edgsumaar14_-_kontekst_ensartede_softwarepakker_

Report
SOFT2go
softwarepakketering
edgemo summit AAR
okt 2014
Kender du det?
•
•
•
•
Mangler tid til at lave og vedligeholde applikationspakker
Softwarepakketeringsværktøjer kan være komplicerede
Vi er nødt til selv at kunne pakke software
Producenternes hardwaredrivere er tunge at arbejde med
Case : Union Engineering
Udfordringen :
• ”48 timer i døgnet og en støbeform til softwarepakker - eller hjælp
udefra!”
• Deadline : 2 uger.
• Union status
• edgemo status
Case : Union Engineering
Løsningen :
• Identificering af hvilke pakker ( herunder versioner ) der skulle bruges
• Tæt dialog omkring prioritering af hvilke pakker der var vigtigst
• Allokering af alle ledige ressourcer hos edgemo
• Undervisning af konsulenter i pakkeværktøj
• Produktion af pakker
• Test af pakker ( Union ) – evt. fejlrettelser herefter
Case : Union Engineering
Konklusion
• Agilitet
• Åbenhed og ærlighed
• Værdi for Union
• Værdi for edgemo
SOFT2go elementer
edgemo’s SOFT2go koncept indeholder:
• Pakkeværktøj
• Pakkeportal
• Importværktøj til SCCM og MDT
SOFT2go
- Pakning af applikationer
- Pakkeportal
- Pakkeværktøj
- Importværktøj
Hele livscyklussen....
Standard
applikationer
Operativsystem
Windows XP SP3
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
i 32 og 64 bit
HW drivere
MS Office 2013
MS Project
MS Visio
MS Silverlight
Adobe Acrobat
Adobe Flash Player
Adobe Reader
Adobe Shockwave
Apple iTunes
Apple QuickTime
Apple Safari
Java Runtime Environment
Mozilla Firefox
Mozilla Thunderbird
Opera
RealNetworks RealPlayer
Skype
WinZip
Google Chrome
Virksomhedsspecifikke
applikationer:
SAP GUI
Dynamics AX
Dynamics Nav
Dynamics C5
Dynamics CRM
Autodesk Inventor
Autodesk AutoCad
Adobe Creative Suite
Lotus Notes
KMD Care
KMD Vagtplan
CSC Omsorg
…
…
og lignende
MS opdateringer:
- Microsoft WSUS
Opdateringer af
andre pakker:
- Secunia
edgemo SOFT2go pakkeværktøj
Udbytte ved edgemo SOFT2go værktøjet
• Tidsbesparelser
• Standardisering
SOFT2go
- Pakning af applikationer
- Pakkeportal
- Pakkeværktøj
- Importværktøj
SOFT2go feature matrix
Features
Hente standard applikationer på SOFT2go portal
Bestille og hente virksomhedsspecifikke applikationer på
SOFT2go portal
Redigere Global Properties på pakker (tilføje licensinfo,
virksomhedsnavn, auto update yes/no)
Pakkeværktøj til at redigere standardpakker, oprette
egne pakker
PowerShell scriptbibliotek, samt adgang til at oprette og
redigere scripts
Import tool til MDT
EASYimport tool til SCCM
Hente edgemo standard hw-drivere fra portal
Bestille og hente virksomhedsspecifikke hw-drivere fra
portal
SOFT2go
Basic
SOFT2go
Advanced
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SOFT2go
- Pakning af applikationer
- Pakkeportal
- Pakkeværktøj
- Importværktøj
Hvordan så verden ud
for kunden da jeg kom ind i den?
• Kunden havde:
• 1 SCCM 2007 installation der kørte på pumperne
• En masse havde haft fingrene i den
• Masser af applikationer – uoverskueligt hvilke blev benyttet
• En masse applikationer der var out-of-date
• 1 Nyt site der skulle i luften (USA)
Min opgave!
• SCCM 2012 installation
• Udarbejde Image til deployment
• Udarbejde OS Deployment
• Stå for test i prod. Af softwaren der blev udarbejdet
• Løse problemerne…
Vi gik i gang…
• Tog et udtræk af alle applikationer i den nuværende 2007 installation:
Kategorisering:
• Gik igennem listen slavisk og træffede beslutning omkring alle pakker:
Uddelegerede opgaver
• Vi sørgede for at dele pakkerne op imellem os:
Deadlinen blev fremskredet…
• USA fik fremskudt installationsdagen…
• Deadlinen blev rykket – Andre applikationer fik højere prioritet…
• Kunden fik sendt en mand afsted til USA, med et par dages varsel og et
Distributions Punkt blev i alt hast kørt op.
1 applikation drillede!
• Syspro
• Applikationen uden kommandline parametre.
• En MSI blev udarbejdet…
• Virksomheden af applikationen blev kontaktet
• Ville ikke give support…
• Applikationen blev forkastet til udrulning via SCCM.
• Dels grundet manglende support og dels grundet antallet af PC’ere det skulle ud på.
Vi kom i mål!
• Det lykkedes os alle at få løst opgaven.
• Kunden fik en kørende SCCM installation
• Vi fik værdifuld feedback på vores pakker
• Pakkebanken blev startet op
• I dag bliver pakkebanken vedligeholdt
• Ugentlig
• På opfordring fra en kunde er den udvidet med:
•
•
•
•
Fremhævelse af nye pakker på hjemmesiden
Ændring af den installationslinje ” PDFCreator” bruger.
Foxit PDF reader
… - ønsker modtages gerne!
DEMO
Tankerne bag pakkerne....
• Undgå re-pakketering
• Brug installation mediet som det er leveret af leverandøren
• Billigere end at re-pakketere
• Bevar support fra leverandøren
• Intet ”fodaftryk” på klienter og infrastruktur
• Kræver ingen agent på klieterne
• Ufhænging af deployment system
• Generisk, simpel og overskuelig metode
•
•
•
•
Een måde at lave pakkerne på
Det skal være let at få overblik over hvad der sker i en pakke
Et simpelt åbent scripting framework – Powershell + XML
Et åbent framework – Intet er skjult eller krypteret
Tankerne bag Pakke Tool’et....
Vi ville lave et værktøj som:
• Er let og overskuelig at anvende
• Ikke kræver script kode eller XML
• Optimerer pakkeudviklingstiden
• har kendt udseenende (SCCM)
DEMO
SOFT2go Pakke Tool’et
SCCM Package Import Tool
• Udfordringen:
• Omstændig proces
• Manglende ensartethed
• ”Detection Metode”
SCCM Package Import Tool
• Edgemo’s løsning: SOFT2go Package Import Tool
•
•
•
•
•
•
Opretter pakken i SCCM (Application)
Opretter folder struktur i Admin konsollen
Definerer Detection Metode (defineret i SOFT2go pakken)
Opretter Collections (valg frit)
Opretter Deployments
Altsammen i Een Wizard
DEMO
SOFT2go Package Import Tool
Fremtiden....
• Opgraderingsintelligens i SOFT2go pakkerne
• SOFT2go Package Import Tool:
• Downloade og importerer pakker direkte fra portalen
• Import af Driver pakker
• SCCM Konsol Integration
• Notifikationer når der er opdaterede versioner
• Forbedret slut-bruger interface
Opsummering
SOFT2go indeholder
• Pakkeværktøj
• åbne PowerShell scripts
• Pakkeportal
• standardapplikationer
• optimerede standard hw-drivere
• virksomhedsspecifikke applikationer
• Importværktøj til SCCM og MDT
• Fleksible abonnementsmuligheder

similar documents