“Prilagodba orijentacijskokomunikacijske pristupačnosti osobama s oštećenjem vida u javnom prometu i ustanovama” mr.sc.

Report
“Prilagodba orijentacijskokomunikacijske pristupačnosti
osobama s oštećenjem vida u
javnom prometu i ustanovama”
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana Šestić, prof.def.
Hrvatska udruga tiflopedagoga, Zagreb
Oštećenje vida
Definicija oštećenja vida prema svjetskoj
zdravstvenoj organizaciji:
• Sljepoća – ostatak vida od 0 do 5% ili suženo
vidno polje manje od 5°
• Slabovidnost – ostatak vida od 5 do 30%, a u
RH do 40% ili suženo vidno polje manje od 20°
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Oštećenje vida
Pedagoška definicija oštećenja vida:
• Slijepi su one osobe koje koriste brajicu kao
svoje pismo
• Slabovidni su one osobe koje koriste uvećani
crni tisak
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Oštećenje vida
Stupanj oštećenja vida:
• Potpuna amauroza
• Slabovidne osobe koje svoj ostatak vida ne
mogu koristiti za sigurno i samostalno kretnje
Vrijeme nastanka oštećenja vida:
• Kongenitalno oštećenje vida
• Stečeno oštećenje vida različite etiologije
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Najčešće dijagnoze vezane uz
slabovidnost
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Atrophia nervi optici
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Retinitis pigmentosa
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Cataracta
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Albinismus
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Glaucoma
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Oštećenje vida
•
•
•
•
•
•
Važnost percepcije u orijentaciji i kretanju osoba
s oštećenjem vida
Taktilno-kinestetička percepcija
Auditivna percepcija
Spacijalna percepcija
Percepcija zapreke
Olfaktorna i gustativna pecepcija
Vizualna percepcija
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Orijentacijska pristupačnost
Orijentacija
• Orijentacija na blizinu
• Orijentacija na daljinu
Kretanje
• Orijentiri
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Komunikacijska pristupačnost
Specifičnost u komunikaciji
• Verbalna komunikacija
• Neverbalna komunikacija
• Pisana komunikacija
• Crni tisak
• Uvećani crni tisak
• Brajevo pismo
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Komunikacijska pristupačnost
•
•
•
•
•
Komunikacija u kretanju javnim i zatvorenim
prostorima:
Socijalno-zdravstvene i rehabilitacijske ustanove
Ustanove državnih i gradskih uprava
Trgovački i ugostiteljski objekti
Banke i poštanske usluge
Kulturne i rekreacijske ustanove
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Komunikacijska pristupačnost
Komunikacija u kretanju javnim zatvorenim
prostorima:
• Orijentacijski plan za kretanje ustanovama
•
•
•
•
•
•
•
Ulaz
Hodinik
Stepenice
Lift
WC
Šalter
Bankomati
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Komunikacijska pristupačnost ulaz
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Komunikacijska pristupačnost –
stepenice
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Kumnikacijska pristupačnost –
lift
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Komunikacijska pristupačnost
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Orijentacijska pristupačnost
•
•
•
•
•
•
Orijentacijska
pristupačnost na javnim
površinama:
Pločnik
Javna pješačka površina
Pješački prijelaz
Semafor
Raskrižje
Kružni tok
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Orijetnacijska pristupačnost –
pješački prijelaz i pločnik
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Orijentacijska pristupačnost –
semafor sa zvučnom signalizacijom
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Pješački otoci
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
Orijentacijska pristupačnost –
javni prijevoz
mr.sc. Mira Sajković, prof.def. i Gordana
Šestić, prof.def.
“Koliko ljudi treba da oslijepi da bi
sljepilo bilo prihvaćeno kao
ljudska svakodnevica i stvarnost”
“Ogled o sljepoći”
José Saramago
Hvala na pažnji!

similar documents