Nokia klusterista vapautuneet kompetenssit

Report
Nokia klusterista
vapautuneet kompetenssit
Varsinais-Suomessa Nokialta ja sen alihankkijoilta vapautuneet
kompetenssit – JustDoIct
20.3.2014
Monipuolinen
• Älypuhelimen tuotekehitys ja tuotanto on kansainvälinen monialainen
prosessi, joka hyödyntää laaja-alaisesti eri ICT-järjestelmiä.
• Nokian ja sen alihankkijoiden irtisanomiset ovat kohdistuneet kaikkiin
tuotekehityksen ja tuotannon osiin.
• Näistä seikoista johtuen Nokialta ja sen alihankkijoilta vapautuneet resurssien
osaamisalueet ovat poikkeuksellisen monipuoliset ja laajat.
• Nokia oli ahkera uudistamaan organisaatiotaan, jonka vuoksi useat sen
palveluksesta vapautuneet kyvyt ovat ehtineet toimimaan useissa eri
tyyppisissä tehtävissä.
JustDoICT
Kansainvälinen
• Työskentely englanniksi – päivittäinen työskentely, sopimusneuvottelut,
ongelmien ratkaisu
• Kielitaito – Suomi, Englanti, Ruotsi, Saksa, Venäjä, Kiina
• Tottunut työskentelemään eri kulttuurien kanssa – Eurooppa, Aasia,
USA
JustDoICT
Osaava
• Muutokseen tottuneita – toimintavat, ihmiset, projektit, ohjelmistot
• Verkosto – löytää vastauksen omasta verkostostaan nopeasti
• Taitoa tehdä töitä virtuaalisessa tiimissä
• Kyky tehdä työtä itsenäisesti
• Jatkuva oman toiminnan kehittäminen
• Parhaat käytännöt ja kokemukset saatavana muiden käyttöön
JustDoICT
Projektipäällikkö
Yhteyshenkilö: Jari Majaniemi
jari.majaniemi(ät)iki.fi
• Kansainväliset projektit useilla teknologia-alueilla
•
•
•
•
•
Tuotekehitys (Mekaniikka, HW, SW)
Ohjelmistokehitys
Tietojärjestelmän räätälöinti ja integrointi
Tietojärjestelmän käyttöönotto globaalisti
Tietotekniset ja verkkoratkaisut
• Pitkä projektikokemus ja myös isojen projektien osaajia
• Agile, PMI, Prince2, IPMA, ITIL,…
JustDoICT
Tuotekehitys (SW, HW, Mech)
Yhteyshenkilö: Kyösti Koivisto
kyosti.koivisto(ät)gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uusin teknologia käytössä
Tuotteita eri hintagategorioihin
“Pennin viilaus” arkipäivää ja sen osaaminen vahva
Tottunut asiakaslähtöiseen tarveanalyysiin ja suunnitteluun.
Tottunut vastuun ottamiseen
Laaja teknologinen osaaminen
Erilaisten verkkoratkaisujen osaaminen (BT, WLAN etc.)
Sulautettujen järjestelmien osaaminen
Sovellusosaaminen
Tuotantoon vieminen ja tuotteistus
JustDoICT
Tuotekehitys (SW, HW, Mech)
Yhteyshenkilö: Kyösti Koivisto
kyosti.koivisto(ät)gmail.com
• Menetelmät
• Simulointi
• Testaus
• Laaja eri ohjelmointikielien osaaminen
• CAD
JustDoICT
IT-arkkitehti
Yhteyshenkilö: Juha Kangas
juha.k.kangas(ät)kolumbus.fi
•
•
•
•
•
•
•
Tietojärjestelmien arkkitehtuurin
auditointi (nykytila, tahtotila)
Vaatimusten määrittely ja hallinta
Tietojärjestelmien suunnittelu ja
konseptointi
Prosessien kehitys ja mallinnus
Ratkaisuarkkitehtuurin määrittely
Tietomallien määrittely
Tietojärjestelmien rajapintojen
määrittely
JustDoICT
• Tietojärjestelmien integrointi
• Ydintiedon hallita
• Tietojärjestelmien loppukäyttäjien
ja sidosryhmien koulutus
• Muutoksenhallinta
• Menetelmät ja parhaat käytännöt
• ITIL, Lean, UML, TOGAF 9
IT-arkkitehti
Yhteyshenkilö: Juha Kangas
juha.k.kangas(ät)kolumbus.fi
• Engineering Change Management
• Demand Supply Planning
• Taloushallinto
• Raportointi
• Osto ja hankinta (Purchase &
• Tuotetiedon hallinta (PDM)
• Document Management
• Portfolio Management
• Requirement Management
• Fault & Issue Management
• Supplier Base Management
• Request for Quotation
Procurement)
• Toiminnanohjaus (ERP, SAP)
• CRM (SalesForce)
JustDoICT
ICT-Tukihenkilö
Yhteyshenkilö: Kirsi Puolitaival
kirsi.puolitaival(ät)gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknisten ongelmien ratkaisukyky
Tekninen dokumentointi
Työasemien asennukset
•
•
Servereiden asennukset
Ohjelmisto asennukset
Työasemien päivitykset
Asiakaspalvelu
Opastus/Neuvonta
JustDoICT
Usean vuoden kokemus ICT alasta
Vuosien kokemus monenlaisista
tietojärjestelmien ongelmista ja ratkaisuista
ITIL
Agile, Scrum
Testausammattilainen
Yhteyshenkilö: Kirsi Puolitaival
kirsi.puolitaival(ät)gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknisten ongelmien ratkaisukyky
Tekninen dokumentointi
Asiakaspalvelu
Opastus/Neuvonta
Koulutus ja koulutusmateriaalin luonti
Sovellustestauksen suunnittelu ja toteutus
Projekteihin osallistuminen
JustDoICT
•
•
•
•
•
Usean vuoden asiakaspalvelutyö
Asiakasvaatimusten analysointi
Vuosien kokemus testauksen suunnittelusta ja
toteutuksesta
Usean vuoden kokemus ICT alasta
Testausympäristön hallinta
Työkalu: Quality Center
ITIL
Agile, Scrum
Tietokanta-asiantuntija
Yhteyshenkilö: Kirsi Puolitaival
kirsi.puolitaival(ät)gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tietokannan luonti, ylläpito ja kehitys
Tietokantaserverien luonti, ylläpito ja
konfigurointi
Varmuuskopioinnit
Palautukset
Suorituskyvyn optimointi
Indexointi
Konfigurointi
Teknisten ongelmien ratkonta
JustDoICT
Oracle
MySQL
MSSQL
SQL
PL/SQL
Windows serverit
Unix serverit
Agile, Scrum
ITIL
Sovellustuki/kehittäjä
Yhteyshenkilö: Kirsi Puolitaival
kirsi.puolitaival(ät)gmail.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sovelluksen käyttöönotto
Sovelluksen konfigurointi asiakastarpeen mukaan
•
•
•
•
•
•
Asiakasvaatimusten analysointi & toteutus
Teknisten ongelmien ratkaisukyky
Tekninen dokumentointi
Sovellustestauksen suunnittelu ja toteutus
Koulutuksen pito ja materiaalin luonti
Muutoshallinta
Laadunvarmistus
JustDoICT
Vuosien kokemus ICT palveluiden elinkaaresta
Sovelluskehitysprojekteihin osallistuminen
Ongelmien korjaus yhteistyökumppanien kanssa
Projektityö ja prosessikehitys kokemus
ITIL
Agile, Scrum
Ohjelmointi (54)
Ohjelmistokehitys
Java
35
Other
Java servlet
30
Java runtime env
Javascript
25
Unity
C++/C#
20
15
10
2D/3D grafiikka
C
5
0
Visual basic
.net
Shell script
SQL
Ohjelmointitaitoja on tarvittu sekä tuotekehityksessä, että sen
tukitoiminnoissa Siksi ohjelmointiosaamisen kirjo on
tutkimuksessa hyvin laaja. HTML, SQL ja Java tekniikoita on
tarvittu esimerkiksi Nokian käyttämien tietojärjestelmien
kehityksessä, C-kieltä sulautetuissa järjestelmissä, C++/C#:aa
älypuhelinohjelmistoissa. Nokialla on ollut omaa kehitystyötä ja
räätälöintiä tuotehallinnan ja tuotannon järjestelmissä. Oma
tuotekehitys on vastannut joistakin puhelinten perus
ohjelmistoista jne.
Ohjelmointikielten lisäksi tutkimus kartoitti
ohjelmistosuunnittelun, testauksen, käyttöliittymäsuunnittelun
ja arkkitehtuurin osaamista. Tätä kokemusta löytyy melko
suurelta osalta.
Arkkitehtuuri
40
30
Python
Flash
20
Ohjelmistotestaus
Perl
10
Muistinkäsittely
HTML
0
PHP
HTML5
Pelisuunnittelu
JustDoICT
Suunnittelu
Käyttöliittymät
Tuotehallinta (95)
70
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
60
50
40
30
20
10
0
Series1
Series2
Tuotehallinta
Salossa on tehty sekä älypuhelimien ja niiden oheislaitteiden tuotekehitystä. Tämän vuoksi myös
tuotehallinnan osaamisen kirjo on vakuuttava. Vaikka markkinoinnin tehtävissä oli jonkin verran
keskittymistä Espooseen, silti myös muissa yksiköissä on ollut paljon henkilöstöä näissä tehtävissä.
Erityisesti tällä osaamisalueella organisaatiouudistukset ovat kierrättäneet henkilökuntaa, joka näkyy
osaamisen monipuolisuutena.
JustDoICT
Projektin ja tiimin johtaminen
Projektin johtaminen (100)
0-3y
•
4 - 10 y
Tiimin johtaminen (104)
11+ y
Yli 20
Alle 20
Nokian matriisiorganisaatiossa työ jakaantui moniin projekteihin ja tiimeihin. Siksi projektien ja tiimien
vetovastuuta on kertynyt monille. Tutkimuksessamme löysimme, että huomattavalla osalla on yli 11
vuotta projektin vetovastuuta. Tiimeistä hivenen alle puolet ovat olleet kooltaan yli 20 henkilöä. Huom.
Tiimin esimies matriisiorganisaatiossa ei ole välttämättä linjaesimies.
JustDoICT
Osto ja myyntitoiminta
Myynti ja Markkinointi (42)
Hankinta (64)
Muu
Ratkaisumyynti
Palvelu
Jälkimarkkinointi
Softa
Myynti
Teknologia
Markkinointi
Komponentit
0
•
•
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
5
10
15
20
25
30
35
Hankinta puolella näkyy sekä tuotteiden osien osto-osaaminen, että tukitoimintojen järjestelmien
hankintaosaaminen. Tämän vuoksi tilastoissa näkyy merkittävä määrä kokemusta palvelujen ja ohjelmistojen
hankinnassa.
Vastaavasti myynti ja markkinointipuolella moni asiantuntija on osan työkokemuksestaan ollut erilaisissa
tuotepäällikkötyyppisessä tehtävissä tukemassa myyntiä, koska Nokian asiakkaille (teleoperaattoreille)
älypuhelin on hyvin monialainen tuote.
JustDoICT
Tietokannat ja IT-infrastruktuuri
Tietokannat (45)
IT sovellukset (91)
Sybase
Progress
Postgre
IDMS
DB2
Access
MySQL
Oracle
0
5
10
Series3
•
•
•
15
Series2
20
25
30
35
Tukitoiminnot
Valmistus
Dokumentien hallinta
Tuotekehitys
Sharepoint
Intranet
CRM
Muut
SAP
Tuotehallinta
Series1
0
Series3
10
Series2
Series1
20
30
40
Nokian kaltaisessa suuryhtiössä on käytössä laaja joukko tietokantoja ja IT-sovelluksia tukemassa kaikkia sen
toimintoja.
Oma henkilökunta ei ainoasta käytä (sininen) vaan myös vastaa niiden ylläpidosta (vihreä) ja räätälöinnistä
(oranssi)
Osaamispohja tällä alueella on Suomen olosuhteissa poikkeuksellisen monipuolista ja laajaa.
JustDoICT

similar documents