Dalton-tervvel a sikeresebb iskoláért A Hungaro-Dalton Egyesület célja • A tanulás/tanításszervezés folyamatának megújítása • A tanulók önálló, önszabályozott tanulási • képességeinek kialakítása • A szabadság/felelősség és.

Report
Dalton-tervvel a
sikeresebb iskoláért
A Hungaro-Dalton Egyesület célja
• A tanulás/tanításszervezés folyamatának megújítása
• A tanulók önálló, önszabályozott tanulási
• képességeinek kialakítása
• A szabadság/felelősség és együttműködés jegyében
Az önszabályozott tanulás folyamata
5.önreflexió,
önértékelés.
4. reflektáló összehasonlítás
társakkal
1. Munkautasítás kiosztása,
tanári instrukciók
2. feladatértelmezés,
egyéni célkitűzés,
tervezés
3. felfedező, cselekvésorientált tanulás
ismeretszerzés
1. Munkautasítás
kiosztása
Célja a problémahelyzet/feladat felismertetése,
beépítése a személyes ismeretrendszerbe.
2. Egyéni munka
tervezése
Egyéni célmeghatározás
• feladatválasztás a szabadság alapelvének érvényesítésével.
3. Felfedező,
cselekvésorientált,
önálló tanulás
Szövegértés, feldolgozás.
• Analizálás, releváns megoldási utak keresése.
• Feladat elvégzése egyénenként más-más szinten,
más-más utakon az együttműködés alapelvének
érvényesítésével.
• A tanuló kompetenciái a tanulási folyamat szerves
részeként fejlődnek.
„Tetszik, hogy megbeszélhetjük egymással …”
„Az órán kell dolgozni, nem otthon.”
„Nagyon jó buli, mert játszva tanulunk.”
„Hihetetlen, de tényleg van időm mindenféle gyermekre,
hiszen mindenki teszi a dolgát, ahogy tudja – és tudják,
odaérek hozzájuk.”
4. Reflektáló
összehasonlítás
Célja:
• A tanulási stratégiák, képességek tudatosítása,
bővítése.
• A legmegfelelőbb módszer megtalálása, kipróbálása.
• A tapasztalatcsere nyitott tanulást megerősítő fázisai
az egyéni felelősség elmélyítését segítik.
„Könnyebben megtanultuk a feladatot így,
hogy minden feladat után ellenőriztük azokat”
5. A munka
önértékelése,
önreflexió
•
•
•
•
Elértem-e a célkitűzésemet?
Megfelelő szinten dolgoztam-e?
Megfelelő stratégiát alkalmaztam-e?
Mennyivel lettem több, mennyivel gyarapodtam,
mely kompetenciáim fejlődtek a folyamat során?
Hozzájárul-e az önirányított/differenciált tanulás(szervezés) a
korszerű iskola megvalósításához?
IGEN, oktatáspolitikai jelentőség vitathatatlan,
MERT:
 NAT- kompatibilis,
 jól igazítható a helyi tantervhez,
 eredményesen alkalmazható a tehetséggondozásban,
és a felzárkóztatásban,
 bármilyen iskolában, minden szinten bevezethető
Oktatáspolitikai jelentősége vitathatatlan,
MERT:






rendkívül egyszerű,
más módszerekkel kombinálható,
állandóan alakítható,
akár egy tanár is bevezetheti munkájában,
kellemesebb az iskolai légkör
különösebb anyagi ráfordítást nem igényel
Hungaro-Dalton-Egyesület programcsomagja:
• 30 órás akkreditált továbbképzés:
”Egyéni haladásra épülő, tevékenységközpontú,
differenciált képességfejlesztés az iskolában.
A Dalton-terv, mint alkalmazható pedagógiai
módszer a kompetencia alapú oktatásban.”
Hungaro-Dalton-Egyesület
„Jó gyakorlatai”:
„
• Lásd:
www.hungaro-dalton.hu/rendezvenyek
– Tele van a kosarunk … Dalton – pedagógiai „Jó
gyakorlattal”
Peer-mediáció
• a peer-mediáció az iskolai konstruktív problémamegoldás alternatív módja,
• a mediátorrá képzett gyermekek konfliktushelyzetben
közvetítenek vitában álló társaik között.
Peer-mediáció
Alapgondolata
• gyerekek egymás között jobban fel tudják oldani a
konfliktushelyzetet,
• ezáltal csökkent az elmélyülő konfliktusok száma, az
iskola légköre nyugodtabbá válik.
• A peer-mediáció egyben az iskolai erőszak
megelőzésének egyik fontos építőköve is.
Milyen nyereséget hoz a peer-mediáció az
iskoláknak, a felnövekvő nemzedéknek
• elsősorban hatékony eszköze a konfliktusok
tisztázására,
• önálló, független, önrendelkezési joggal bíró
felnőttekké válnak.
Peer-mediáció
nyeresége
• a tanulók a tréning és a mediációs gyakorlat során
kulcskompetenciát szereznek, amelyeket a későbbi
életük, foglalkozásuk során szükségesek,
• az iskola általános légköre toleránsabb és
egymással szemben megértőbbé válik.
Még több infó…
Hungaro-Dalton tevékenységeiről,
a Peer-mediációról a
www.hungaro-dalton.hu weblapon,
valamint
„A Dalton-tevvel a sikeresebb iskoláért” című
kiadványban.

similar documents