Idejna zasnova prenovljenega spletnega mesta FDV Poročilo senatne komisije (ustanovljene 29. 11.

Report
Idejna zasnova prenovljenega
spletnega mesta FDV
Poročilo senatne komisije (ustanovljene 29. 11. 2004),
predstavlja A. Kramberger, dne 6. 6. 2005
Poročilo in ta ‘ppt predstavitev’ predvidoma kmalu dostopna
v spletni reviji Študije FDV, na naslovu:
http://dk.fdv.uni-lj.si/Studijefdv/pdfs/
STRUKTURA poročila
NALOGE iz SKLEPA SENATA:
• Rešitve oblikovanja in obnavljanja spletnih strani FDV
• Vsebine in grafična podoba spletnih strani za “bolonjo”
• Morebitne finančne konstrukcije (za razne scenarije)
VSEBINA tega POROČILA:
• Prehod na višjo raven e-poslovanja univerz (splošno)
• Ocena aktualnega spletnega mesta FDV (posebno)
• Scenariji prehoda – težišča, uresničljivost
• Ugotovitve, priporočila
6.6.2005 (FDV)
2
PREHOD – splošno za univerze
• e-okolje jača hibridnost univerzitetnih dejavnosti in vizij
• potrebna so nova razvojna ravnotežja (med odličnostjo in poslovnostjo)
• upravljalski modeli e-okolja (upravljanje info sistemov univerz)
Prehod na e-poslovanje širi meje & vrednost akad. organizacije:
•
•
•
•
od organizacije  k uporabniku
jasnejše vizije spletnega mesta
avtonomne e-rešitve
od info produktov k info verigam
(users orientation)
(e-vision)
(info autonomy)
(info chains)
Zaris info omrežij vrednosti na univerzi (VALUE net FDV):
• izhodiče:
• cilj (do 2010):
• nato pa:
6.6.2005 (FDV)
e-rešitve dodajajo univerzi tekmovalno vrednost
e-rešitve bodo le začasna prednost na akad. trgu
e-rešitve preidejo v normalno poslovanje univerz
3
Klasični stiki FDV
z uporabniškim okoljem
(stavbe, lokacije, fizični stiki, polžja pošta)
INTERNET
TELEFONIJA
e-učenje, e-raziskovanje
6.6.2005 (FDV)
4
ANALIZE spletnega mesta FDV
MERILA ANALIZE
•
e-VIZIJE
jasnost, kredibilnost, uresničljivost
MANJ JE VEČ (less is more)
•
RAČ. OMREŽJE
konsistenca, varnost, kadri
•
KONKURENCA
akad. e-poslovanje doma, v tujini
•
FDV MNENJA
anketa med zaposlenimi FDV
•
EVALVACIJA
6.6.2005 (FDV)
spletnega mesta FDV z več vidikov
5
Anketa med zaposlenimi (n=64)
(G. Petrič, T. Oblak)
Relativno zadovoljstvo uporabnikov, a tudi neizkoriščenost e-medija!
Izpostavljamo vsebinsko najvažnejša sporočila:
• Kritičnost do arhitekture spletnega mesta FDV:
togo, neuporabniško – zlasti za ciljne javnosti
nejasna vstopna mesta
neaktualne vsebine na prvi strani (info lupina)
vizualna neatraktivnost strani
težavno lastno urejanje (v info lupini manjka CMS)
• Manjkajo intenzivne e-storitve
okorno obveščanje študentov
intraneta za delo komisij ni
manjkajo splošni in personalizirani forumi
• Potrebna decentralizacija upravljanja e-poslovanja na FDV
• Čimbolj preprosti uporabniški vmesniki
6.6.2005 (FDV)
6
SKUPNE UGOTOVITVE EVALVACIJ
•
•
•
•
lokalna funkcionalnost
globalna funkcionalnost
uporabniška zasnova
vrednost e-poslovanja
kar dobro
precej zaostajamo
mnogo prešibka
NI JASNO ZASNOVANA
ni jasnih informacij o tem
se ne upravlja transparentno
STRNJENA SPOROČILA:
• Spletno mesto ni uporabniško naravnano
• Arhitektura in uredniška politika manjkata
• Spletno mesto ni funkcionalno integrirano
6.6.2005 (FDV)
7
CILJ: e-upravljati naslednje vrednosti v okolju FDV ...
• Vsebina dela
Študij
(kroženje znanja)
Raziskovanje
(ustvarjanje znanja)
• Rezultati & organiziranost dela
Kakovost študija
(uspešnost prenosa znanja)
Kakovost raziskovanja
(globalna uspešnost dosežkov)
Poslovnost
(učinkovitost organiziranja)
Zaposljivost diplomantov
(smotrnost vsebine dela)
• Priložnosti in tveganja FDV na širšem akademskem trgu
Novi študentje
(privlačnost)
Partnerstvo
(stopnja sodelovanja)
Konkurenca
(stopnja tekmovalnosti)
Integracija v EU
(globalna stopnja integriranosti)
Blagovna znamka
(relativno rangiranje odmevnosti)
6.6.2005 (FDV)
8
POSLANSTVO
prenovljenega spletnega mesta FDV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bodoči študent & zaposljivost
Pritegnitev talentov
Kakovostni programi & učenje
Študijske komunikacije
Kakovostno raziskovanje & dosežki
Raziskovalne komunikacije
Akademske infrastrukturne & socialne storitve
Administrativne komunikacije
Akademsko & poslovno partnerstvo
6.6.2005 (FDV)
9
Groba idejna skica-1 nove vstopne strani (a.k.)
(NOVA ZNAMKA FDV)
•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------interne storitve
(vstop z geslom)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(vstop brez gesla) Iskanje Kontakti Profesor Program Predmet Urnik Forumi FAQ
•
NOVI ŠTUDENT
•
ŠTUDIJ
•
RAZISKOVANJE
•
•
•
O FDV
Partnerji
ALUMNI
•
•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eksterne storitve
(vstop brez gesla)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
•
6.6.2005 (FDV)
“Splošne novice”
“Koledar dogodkov”
10
Razdelana idejna skica-1 nove vstopne strani (a.k.)
(NOVA ZNAMKA FDV)
•
•
•
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interne storitve
Intranet e-Referat e-Študij e-R&R Moja_stran Novice FDV borza dela
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iskanje Kontakti Profesor Program Predmet Urnik Forumi FAQ
Novi študent
Zaposljivost
•
•
•
•
Dodiplomski študij
Magistrski študij
Doktorski študij
Kakovost študija
•
•
•
•
Raziskovanje
Mednarodni projekti
EU mobilnost
Kakovost R&R
•
•
•
•
•
•
•
O fakulteti
Partnerji
ALUMNI
Poslovnost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eksterne storitve
Knjižnica Založba Multimedia Scientometrika Socio-stres Borza dela
(aktualno)
Branost Novosti e-Tečaji
Webometrika
Slov. v EU Iščemo ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
6.6.2005 (FDV)
“Splošne novice”
“Koledar dogodkov”
11
Groba idejna skica-2 nove vstopne strani (a.k.)
(NOVA ZNAMKA FDV)
•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------interne storitve
(vstop z geslom)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(vstop brez gesla) Iskanje Kontakti Profesor Program Predmet Urnik Forumi FAQ
•
NOVI ŠTUDENT
•
ŠTUDIJ
•
RAZISKOVANJE
•
KNJIŽNICA*
•
•
•
O FDV
Partnerji
ALUMNI
•
•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eksterne storitve
(vstop brez gesla)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
•
“Splošne novice”
“Koledar dogodkov”
(FDV)
*6.6.2005
Sugestija
S. Splichala (knjižnica in drugi najvažnejši akademski info viri FDV v čelo vstopne strani) 12
Razdelana idejna skica-2 nove vstopne strani (a.k.)
(NOVA ZNAMKA FDV)
•
•
•
•
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ind. filtr. e-storitve)
(vstop z geslom)
Intranet e-Referat e-Študij
e-R&R
Moja_stran Novice
Interna borza dela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iskanje Kontakti Profesorji Katedre Predmeti
Urnik ŠOU_UL Forumi
NOVI ŠTUDENT
Nagovori, dejstva, FAQ
Kvizi predznanja, orientacij
Vpisni pogoji
Zaposljivost
•
ŠTUDIJ NA FDV
Dodiplomski študij
Magistrski študij
Doktorski študi
EU mobilnost študentov
Kakovost študija
•
RAZISKOVANJE
“Splošne novice”
“Koledar dogodkov”
Raziskovanje v Sloveniji
Mednarodni projekti
EU mobilnost raziskovalcev
Kakovost R&R
•
KNJIŽNICA & INFO_VIRI FDV
Knjižnica
Založba FDV
Matične revije
ADP
Multumedijski arhiv
Osvežitveni e-tačaji
Odmevnost
O FDV & PARTNERJIH
Razvoj & vizija
Vodstvo & menedžment
Partnerji FDV
Akademska odličnost
Poslovnost
•
ALUMNI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•
(splošne e-storitve FDV) Webometrija
Socio-stres
Osvežitveni e-tečaji Poletne šole Eksterna borza dela
•6.6.2005
(aktualno)
e-Kakovost
Prikazi
stanja
Razpisi & prijavljanje Razpisi
Iščemo ... Delo išče ...
(FDV)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
SCENARIJI
1. Postopno obnavljanje
(približno tako kot do sedaj)
2. Uporabniško ojačana prenova (vmesnikov)
(nove vstopne točke, dve ravni centralizacije)
3. Decentralizacija uredniške politike
(tehnološka posodobitev info lupine - CMS),
(nove namenske, zlasti bolonjske e-storitve)
4. Funkcionalna integracija spletnega mesta
(bolj fokusirano upravljanje mrež e-vrednosti FDV)
6.6.2005 (FDV)
14
PRIPOROČILA
• Konec mandata tej komisiji
(ustanoviti ur. odbor za Študije FDV, objava tega poročila)
• Ustanovitev e-razvojnega organa FDV (+ svet)
• Program dela (do vključno 3. scenarija), cca. 20 mio / prvo leto:
– varnostni pregled omrežja (ocena stanja, korekcije) min 1,5 mio
– posodobitve 1 – info del spletnega mesta
4,0 mio
– posodobitve 2 – intenzivne ‘bolonjske’ aplikacije
6,0 mio
– posodobitve 3 – intranet (delo komisij)
2,0 mio
– kadrovske okrepitve (spletni referat – previsoko tveganje) 5,0 mio
– uvedba podsistemov za nadzor uresničevanja ciljev
2,0 mio
– vključitev katedre za družboslovno informatiko
– Sprejetje pravil e-poslovanja na FDV
-
• Odobritev sredstev (EU razpisi?)
6.6.2005 (FDV)
15
Zahvale poročevalca
(v imenu cele komisije)
• Dekanji (A. Ferligoj)
• Senatorjem 2003-2005
• Kolegom v komisiji (soavtorji poročila)
T. Oblak, G. Petrič, A. Škerlep
M. Bergant, J. Jug, M. Kovačič, G. Koren, B. Kragelj, J. Pavlič, T. Pirc
• Drugim kolegom na FDV (diskusije, sugestije)
• Zaposlenim v RC (razvojne alternative & diskusije)
• Zaposlenim na FDV (sodelovanje v anketi)
Medij je sporočilo  Per e-media ad astra?
6.6.2005 (FDV)
16

similar documents