De kaart van het Waasland Het Waasland • Het Waasland ligt in het noordoosten van België .

Report
De kaart van het Waasland
Het Waasland
• Het Waasland ligt in het noordoosten van
België . De zuidelijke grens van het
Waasland is de Durme en de Schelde. De
noordelijke kant van het Waasland is de
grens tussen België en Nederland. Er zijn
twee belangrijke autosnelwegen, die heten
de E17 en de E34. Het Waasland ligt in de
provincie Oost-Vlaanderen. De naam komt
van WASA, wat modderland betekent.
De Mirabrug over de Durme
De Mirabrug over de Durme
• De Mirabrug is meer dan 100 jaar oud. Ooit werd
er een film opgenomen, de hoofdrolspeelster
heette Mira. Alleen voetgangers en fietsers kunnen
nu nog via deze brug van Elversele naar Hamme.
Om boten te laten passeren kon het middelste stuk
van de brug opendraaien. Nu varen er bijna geen
boten meer onder de Mirabrug omdat de Durme
hier dichtslibt. Dat komt doordat er nog weinig
water door dit stuk van de Durme vloeit.
De kaailopers
De kaailopers
• De kaailopers in Temse zijn gemaakt door de
beeldhouwer Valeer Peirsman. Het zijn
dokwerkers die in de Boelwerf grote schepen
bouwden. Drie van hen hebben een bijnaam :
den Bruin, de Mekker en de Schele Wringer.
De vierde staat symbool voor alle kaailopers.
De Scheldebrug
De Scheldebrug
• De Scheldebrug van Temse is 365m lang, en
verbindt het Waasland met Bornem. Het is
een brug voor auto’s en vrachtwagens,
maar de brug heeft ook een stuk met
sporen voor de trein, en een afzonderlijk
stuk voor voetgangers en fietsers. Naast de
oude brug, die door meneer Eifel getekend
werd, is nu ook een nieuwe brug gebouwd,
omdat er zo meer verkeer tegelijk over kan.
Tazuur en Tazijn
Tazuur en Tazijn
• De mensen in Temse hadden de bijnaam “de
Azijnzeikers”, omdat er veel azijnfabrieken waren. De
mensen van Sint-Niklaas noemde men oliezeikers. Op
een dag sprong een azijnzeiker als grap in de Schelde,
en hoopte gered te worden door de man in zijn mooi
kostuum die langs de Schelde stond. (dan moest die
man zijn kostuum vuilmaken) De man met het
kostuum redde hem inderdaad. Maar toen de
Temsenaar hoorde dat de man een oliezeiker was,
sprong hij nog liever terug in de Schelde dan de
oliezeiker te bedanken voor zijn goede daad.
Mercator
Mercator
Mercator is een cartograaf. Hij heeft kaarten
getekend van het land van Waas en van Europa .
Mercator zijn geboortehuis staat nog in
Rupelmonde. Hij is geboren in 1512. Er staat een
standbeeld van hem in Rupelmonde. Mercator
werd gevangen genomen in de graventoren,
omdat hij zei dat de wereld rond was. Maar in de
Bijbel stond dat de wereld plat was. Hij was naar
Duitsland gevlucht, omdat ze hem daar wel
geloofden.
De graventoren
De graventoren
Vroeger stond er in Rupelmonde een burcht
met 17 torens. Maar die is verwoest, dat
kwam door de oorlogen. De graventoren is
nog een stuk van de burcht van
Rupelmonde. Mercator heeft daar
gevangen gezeten.
Reinaart de vos
Reinaart de vos
• In Rupelmonde, bij de graventoren, zie je een
muur waar het verhaal van Reinaart in
prentjes opstaat. Daar staat ook een beeld van
Reinaart toen hij op bedevaart vertrok .
De getijdenmolen
De getijdenmolen
• Deze molen heeft een waterrad. Dat komt in
werking doordat het water van de Schelde
stijgt of daalt door de getijden van de Schelde.
De molen werd gebruikt om graan te malen
tot meel. Deze molen werd gerestaureerd, en
kan nu nog steeds werken.
Het kasteel van Wissekerke
Het kasteel van Wissekerke
Het kasteel van Wissekerke heeft een grote
toegangspoort. Boven deze poort hangt het
wapenschild van Bazel. Er staat een raap op.
En bij het kasteel van Wissekerke staat de galg
van Reinaart De Vos. Er staat ook een
duiventoren, met daaronder een ijskelder.
Deze kelder gebruikte men om eten in te
bewaren. In de duiventoren had men duiven
zitten die men kon gebruiken voor het
versturen van een brief.
De Sint-Annatunnel
Sint-Annatunnel
• De Sint –Annatunnel is 572 m lang.
• De Sint –Annatunnel is voor voetgangers en
fietsers. De tunnel heeft hele lange oude
roltrappen. De Antwerpenaren noemen hem
ook wel de voetgangerstunnel. Er is ook een
lift voor fietsers. Je ziet op de foto het
toegangsgebouw. Er hangen bij de trappen
ook foto’s van toen het gebouw
gebombardeerd was bij de oorlog.
Brabo
Brabo
Brabo is een reus.Vroeger, toen de schippers langs
wouden varen, moesten ze betalen . Zoniet, hakte de
reus Antigoon de rechterhand van de schipper af. De
reus kon met zijn voet op de linkeroever en met zijn
andere voet op de rechteroever staan. Hij wierp dan
de hand van de schipper in de Schelde. Zo ontstaat
de naam Antwerpen. Het standbeeld heet Brabo. Het
is helemaal in brons gemaakt. Brabo heeft het hand
van de reus afgehakt om hem een lesje te leren !
Kathedraal
Kathedraal
• In Antwerpen is de hoogste toren van de
kathedraal 123m hoog. De andere, veel lagere
toren werd betaald door de parochie, en die
hadden minder geld dan de stad Antwerpen, die
de hoogste toren betaald heeft. In de kathedraal
hangt een schilderij van Rubens. Dat schilderij
komt voor in het verhaal van Nello en Patrasche.
Het was Nello zijn lievelingsschilderij. Nello is bij
dit schilderij gestorven. Hij was een weesjongen
die geen centen en geen huis meer had. Hij stierf
door de koude.
De sluis van kallo
De sluis van Kallo
• De sluis van Kallo vormt de toegang tot de
dokken van het Waasland. De sluis is 360
meter lang ,en 48 meter breed. Dankzij de
sluis blijft het waterpeil in de Waaslandhaven
altijd gelijk, en gaan de boten vlot kunnen
laden en lossen.
Doel
Doel
• Doel is een verlaten dorp met veel grafittitekeningen. Nu is het een griezeldorp. De
mensen van Doel moesten weggaan en er
kwamen krakers in de huizen wonen .
Doel
Doel Moet Blijven !!!
• Vroeger was Doel een mooi dorpje tot nu. De
tweede grootste haven in Europa werd te klein en
dan moest Doel weg. De inwoners moesten weg
van de ministers. En daar waren ze niet mee eens.
Somige mensen bleven in hun huis en er waren
ook mensen die weg uit hun huis gingen. Maar
als je naar Doel gaat dan zie je heel veel
grafitti.Het lijkt zo wel een spookdorp. Op de foto
zie je de kerncentrale van Doel. Hier maakt men
elektriciteit. Vlak voor de kerncentrale staat een
oude windmolen.
Het verdronken land van Saefthinge
Het verdronken land van Saefthinge
• Door een grote overstroming in 1570 kwam
het gebied bijna volledig onder water. Maar
er lagen ook nog vier dorpjes :
Saefthinge,Namen, Sint-Laureins en
Casuvele. Sommigen vertellen dat de
mensen die daar woonden (en mee
verdronken zijn) nu als geest ronddwalen.
Let op voor de geesten van Saeftinge ha ha
ha ha !!

similar documents