Vándorffy István MLE-MLBKT Tanúsított Logisztikai Szakértő: Optimális raktárberuházás kialakításának első lépése=logisztikai szaktanácsadás! 2009. szeptember 11. 2009.

Report
Vándorffy István
MLE-MLBKT Tanúsított
Logisztikai Szakértő:
Optimális raktárberuházás kialakításának első
lépése=logisztikai szaktanácsadás!
2009. szeptember 11.
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
1
Az előadás felépítése
1.rész: Elméleti alapok
2. rész: Gyakorlati ismeretek
3. rész: A szaktanácsadáshoz szükséges
információk, dokumentumok
4. rész: Javaslatok a további teendőkre
5. rész: Összefoglalás
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
2
1.1 Logisztikai szolgáltatás
A logisztikai szolgáltatás ma már kiterjed a hagyományosan
kiszervezett tevékenységek (nemzetközi és/vagy belföldi
fuvarozás, raktározás, vámkezelés, disztribúció stb.) mellett
olyan speciális területekre is, mint
- a vállalati ellátási folyamatok vizsgálata,
- a logisztikai folyamatok tervezése,
- az információs folyamatok szervezése, vagy
- az elektronikus fuvarbörzével történő fuvarszervezés, stb.
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
3
1.2 A raktározás feladatai
 A fogyasztói igények kielégítése, a gyártás – felhasználás közötti időbeli
kiegyenlítés (illeszkedés a termelési, értékesítési, kereskedelmi folyamatokba),
 Az áruk mennyiségi és minőségi megőrzése (flexibilitás, variációs lehetőség),
 A termelés, értékesítés folyamatosságának biztosítása
(folyamatos információadás – vétel, készletgazdálkodás, ütemesség, FIFO,
igénytervezés),
 Az áruk átrendezése (gyűjtése, elosztása, kiszerelése, átcsomagolása stb.)
Megoldás: megfelelő
technológia (szervezés)
technika
szervezet
adatbank (számítógépes rendszer)
A raktár nem elszigetelt tárolóhely, hanem a logisztikai rendszer
egyik fontos alrendszere
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
4
1.3 Raktári folyamatok, alapterület
Raktári műveletek:
1. Áru mozgatásával, tárolásával kapcsolatos műveletek
2. Áruval kapcsolatos egyéb műveletek
(pl. mennyiségi, minőségi átvétel, azonosítás, egységképzés, átcsomagolás)
3. Áruval kapcsolatos ügyvitel
- nyilvántartás (készlet, forgalom, szabad helyek stb.)
- leltározás
- készletgazdálkodás (minimum készletek, szavatossági idő nyilvántartás)
Raktár nagysága:
 Hasznos tárolóterület (árú jellege, technológiai kialakítás)
 Kiegészítő területek
 közlekedési utak
 áruátvétel, osztályozás
 árukiadás, expediálás
 üres eszközök tárolása
 irodák, szociális helyiségek
 akkutöltő stb.
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
5
2.1 Mekkora legyen a raktár?
8500 m2 alapterületű raktárt szeretnénk!
Kérdések:
a jelenlegi 5000 m2 -en nem férünk el
Mekkora a tárolt mennyiség? - 50 millió Ft
Miért? - Mert
Természetes mértékegységben (rakodólap, tonna, m3, liter, folyóméter)? –
Azt
nem tudjuk, állandóan változik
Az árukat lehet halmazolni? – Van ilyen és van olyan árunk is
Milyen belmagassággal számoltak? - 3 ~ 4 m elég lesz
Vagyis először meg kell határozni a tárolási
egységeket, volumeneket (tárolt áruk jellemzőit)
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
6
2.2 Milyen legyen a technológia?
XY targoncákkal oldjuk meg az áruk mozgatását!
Kérdések:
– Mert jelenleg is ilyen targoncákkal dolgozunk
Mekkora a napi forgalom? – Van amikor túlórázni is kell
Hány rakodólap jön be, megy ki..? – Naponta változó
Minden áruhoz, raklaphoz hozzá kell férni? – Egy-két áruféleségből
több raklapnyi is van, másból egy-két darab
Kézzel vagy targoncával kell rakodni? Így is, úgy is előfordul
Miért?
Vagyis meg kell határozni a tárolási módot
(állványos, tömbös stb.) és a kiszolgálás módját
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
7
2.3 Hogyan ismerjük meg a raktár működését?
Legyen pontos a raktári nyilvántartás!
Kérdések:
– Vezetjük egy füzetben
Kapnak-e előrejelzést, hogy érkezik áru? – Időnként telefonon
ideszól a beszállító
Hogyan történik az áruk kiadása? – Ha jön a vevő összeszedjük
Hogyan történik a leltározás, van-e áruhiány? – Nálunk becsületes
emberek dolgoznak, minden évben leltározunk
Jelenleg hogyan történik a nyilvántartás?
Vagyis korszerű informatikai rendszert, raktári
nyilvántartó programot kell bevezetni
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
8
3.1 A szaktanácsadás alapja: a helyzetfeltárás
Módszerek:
- Helyszíni bejárás, a jelenlegi állapot
megszemlélése,
- Interjúk készítése,
- Adatlap átadása, kitöltetése,
- Speciális adottságok (pl. tűzveszélyesség,
temperálási igény stb.) feltárása,
- Megbízói igények, kívánalmak
megismerése
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
9
3.2 Alapkövetelmények meghatározása
Be- és kiszállítás ne zavarja egymást,
Minimális anyagmozgató utak (gyorsan forgó áruk elhelyezése),
Folyamatos anyagáramlás (be- és kitárolás egymás után),
First in - First out elv betartása, akár fizikai kialakítással,
Rendszeres áru-előkészítés (pl. egységrakományképzés),
Rugalmasság, áttekinthetőség (fix - szabad helyfoglalás),
Raktári műveletek összhangja: fizikai - ügyviteli folyamatok
egységes, egyidejű kezelése,
Egy szállítási - mozgatási – tárolási – (informatikai) egység,
Anyagmozgatási munka minimalizálása
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
10
3.3 Anyagmozgatási munka minimalizálása
FÜGG:
- a tárolandó áruk állandó adataitól (saját tömeg, térfogat, kiszerelés)
- a tárolandó áru változó tényezőitől
A. Forgási sebesség:
Milyen gyakran cserélődik ki az árú egy időegységen (pl. év
belül), vagyis mekkora a készletnap
Ennek meghatározása függ a vevőktől és a készletgazdálkodástól
B. Az anyagmozgatási út hossza
Elsősorban a tárolómezők és a tárolóhelyek célszerű
elhelyezésével, a tárolási technológia optimális megválasztásával
csökkenthetjük az utak hosszát
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
11
3.4 Szakértői munka alapja: elemzés
Meghatározásra kerülnek:
• A raktár főbb paraméterei („hasznos” alapterület, kiegészítő
területek, magasság, rakodókapuk száma stb.)
• A tárolás, árumozgatás, rakodás stb. módja,
• Az egyéb raktári műveletek (pl. átvétel) igényei,
• A raktár-irányítási, informatikai rendszer,
• Létszámigény, eszközigény és eszközspecifikáció,
• Várható beruházási és működési költségek
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
12
3.5 Elemzés „rutinjai”(területtervezés)
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
13
3.6 Elemzés „rutinjai” (kapacitástervezés)
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
14
4.1 Megoldási javaslatok kidolgozása
- Javaslat a raktár elhelyezésére, méretére, kialakítására,
- Javaslat a hasznos és kiegészítő területek kialakítására,
- Javaslat a raktár „berendezésére” – állványok, rakodórámpák,
akkutöltő, üres eszközök tárolása, csomagológépek, stb.,
- Javaslat a raktári technológia működésére (hogyan történik a
betárolás, komissiózás, ellenőrzés, árukiadás stb.),
- Javaslat a raktár-irányítási rendszer kialakítására,
- Javaslat a raktár irányítására,
- Javaslat a további együttműködésre
(beruházásban való közreműködés, ajánlás a kivitelezőkre stb.)
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
15
4.2 A részletek kidolgozása
Cél:
 Új raktár folyamatainak zökkenőmentes bevezetése,
 A feladatok egyszerű, számon kérhető betanítása,
 Az értékelés, ellenőrzés normáinak kidolgozása
• Raktározási technológia és teljesítések részleteinek dokumentálása,
a végrehajtásban közreműködők megnevezése, az ellenőrzés adatai,
• Raktári dolgozók feladatainak, a munkájukat szabályozó
dokumentumok meghatározásának, az értékelés végtermékének és
statisztikájának rögzítése,
• A raktári bizonylatok, utasítások és kimutatások kidolgozása,
• Alkalmazandó eszközök specifikációja, javaslat a kivitelezőkre, az
eszközbeszállítókra, az informatikai program beszállítójára
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
16
4.3 Minták (Folyamat és dokumentációk)
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
17
4.4 Minták (Raktári dolgozók tevékenysége)
Poszt neve: Targoncás (gépi árumozgató)
A poszt célja: Időben, sérülésmentesen elvégzett, pontosan adminisztrált, gépi árumozgatási tevékenység
Feladata:
A raktári be-, át,- és kitárolások fizikai végrehajtása a kapott utasítások alapján, az elvégzett feladatok
szükséges visszajelzésével, a gépek műszaki állapotának ellenőrzésével
Felettese: Műszakvezető
Munkáját szabályozó dokumentumok:
Betárolási utasítás, Kitárolási utasítás, Járműrakodási terv …
Részfeladatai:
- Beérkező gépjárművek rakodólapjainak, rakományainak kirakása a rakodási célnak megfelelő targoncával
- Az átvett rakodólapok, rakományok tárolóhelyre mozgatása a műszakvezető utasítására, a számítógép
által nyomtatott betárolási utasítások alapján, vagy a targoncán elhelyezett terminálon megjelenő utasítások
alapján
- A rakodólapok, rakományok szakszerű és biztonságos halmazolása, elhelyezése állványokon
- Az elvégzett feladat visszajelzése a raktári helykódok jelölésével
- Emelőgép napló rendszeres vezetése,
- A targoncák és töltők környezetének tisztántartása
- Részvétel a tűz- és balesetvédelmi oktatáson, a tanultak betartása
- Részvétel a kötelező orvosi vizsgálatokon …
Értékelés végterméke:
Időben, sérülésmentesen mozgatott áru a megadott helyekről, a megadott helyekre
Statisztikája:
Mozgatott rakodólapok, rakományok (db), Targoncák menetideje, Okozott balesetek, károk
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
18
4.5 Minták (Raktári dokumentum minta)
Cikkszám
Termék azonosító kód
Megnevezés
A termék megnevezése
Formátum
A legkisebb egység méreteit (H*Sz*M) adja meg
Vonalkód
A termék (EAN) kódja
Szavatossági idő
A termék élettartama napban
Várakoztatás
Automatikus karanténban tárolás ideje
Karton/Raklap sor
A raklapon egy sorban elhelyezhető kartonok száma
Karton sorok száma/raklap
A raklap magassága kartonban
Raklap max.magassága
A raklap magassága méterben
Karton nettó súly
A legkisebb egység tömegét adja meg
Csomagolóanyag súlya
Az adott kartonnyi áru bruttó és nettó súlya közötti különbség. (Kocsirakomány bruttó
súly számításakor kap szerepet)
Raklap nettó súly
A karton adatok + (26 kg) raklaptömeg
Elszámolóár
A legkisebb egység ára
Devizanem
HUF, EURO
Minimum készlet
Készletfigyeléshez
Maximumkészlet
Készletfigyeléshez
Fő raktározási hely
Hol lehet a terméket raktáron belül elhelyezni
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
19
5.1 Összefoglalás
Az optimális raktárberuházás érdekében végzett feladatok
legnagyobb ráfordítását, idejét (1-1,5 év) igénylő tevékenységei:
- helyzetfeltárás,
- tervezés, elemzés,
- beruházás előkészítés,
ezek
szisztematikus, szakszerű,
az adott igényeknek és lehetőségeknek
megfelelő, testreszabott elvégzése.
Ezt tudja nyújtani a logisztikai szolgáltató
által végzett szaktanácsadás
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
20
5.2 Eredmények
• A vállalati döntéshez megfelelően előkészített, szakmailag és
gazdaságilag megalapozott, az adott feladat megoldására irányuló
fejlesztési anyagok rendelkezésre bocsátása
• Költségmegtakarítás, mert felesleges elemek nem kerülnek
beépítésre az adott raktárban, és megbízható kivitelezők,
eszközbeszállítók végzik a kivitelezést
• Működési hatékonyság, amelyben elégedett a tulajdonos, de
elégedettek a partnerek is (beszállítók, vevők, stb.),
az optimális megoldások miatt
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
21
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Vándorffy István
Logisztikai szakértő
Szolnoki Gazdasági Napok
2009. szeptember 11.
Vándorffy István
22

similar documents