PTE PMMK Műszaki Informatika Tanszék PhD képzésben résztvevő oktatói A Phd képzésben résztvevők névsora Összesen - 9 fő Átlagéletkor - 33 év Geresics-Földi Eszter Jancskárné Anweiler Ildikó Lénárt Anett Nagyváradi Anett Sári.

Report
PTE PMMK
Műszaki Informatika
Tanszék
PhD képzésben résztvevő
oktatói
A Phd képzésben résztvevők
névsora
Összesen - 9 fő
Átlagéletkor - 33 év
Geresics-Földi Eszter
Jancskárné Anweiler Ildikó
Lénárt Anett
Nagyváradi Anett
Sári Zoltán
Schiffer Ádám
Sipeky Attila
Tukora Balázs
Várady Géza
Geresics-Földi Eszter
Oktatói besorolás: egyetemi tanársegéd
Tanulmányok helye: Veszprémi Egyetem Informatika
Tudományok Doktori Iskola
PhD téma címe: Virtuális valóság teszt rendszer
kidolgozása stroke betegeknek
Témavezető: Síkné dr. Lányi Cecília (VE) – Iványi Péter
(PTE-PMMK)
Kutatási terület:
Mozgás a virtuális valóságban kézjelek felismerésével
Kép elkészítése
Átméretezés
Előre
Konvertálás RGB-ből Grayscale-be
Éldetektálás
Hough transzformáció
Hátra
Neurális hálózat
Jelek osztályozása
Állj
Jancskárné Anweiler Ildikó
Oktatói besorolás: főiskolai docens
Tanulmányok helye: PTE
PhD téma címe: Hőképek feldolgozásán alapuló inverz
hősugárzási probléma megoldása
Témavezető: Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár
Kutatási terület: Hiszterézis modellek hőtani alkalmazása,
hőképek feldolgozása, inverz hősugárzási problémák
Turbulens szabad gőzsugár hőképeinek minőségi és
mennyiségi analízise
High-frequency components of the instantaneous images
Characterizing of the
turbulent jet:
the centreline decay
The
main flow field regions:
Original (raw) image
I.
II.
Noise is removed by an intensity-dependent diffusion
III.
Dissipation
and
continuous
cooling
Core region
+
condensation
in the
boundary layer
Z=129-x
I. flow development region
II. transitional region
III. fully developed flow region
x
Reconstructions from the wavelet high-frequency components (LH1HL1HH1)
can be localized from the graphs
of intensity vs. z and of intensity
vs. 1/z.
The
mean intensity variation
along the jet centreline is
expected to vary as z-1 in self
preserving jets.
Horizontal
dominant
Vertical
dominant
Non-linear wavelet thresholding
Original image
The dimensionless scalar variable represents the self-similarity of the fully
developed flow
Dimensionless
radial profiles
from 2D to 5D
Self-similar
behaviour from
4.5D
Coherent structures
Original image +
coherent structures
Lénárt Anett
Oktatói besorolás: egyetemi adjunktus
Tanulmányok helye: ELTE Neveléstudományi Doktori
Iskola
PhD téma címe: Az Internetes oktatás pedagógiai
kérdései a mérnökképzésben
Témavezető: Dr. Nahalka István
Kutatási terület: Az Internet, és a multimédia használata
a felsőoktatásban, felsőoktatásban résztvevő hallgatók
Internetezési szokásai
Számítógéppel segített önellenőrző módszer az
elektronikus tananyag visszakérdezésére
1. Main question
1. Incorrect answer
Correct answer
2. Incorrect answer
2. Main question
1.1 Supporting
question
1. Incorrect answer
2. Incorrect answer
Correct answer
Correct answer
Incorrect answer
Training material
3. Main question
2.1 Supporting
question
... ...
Training material
Correct answer
Incorrect answer
Training material
Training material
...
Nagyváradi Anett
Oktatói besorolás: egyetemi tanársegéd
Tanulmányok helye: Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar Fizika Doktori Iskola
PhD téma címe: Ferroelektromos kristályok
doménszerkezetének megváltoztatása
elektronnyalábbal
Témavezető: Dr. Almási Gábor
Kutatási terület: fényforrás hullámhosszának
megváltoztatására alkalmas eszköz előállítása
ferroelektromos anyag:

LiNbO3 (lithium
niobate kristály)
elektronnyaláb
előállítása:

mikrokontrollerrel vezérelt
elektronmikroszkóp
Módszerek:

SHG

QPM

PP
Sári Zoltán
Oktatói besorolás: egyetemi adjunktus
Tanulmányok helye: BME Villamosmérnöki és
Informatikai Doktori Iskola, Szélessávú Hírközlés és
Villamosságtan Tanszék
PhD téma címe: Nemlineáris numerikus eljárások
stabilitásvizsgálata
Témavezető: Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár
Kutatási terület: nemlineáris operátorok implementációja
numerikus eljárásokba, stabilitásanalízis
FDTD algoritmus + LLP
hiszterézisoperátor stabilitásvizsgálata
Paraméterek Ljapunov tere
Hiszterézisoperátor viselkedése
(akkommodáció)
Schiffer Ádám
Oktatói besorolás: egyetemi adjunktus
Tanulmányok helye: BME Villamosmérnöki és
Informatikai Doktori Iskola, Szélessávú Hírközlés és
Villamosságtan Tanszék
PhD téma címe: Mágneses utóhatások és mágneses
viszkozitás
Témavezető: Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár
Kutatási terület: hiszterézis modellek a numerikus
térszámításban, zajanalízis
Mért és szimulált karakterisztika
mágneses anyagok
hiszterézis
karakterisztikájának
szimulációja
Mérés alapú skalár és vektor
hiszterézis modellezése
Sipeky Attila
Oktatói besorolás: egyetemi adjunktus
Tanulmányok helye: BME Villamosmérnöki és
Informatikai Doktori Iskola
PhD téma címe: Mechanikai igénybevételek és a
mágneses hiszterézis kapcsolata
Témavezető: Dr. Iványi Miklósné, DSc, PhD
Kutatási terület: mechanikai igénybevételek hatásának
vizsgálata a hiszterézis karakterisztikára, mérések,
modellalkotás, szimuláció
Húzófeszültségek hatása, 1 Hz
Tukora Balázs
Oktatói besorolás: egyetemi adjunktus
Tanulmányok helye: BME, Gépészeti Tudományok
Doktori Iskola
PhD téma címe: Többtengelyes megmunkálógépek
kinematikai szimulációja
Témavezető: Dr. Szalay Tibor
Kutatási terület: kinematikai rendszerek számítógépes
reprezentációja
Kinematikai szimuláció
Várady Géza
Oktatói besorolás: adjunktus
Tanulmányok helye: Pannon Egyetem, Informatikai
Tudományok Doktori Iskola
PhD téma címe: Mezopos érzékenységi függvények
meghatározása kontrasztküszöb vizsgálatok
segítségével
Témavezető: Dr. Schanda János, DSc., Professor
Emeritus
Kutatási terület: Mezopos látás, spektrális érzékenység
modellezése a valós vizuális pályák segítségével
1 cd/m 2, korong, on-axis
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
400
420 440
460
480
500 520
540
560 580
600
Hullám hossz [nm ]
Mért
Átlagos relatív hullámhosszérzékenység
Relatív spektrális érzékenység
1,2
620 640
660
680
700 720
740
1
0,9
0,01 cd/m2
0,8
0,1 cd/m2
1 cd/m2
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
400
450
500
550
600
Hullámhossz (nm)
650
700
750

similar documents