HVA SKAL JEG VELGE? 1T eller 1P Jeg tar 1T fordi jeg • har tenkt å velge realfag på Vg2 og Vg3 –

Report
HVA SKAL JEG VELGE?
1T eller 1P
Jeg tar 1T fordi jeg
• har tenkt å velge realfag på Vg2 og Vg3
– fysikk, kjemi og matematikk
• har tenkt å velge samfunnsfag med økonomi på Vg2/Vg3
• trenger det i framtidige studier
• er usikker på hva jeg skal bli og kanskje får bruk for
matte senere i livet
• synes matte er spennende og interessant
• hvis du er generelt usikker på hva du skal velge, så
snakk med Stian
Jeg tar 1P fordi jeg
• ikke har tenkt å velge realfag på Vg2 eller
Vg3 (med unntak av biologi)
• trenger ikke matte i framtidige studier
• synes matte er spennende og interessant,
men at det kan være ganske vanskelig
• liker ikke teoretisk matematikk med mye
bokstavregning
• hvis du er generelt usikker på hva du skal
velge, så snakk med Stian
Vi skal hjelpe dere til å velge rett!
• Uke 34 - oppstartsuke
– Info om mulige valg
– Startundersøkelse
• Uke 35
– Samtaler med enkeltelever
– Nasjonal kartleggingsprøve
• Uke 36
– Oppstart i P- og T-grupper på mandag
• Uke 40
– Matteprøve på fredag
– Bytte av grupper i uke 41(første gang)
• Uke 45/46
– Prøve og siste mulighet for å bytte gruppe
Gruppene - nåsituasjon
•
•
•
•
T1 – 28 elever
T2 – 27 elever
T3 – 26 elever
T4 – 26 elever
• P1 – 15 elever
• P2 – 15 elever
• P3 – 13 elever
Hva kan jeg velge på Byåsen?
Vg1
1P
5 timer
Vg2
Vg3
1T
5 timer
Hva kan jeg velge på Byåsen?
Vg1
1P
1T
5 timer
Vg2
Vg3
2P
3 timer
5 timer
S1
5 timer
0,5 poeng
Hva kan jeg velge på Byåsen?
Vg1
1P
1T
5 timer
Vg2
Vg3
2P
3 timer
5 timer
S1
R1
5 timer
0,5 poeng
5 timer
0,5 poeng
Hva kan jeg velge på Byåsen?
Vg1
1P
1T
5 timer
Vg2
Vg3
2P
3 timer
5 timer
S1
R1
5 timer
0,5 poeng
5 timer
0,5 poeng
(+)
X
3 timer
R1 samtidig
Hva kan jeg velge på Byåsen?
Vg1
1P
1T
5 timer
Vg2
Vg3
2P
3 timer
5 timer
S1
R1
5 timer
0,5 poeng
5 timer
0,5 poeng
S2
R2
5 timer
0,5 poeng
5 timer
1,0 poeng
(+)
X
3 timer
R1 samtidig

similar documents