Leonardo da Vinci

Report
Leonardo da Vinci
-Życiorys i twórczość
Życiorys artysty
• Leonardo da Vinci,
właściwie Leonardo di
ser Piero da Vinci (ur.
15 kwietnia 1452 w
Vinci we Włoszech, zm.
2 maja 1519 w Clos
Lucé we Francji) –
włoski malarz,
architekt, filozof,
muzyk, poeta,
odkrywca, matematyk,
mechanik, anatom,
geolog.
Życie artysty
Urodził się i wychował niedaleko miasta Vinci,
będąc nieślubnym synem notariusza ser Pierra
da Vinci i chłopki, Cateriny. W rozumieniu
współczesnym nie miał nazwiska, człon "da
Vinci" oznacza bowiem "z miasta Vinci". Jego
pełne nazwisko, nadane mu przy narodzinach,
to "Leonardo di ser Piero da Vinci", czyli
"Leonardo, syn ser Piera z miasta Vinci.
•Dom Leonardo da Vinci w Anchiano
Leonardo często był opisywany jako archetyp
"człowieka Renesansu", którego wydawałoby
się niespożytej ciekawości dorównywała tylko
siła jego kreatywności. Szeroko uważa się go za
jednego z największych malarzy wszech czasów
i prawdopodobnie najbardziej wszechstronnie
utalentowaną osobę w historii .
Spekulacje
• Z wczesnym okresem życia Leonarda wiąże się wiele niejasności,
gdyż zachowało się niewiele informacji na temat jego dzieciństwa i
młodości. Nawet w jego życiorysach z XVI w. fakty mieszają się z
legendami. Za powstanie wielu mitów o życiu Leonarda
odpowiedzialny jest Giorgio Vasari, który spisał jego pierwszą
biografię, zawierającą wiele przekłamań.
•
Lata najbardziej wytężonej pracy w życiu Leonarda podzielone są
na okresy: I florencki, I mediolański, II florencki, II mediolański i
rzymski, mimo iż nazewnictwo to nie jest w pełni zgodne z
faktycznym miejscem jego pobytu w tych okresach.
I okres florencki
• 1 lipca 1472 r. został członkiem florenckiego bractwa malarzy,
Compagnia di San Luca, działającego niezależnie od cechu malarzy
Arte dei Medici e Speziali, uzyskując status niezależnego artystymalarza.
• Pozostając kilka lat w pracowni Verrocchia, stał się dla nauczyciela
równorzędnym kolegą. Współcześni opisywali artystę jako pięknego
mężczyznę o ujmującym charakterze, zawsze starannie ubranego. W
tym okresie interesował się głównie malarstwem.
I okres mediolański
• W 1482 r. Leonardo zamknął warsztat we Florencji i udał się do
Mediolanu wraz ze swoimi pomocnikami Tommasem di Giovanni
Masinim i Atalantem Migliorottim. Okres ten rozpoczął się wraz z
pracą na dworze Sforzów, dla Ludovico Sforzy. Książę zapraszał
artystów i uczonych nie tylko dla rozrywki, ale także po to, by
rozsławić swoją dynastię.
• Przedstawił się jako doskonały wynalazca machin wojennych,
budowniczy mostów i urządzeń fortyfikacyjnych, mimo iż jego
doświadczenie w tej dziedzinie było nikłe. Dodał, że w okresie
pokoju może tworzyć obrazy bądź wykonywać rzeźby na poziomie
dorównującym innym artystom. Początkowo mieszkał w
Mediolanie, u malarzy, braci Evangelisty i Ambrogia de Predis,
prowadzących warsztat
II okres florencki
• W kwietniu 1500 r. na dłużej przybył do Florencji. W czasie jego
nieobecności nastąpiła tu diametralna zmiana stosunków
politycznych. Leonardo stanął przed koniecznością odnalezienia się
w nowej rzeczywistości. Florentyńczycy postrzegali artystę jako
dziwacznego i kapryśnego.
II okres mediolański
• Tworzył wówczas pierwsze projekty kościoła Santa Maria della
Fontana.
• Artysta wielokrotnie wyjeżdżał do Florencji w celu uregulowania
sporów majątkowych z przyrodnimi braćmi.
• Na początku 1513 r. Leonardo przybył do Mediolanu, gdzie
zamieszkał u Prevostina Violi. W lecie artysta otrzymał zaproszenie
do Rzymu i ofertę współpracy z rodem Medicich
• W tym okresie zostało dopracowanych wiele znanych dzieł artysty.
Np.: Mona Lisa
• oddawał się studiom nad hydrologią, optyką, geometrią, geologią
oraz zagadnieniem wzroku.
Okres rzymski
• W latach 1513-1516
• Od roku 1516 zaczął pracować dla króla Francji Franciszka I.
Zamieszkał w posiadłości Clos Lucé, w pobliżu królewskiej rezydencji
w zamku Amboise
• kontynuował więc studia anatomii, badając zwierzęta
• Zajmował się zagadnieniami grawitacji i kwadratury koła oraz
badaniem skamielin, a także zjawisk burzy, wiatru i potopu.
Wkład w rozwój techniki
Stworzył kilka projektów wynalazków:
•
•
•
•
•
•
•
•
Model spadochronu
Skrzydło
Aparat do nurkowania
Maszyna tkacka
Maszyny latające
Płetwy
Łódź podwodna
Łożysko
•.
Twórczość artysty
• Leonardo wywarł głęboki wpływ na twórczość późniejszych epok,
mimo iż często przy pierwszym zetknięciu wydaje się ona zaczerpnięta z
dzieł Rafaela czy Michała Anioła. Formy Leonarda były podstawą dzieł
wielu artystów.
• Znany jest przede wszystkim z obrazów olejnych oraz fresków. Jego
malarstwo było ściśle powiązane z jego filozofią i postawą życiową.
•W pracowni Verrocchia Leonardo zapoznał się z
zasadami perspektywy. Doskonale obrazuje to studium
perspektywiczne do tła ”Pokłonu Trzech Króli”. Pokazuje licznie linie
pomocnicze, prowadzące z punktów położonych przy dolnej krawędzi
obrazu do punktu zbieżnego. Im dalej od obserwatora znajdują się
przedmioty, tym wydają się mniejsze. Jednak dzięki tej metodzie można
uchwycić tylko przedmioty należące do architektury, ewentualnie
elementy natury o kształtach zbieżnych z geometrycznymi.
Obrazy Leonardo da Vinci
„Zwiastowanie”
•Namalowany w latach 1472-75. Pierwszy obraz artysty.
„Madonna z goździkiem”
•Namalowany w latach 1472-78
„Madonna Benois”
•Namalowany w roku 1478
„Portret Ginevry Benci”
•Namalowany w latach 1478-80.
„Święty Hieronim na pustyni”
•Namalowany w latach 1479-81
„Pokłon trzech króli”
•Namalowany w latach 1481-82
„Dama z gronostajem”
•Namalowany w latach 1483-90
„Madonna w grocie” – I wersja
•Namalowany w latach 1483-90
„Portret muzyka”
•Namalowany w roku 1490
„Madonna w grocie” – wersja II
•Namalowany w latach 1490-1508
„Ostatnia wieczerza”
•Namalowany w latach 1495-97
„Mona Lisa”
•Namalowana w latach 1503-06
„Zbawiciel świata”
•Namalowany w latach 1506-13
„Jan Chrzciciel”
•Namalowany w latach 1513-16
Przedstawienie
•Mówiono o nim, że jak nikt inny potrafi napełnić swoje postacie wewnętrznym
życiem. Znakiem rozpoznawczym postaci w jego malarstwie stał się lekki, ledwo
zaznaczony uśmiech, ukazany m.in. na sławnym dziele Mona Lisa. Leonardo
twierdził, że powinno się malować zarazem człowieka i jego wnętrze duchowe. To
drugie starał się wyrażać przez gesty i ruchy ciała.
•Leonardo wyszedł poza tradycyjny repertuar gestów malarstwa i poszukiwał
nowych ruchów. Dążył do tego by ciało w pełni wyrażało emocje. W tym zakresie
pokazał pełnię kunsztu w Ostatniej Wieczerzy, gdzie każdy apostoł wykonuje inny
gest, oddający jego stan uczuciowy. Leonardo stosował także kontrapost jako
sposób wprowadzania dynamicznych napięć w kompozycji postaci. By doskonalić
się w tym aspekcie Leonardo polecał obserwowanie ludzi na ulicy i utrwalanie ich
ruchów w szkicach.
•Uważał, że malarstwo jest ukoronowaniem sztuki, gdyż daje możność
przekazywania form i bogactwa świata. Zalecał uczniom by poznawali abstrakcyjne
kształty, np: chmury, dym, by pobudzić do pracy wyobraźnię. Radził także
zachowywać matematyczną precyzję.
Wynalazki i konstrukcje
Leonarda da Vinci
•Czołg Leonarda
•Różne maszyny hydrauliczne
•Wygląd latającej maszyny ze skrzydłami
•Helikopter i lotnia
•Lot ptaka
•Model statku zaprojektowany przez
Leonardo da Vinci
• II model statku zaprojektowany
przez Leonardo da Vinci
Istnieje jeszcze wiele wiele wynalazków, konstrukcji,
zapisków i dzieł Leonarda da Vinci, które warto obejrzeć i
zastanowić się na nim.
KONIEC
Wykonanie : Bartosz Tomala i Bartosz Bezdziecki

similar documents