do
treści.
Dopełniające
3p
Uczniowie dobrze
współpracują ze sobą,
większość uczniów
uczestniczy w realizacji
wszystkich zadań, które
w większości wykonywane
są dokładnie i terminowo.
Temat dobrze opracowany,
szczegółowe informacje,
wykorzystano większość
dostępnych źródeł, zawiera
własne opracowania, brak
błędów merytorycznych
Prezentacja atrakcyjna, dobrze
uporządkowana i zrozumiała,
przejrzysta nawigacja, efekty
dostosowane do treści.
Ulotka interesująca pod
względem graficznym,
prawidłowo sformatowany
tekst, dobrze dopasowana
grafika.
Wykraczające
4p
Bardzo dobra współpraca
całej grupy , wszyscy
uczniowie uczestniczą
w realizacji wszystkich
zadań, wszystkie etapy
wykonywane są dokładnie
i terminowo
Obszerne i wyczerpujące
omówienie tematu, logiczne
wykorzystanie zebranych
informacji i materiałów,
liczne własne opracowania.
Prezentacja bardzo atrakcyjna,
logicznie uporządkowana,
z przejrzystą nawigacja, efekty
adekwatne do przedstawianych
treści, oryginalne podejście
do zagadnienia.
Bardzo dobrze
zaprojektowana ulotka,
przejrzysta, czytelna,
z dobrze sformatowanym
tekstem, bogato ilustrowana
doskonale współgrającymi
z treścią elementami
graficznymi, atrakcyjna
wizualnie.

similar documents