Vraag 1. Spelling De kabouters zaten tussen de elfenbankjes(1) en de paddestoelen(2). Het juiste antwoord is: B.

Report
Vraag 1.
Spelling
De kabouters zaten tussen de
elfenbankjes(1) en de paddestoelen(2).
Het juiste antwoord is:
B. Het eerste woord is juist gespeld, het
tweede woord onjuist
Vraag 2.
Spelling
Hij gelooft (1) niet dat zoiets elke dag
gebeurt(2).
Het juiste antwoord is:
A. Beide werkwoorden zijn juist gespeld
Vraag 3.
Spelling
De AOW-ers(1) klaagden over de kwaliteit
van de antiaanbaklaag(2).
Het juiste antwoord is:
C. Het eerste woord is onjuist gespeld, het
tweede woord juist
Vraag 4.
Spelling
De pas gebouwde kantoren(1) hebben hete
luchtverwarming(2).
Het juiste antwoord is:
D. Beide woordgroepen zijn onjuist gespeld
Vraag 5.
Grammatica
Hij rekent erop (1) dat wij morgen komen.
Het woordje ‘erop’ is.
Het juiste antwoord is:
B. Het voornaamwoordelijk bijwoord
Vraag 6.
Grammatica
Hij verfde de deur groen.
Het woord ‘groen’ is.
Het juiste antwoord is:
D. Geen van deze
Vraag 7.
Formuleren
Maak de uitdrukkingen compleet met een
soort synoniem.
Het juiste antwoord is:
Bij tijd en wijle
Have en goed
Vraag 8.
Formuleren
Opgehangen aan de muur zie ik het
schilderij beter.
Het juiste antwoord is:
C. Deze zin bevat een foutieve beknopte
bijzin
Vraag 9.
Formuleren
De passerende voorbijganger keek niet
goed uit. Het bijvoeglijk naamwoord
‘passerende’ is.
Het juiste antwoord is:
B. Een pleonasme
Vraag 10.
Formuleren
Vul een werkwoord in, zodat een uitdrukking
met een hyperbool ontstaat.
Het juiste antwoord is:
Stijf staan van de zenuwen
Omvallen van de slaap
Vraag 11.
Literatuur
Een nieuw christelijk lied
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheert.
Ons volkslied Het Wilhelmus is een acrostichon.
Wat is een Acrostichon?
Het juiste antwoord is:
Naamdicht
Vraag 12.
Literatuur
Een nieuw christelijk lied
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheert.
Wat betekent de zinsnede
‘Ben ick vrij onderveert’?
Het juiste antwoord is:
onbevreesd
Vraag 13.
Literatuur
‘De diepte peilde ik nooit. Is het te laat? Ben
ik voorgoed een vreemde in het land van
mijn geboorte, op de grond vanwaar ik
niet verplant wil zijn? De tijd zal het leren’
Uit welk boek komt het bovenstaande slot?
Het juiste antwoord is:
Oeroeg
Vraag 14.
Literatuur
Afbeeldingen
A
B
C
D
E
Wie zijn de afgebeelde schrijvers hierboven?
A. Joost van den Vondel
B. Multatuli
C. L. Couperus
D. W.F. Hermans
E. Saskia Noort
Vraag 15.
Literatuur
De vrouw van een Deken in Aken
Lag ‘s nachts diepe zuchten te slaken,
Zij kreunde zacht: “O!
Hij kriebelt mij zo:
Wel een deken in bed, maar geen laken”.
Tot welke dichtsoort behoort het
bovenstaande gedicht?
Het juiste antwoord is:
Limerick
Vraag 1.
Wat is geen toneelstuk van Shakespeare?
Het juiste antwoord is:
C. Venus en Adonis
Vraag 2.
Wie is de schrijver van Gulliver’s Travels?
Het juiste antwoord is:
A. Jonathan Swift
Vraag 3.
Welk bouwwerk in Groot-Brittannië dateert
uit de Romeinse Tijd en staat
geregistreerd op de Wereld Erfgoed Lijst?
Het juiste antwoord is:
B. Hadrian’s Wall
Vraag 4.
Mister Jones zegt: “It was a very run-of-themill film”.
Wat vond hij van deze film?
Het juiste antwoord is:
B. Doorsnee
Vraag 5.
Welk voorzetsel moet ingevuld worden in de
volgende zin
My sister is keen … animals.
Het juiste antwoord is:
B. On (to be keen op= dol zijn op)
Vraag 1.
Wij vergaten van het werkwoord oublier is in
het Frans
Het juiste antwoord is:
C. Nous oubliions
Vraag 2.
Zet in chronologische volgorde
Het juiste antwoord is:
D. Francois Villon ; Pierre de Ronsard ; Jean
Racine ; Victor Hugo
Vraag 3.
De oudste universiteit in Parijs heet
Het juiste antwoord is:
B. La Sarbonne
Vraag 4.
Tartuffe is een toneelstuk van
Het juiste antwoord is:
B. Molière
Vraag 5.
Het vieruurtje wordt in het Frans aangeduid
met
Het juiste antwoord is:
A. Le goûter
Vraag 1.
Wat was in 1960 de hoofdstad van de
Bundesrepublik Deutschland?
Het juiste antwoord is:
Bonn
Vraag 2.
Wie schreef Faust?
Het juiste antwoord is:
Goethe
Vraag 3.
Er schickte (haar) … Mutter eine
Ansichtskarte
Het juiste antwoord is:
C. ihrer
Vraag 4.
Du (wenst) … dir immer viel zu viel
Het juiste antwoord is:
B. wünschst
Vraag 5.
Einen an der Nase herumführen. Betekent
Het juiste antwoord is:
B. Iemand voor de gek houden
Vraag 1.
Welke van de volgende woorden komt niet
uit het Latijn?
Het juiste antwoord is:
D. school
Vraag 2.
Hieronder staan drie uitspraken van Caesar.
Wat is de juiste chronologische volgorde?
Het juiste antwoord is:
ABC
Vraag 3.
“Hic sunt leones”. Deze tekst tref je aan op
bepaalde oude landkaarten. Wat wordt
ermee aangeduid?
Het juiste antwoord is:
C. Onbekend gebied
Vraag 4.
De Griekse held Ajax heeft zelfmoord
gepleegd. Wat was hiertoe de directe
aanleiding?
Het juiste antwoord is:
B. Hij had een kudde schapen geslacht
Vraag 5.
“Tragedie” is Grieks. Wat betekent dit woord
letterlijk?
Het juiste antwoord is:
D. bokkenlied
Vraag 6.
Wie was de Griekse godin van de liefde?
Het juiste antwoord is:
D. Afrodite
Vraag 7.
“De natuur is de onderwijzeres van de
kunst”. Waar staat deze spreuk (in het
Latijn)?
Het juiste antwoord is:
A. Boven de ingang van een dierentuin
Vraag 8.
“Cave Canem” is de tekst op een mozaïek
die als deurmat fungeert van een villa in
Pompeji, Wat betekent deze tekst?
Het juiste antwoord is:
C. Kijk uit voor de hond!
Vraag 9.
Romulus en Remus zijn opgevoed door een
wolvin. Maar wie was hun moeder?
Het juiste antwoord is:
A. Een Vestaalse maagd
Vraag 10.
Welke van de volgende woorden komt niet
uit het Grieks?
Het juiste antwoord is:
C. Agenda
Vraag 1.
De aardkorst onder de oceanen bestaat
vooral uit ………?
Het juiste antwoord is:
D. graniet
Vraag 2.
Bij globalisering wordt de aarde steeds
kleiner, dat wil zeggen:
Het juiste antwoord is:
B. Door de moderne communicatie is
contact veel sneller
Vraag 3.
De Intertropische Convergentiezonze (ITCZ)
is het gebied ……?
Het juiste antwoord is:
C. Waar de passaten van het noordelijk en
het zuidelijk halfrond samenstromen
Vraag 4.
Om duinen te laten ontstaan zijn de
volgende zaken (in de juiste volgorde)
nodig:
Het juiste antwoord is:
C. Flauwhellende zandige zeebodem,
branding, zonnewarmte, aanlandige
wind, planten
Vraag 5.
De vijf landen met de meeste inwoners in
2006 waren (Bosatlas 53e druk)
Het juiste antwoord is:
C. China, India, Indonesië, Brazilië, VS
Vraag 6.
De grens tussen de Zeeuwsche en ZuidHollandse eilanden ligt tussen:
Het juiste antwoord is:
C. Schouwen-Duiveland en GoereeOverflakkee
Vraag 7.
Uit hoeveel landen bestaat de Europese
Unie sinds kort?
Het juiste antwoord is:
C. 27 landen
Vraag 8.
Wanneer opende de HBS te Oud-Beijerland
haar deuren?
Het juiste antwoord is:
B. 1918
Vraag 9.
Zet de volgende vijf gebeurtenissen uit de
Nederlandse Opstand in de juiste
chronologische volgorde. Schrijf de
oplossing op de kaart. Begin bij de
vroegste.
Het juiste antwoord is:
B1566, D1568, C1584, E1621, A1629
Vraag 10.
Welke Nederlandse vlootvoogd sprak de
volgende legendarische woorden?
“Ik val aan. Volg mij!”
Het juiste antwoord is:
C. schout-bij-nacht K.W.F.M Doorman
Vraag 11.
Bij welke grote overstroming ontstond de
Hoeksche Waard?
Het juiste antwoord is:
D. Sint-Elisabethvloed in 1421
Vraag 12.
Welke na-oorlogse premier regeerde
Nederland het langst?
Het juiste antwoord is:
A. Ruud Lubbers met 4309 dagen
Vraag 13.
Welke Geallieerde bevelhebber zei in zijn
speech tot het Amerikaanse Derde Leger
op 5 september 1944 het volgende? “We
are going to go through him like crap
through a goose; like shit a tin horn!”
Het juiste antwoord is:
C. George S. Patton
Vraag 14.
Welke van zijn zes echtgenotes heeft koning
Hendrik VII van Engeland laten
onthoofden?
Het juiste antwoord is:
D. Anna Boleijn en Catharina Howard
Vraag 15.
Het eiland Tiengemeten ontleent zijn naam
aan een oude oppervlaktemaat, het
gemet. Hoe groot is een gemet
ongeveer?
Het juiste antwoord is:
B. 0,4 ha.
Vraag 1.
Welke Oud-Beijerlandse sportvereniging
vond zijn bakermat op de RSG?
Het juiste antwoord is:
C. BOB (basketbal)
Vraag 2.
Wie was van de volgende oud leerlingen
van de RSG de eerste basketbalinternational?
Het juiste antwoord is:
C. Nel in ‘t Veld
Vraag 3.
De Hoekse Waard kent een aantal landelijk
bekende wielrenners. Wie was
woonachtig in Klaaswaal?
Het juiste antwoord is:
D. Jo de Haan
Vraag 4.
Welke oud Feijenoorder was woonachtig in
Oud-Beijerland?
Het juiste antwoord is:
B. Ruud Gullit
Vraag 5.
Oud RSG’er Kristie Bogert heeft
deelgenomen aan het tennistoernooi
(dubbel) op de Olympische Spelen.
Zij behaalde:
Het juiste antwoord is:
B. Een zilveren medaille
Vraag 6.
Schaatster en oud-leerling Ria Visser
behaalde een zilveren medaille tijdens de
Olympische Spelen in Lake Placid op de:
Het juiste antwoord is:
C. 1500 m
Vraag 7.
Welke oud RSG’er speelde voor het
Belgische Anderlecht?
Het juiste antwoord is:
B. Wim Kooiman
Vraag 8.
Naar welke ‘Kees’ is een sporthal genoemd?
Het juiste antwoord is:
D. Kees Verkerk
Vraag 9.
De enige Hoeksche Waardse voetbal
international is Adrie van Tiggelen.
Hij stond bekend onder de bijnaam:
Het juiste antwoord is:
C. De spijker
Vraag 10.
Een snelle counter bij basketbal noemen we:
Het juiste antwoord is:
A. Fast break
Vraag 11.
In een volleybalteam staat vaak een speler
met een afwijkend shirt.
Deze heet:
Het juiste antwoord is:
B.
Libero
Vraag 12.
Een honkbalteam bestaat uit 9 spelers.
Hoe heet de positie tussen het tweede en
derde honk?
Het juiste antwoord is:
D. Korte stop
Vraag 13.
Bij hockey mag een speler de bal niet met
het lichaam raken.
We noemen deze overtreding:
Het juiste antwoord is:
C. Shut
Vraag 14.
Het tennistoernooi van Roland Garros wordt
gespeeld op:
Het juiste antwoord is:
A. Gravel
Vraag 15.
De ‘Nationale feestdag van
Crooswijk’groeide in 16 jaar uit tot ‘de Beb
van Klaveren Memorial’ ter nagedachtenis
aan de enige Nederlander die in 1928 het
Olympisch goud veroverde.
Dat gebeurde in:
Het juiste antwoord is:
A. Amsterdam
Vraag 1.
Bovenstaande cirkels raken elkaar. Zij hebben alle vier
een straal van 10 cm. De middelpunten A,B,C en D
zijn de hoekpunten van een vierkant. De
oppervlakte van een cirkel is ongeveer gelijk aan
3,14 x straal x straal. Hoe groot is de oppervlakte
van het groene gebied?
Het juiste antwoord is:
A. 314 cm²
Vraag 2.
In glas A zit een bepaalde hoeveelheid rode wijn, in
glas B zit dezelfde hoeveelheid witte wijn. Uit glas A
wordt een kleine hoeveelheid rode wijn gehaald
en bij de witte wijn gedaan. De wijn in glas B wordt
nu goed gemengd, daarna wordt eenzelfde
hoeveelheid uit glas B in glas A teruggeschonken.
In welk glas zit nu naar verhouding meer “vreemde”
wijn?
Het juiste antwoord is:
C. In beide glazen is deze
verhouding even groot
Glas A
Glas B
Vraag 3.
Wat is de uitkomst van
100 – 10 : 5 x ½
Het juiste antwoord is:
99
Vraag 4.
Alle onderstaande figuren bestaan uit
lijnstukken. Bij welke van deze figuren is de
som van de lengtes van deze lijnstukken
het kleinst?
Het juiste antwoord is:
B.
Vraag 5.
De drie stroken tussen de evenwijdige lijnen
hebben aan de boven- en onderkant
allemaal dezelfde breedte a.
Welke strook heeft de kleinste oppervlakte?
Het juiste antwoord is:
D. De oppervlaktes van de stroken zijn gelijk
Vraag 6.
Wat is de uitkomst van
√3 x 27+ 27: 3
5 x 4 – 22:2
Het juiste antwoord is:
2
Vraag 7.
De puzzel hierboven bestaat uit vier stukken
van elk vier kubusjes.
Hoe ziet het blauwe stuk eruit?
Het juiste antwoord is:
Vraag 8.
Hoeveel driehoeken zijn er in dit figuur?
Het juiste antwoord is:
15
Vraag 9.
Karel is vijf keer zo oud als Michelle. Michelle
is vier jaar oud. Hoe oud is Karel als hij
twee keer zo oud is als Michelle?
Het juiste antwoord is:
32
Vraag 10.
a² + b² = c²
Hoelang zijn de zijde AB van driehoek ABC?
Het juiste antwoord is:
12 cm
Vraag 11.
Welk stuk is uit de kaas hieronder gesneden?
Het juiste antwoord is:
B
Vraag 12.
Welke getallen moeten achter deze rij
worden ingevuld?
1, 13, 3, 9, 5, 5, … , … , …
Let op het moeten er 3 zijn.
Het juiste antwoord is:
7, 1, 9
Vraag 13.
Welke getallen moeten achter deze rij
worden ingevuld?
1,1, 2, 3, 5, 8, … , … , …
Let op het moeten er 3 zijn.
Het juiste antwoord is:
13, 21, 34
Vraag 14.
Welke kubus kun je uit deze figuur vouwen?
Het juiste antwoord is:
Vraag 15.
Welk deel past op logische wijze in het
rooster?
Het juiste antwoord is:
C
Vraag 1.
De luchtdruk wordt zowel in millibar als in
pascal uitgedrukt. Vergelijk de millibar
met de pascal
Het juiste antwoord is:
C. 1 millibar is groter dan 1 pascal
Vraag 2.
Aan de grond is de luchtdruk 1000 mbar.
Hoe groot is de luchtdruk op een hoogte
van 10 km?
Het juiste antwoord is:
A. Tussen 0 mbar en 1000 mbar
Vraag 3.
Marloes haalt een flesje frisdrank uit de
koelkast. Het flesje beslaat. Heeft het
beslaan van het flesje invloed op de
snelheid waarmee het flesje opwarmt?
Het juiste antwoord is:
B. Ja, het opwarmen gaat sneller door het
beslaan van het flesje.
Vraag 4.
Met 72 km/h leg je in 1 uur en 25 minuten
een afstand af van:
Het juiste antwoord is:
B. 108 km/h
Vraag 5.
De richting van de wrijving op een
bewegende fiets is:
Het juiste antwoord is:
A. Tegen de rijrichting van de fiets in.
Vraag 6.
Een brommer rijdt op een horizontale weg
op topsnelheid. Vergelijk de totale
wrijvingskracht op de brommer met de
naar voren gerichte motorkracht.
Het juiste antwoord is:
B. De totale wrijvingskracht is gelijk aan de
motorkracht
Vraag 7.
Witgoud wordt o.a. gemaakt van:
Het juiste antwoord is:
B. Goud en palladium
Vraag 8.
Wat is koningswater?
Het juiste antwoord is:
B. Een mengel, waarin goud oplost
Vraag 9.
Wat is het kookpunt van water bij 1 atm.?
Het juiste antwoord is:
A. 99,97 ˚C
Vraag 10.
Wat is de pOH van een oplossing van 0,01
mol per liter zoutzuur in water?
Het juiste antwoord is:
D. 12
Vraag 11.
Wat is het zwaarste natuurlijke element op
aarde?
Het juiste antwoord is:
D. Uranium
Vraag 12.
Wat zijn de verbrandingsproducten bij de
volledige verbranding van benzine?
Het juiste antwoord is:
C. Water en koolstofdioxide
Vraag 13.
Carbidschieten is in sommige streken een
traditie rond oudjaar. Welk gas komt er vrij
dat ontbrandt bij het schieten?
Het juiste antwoord is:
B. Acetyleen
Vraag 14.
Een mengsel van twee stoffen waarbij de
vaste stof fijn verdeeld is in een vloeistof
heet een:
Het juiste antwoord is:
B. Suspensie
Vraag 1.
Het Oudeland van Strijen is in de winter een
belangrijke pleisterplaats voor ganzen.
Hoe heet de ganzensoort op deze foto?
Het juiste antwoord is:
C. brandgans
Vraag 2.
Bekijk het filmpje uit de omgeving van
Piershil. Waar is deze meneer naar op
zoek?
Het juiste antwoord is:
B. muskusratten
Vraag 3.
De Muskusrat is eetbaar. Hoe wordt dit dier
op de menukaart genoemd?
Het juiste antwoord is:
C. Waterkonijn
Vraag 4.
Welke roofvogel van de Hoeksche Waard neemt
deze plaats in?
Roofvogels
Een voorbeeld van een eigen ‘Hoeksche Waardse’
telling is de roofvogeltelling medio-januari, die als doel
heeft vast te stellen hoeveel roofvogels er dan in de
streek zijn. In sommige winters loopt het aantal tegen de
500 individuen, verdeeld over maximaal 11 soorten.
Degenen die hun ogen de kost geven, zullen niet
verbaasd zijn dat de ………… standaard de eerste
plaats bezet.
Het juiste antwoord is:
D. Buizerd
Vraag 5.
Deze foto is van een vogel die op het punt
staat klei in de bek te nemen en daar een
nest van te bouwen. De soort komt met
name bij boerderijen, maar ook in de
dorpen van de Hoeksche Waard voor.
Wat is de naam van dit beestje dat
typisch is voor gebieden met
kleigronden?
Het juiste antwoord is:
A. Huiszwaluw
Vraag 6.
Waar vinden we de namen Weemoed,
Weelde en Wildernis?
Het juiste antwoord is:
B. Tiengemeten
Vraag 7.
Hoe komt Tiengemeten aan zijn naam?
Het juiste antwoord is:
B. Het eiland was vroeger 10 gemet groot
Vraag 8.
Er zijn diverse plannen geweest voor het
eiland Tiengemeten. Welke van
onderstaande plannen heeft niet
bestaan?
Het juiste antwoord is:
D. Spaarbekken voor drinkwater
Vraag 9.
Wie is de huidige eigenaar van het eiland
Tiengemeten?
Het juiste antwoord is:
D. Natuurmonumenten
Vraag 10.
Om haar natuurontwikkelingdoel op
Tiengemeten te realiseren zet
Natuurmonumenten “grote grazers” in die
de vegetatie een gevarieerd karakter
moeten geven. Hoe heten de runderen
op de foto?
Het juiste antwoord is:
B. Schotse Hooglanders
Vraag 11.
In het menselijk lichaam loopt een stelsel dat
opgebouwd is uit een kronkelige “buis. Je
zou kunnen zeggen dat alles wat zich in
die “buis” bevindt nog niet in het lichaam
zelf aanwezig is.
Wat is de naam van dat stelsel?
Het juiste antwoord is:
C. verteringsstelsel
Vraag 12.
Wat is de wetenschappelijke naam voor de
mens?
Het juiste antwoord is:
A. Homo sapiens
Vraag 13.
Kunnen twee ouders met bruine ogen een
kind krijgen met blauwe ogen?
Het juiste antwoord is:
C. Ja, die kans is 25 % of minder
Vraag 14.
Uit welke diersoort is de hond ontstaan?
Het juiste antwoord is:
A. wolf
Vraag 15.
Wat is de biologische naam voor de
afbeelding op de foto?
Het juiste antwoord is:
D. bloembol
Vraag 1.
Van wie was de uitspraak:
“Elk aanbod schept zijn eigen vraag?”
Het juiste antwoord is:
D. Jean-Baptiste Say
Vraag 2.
Wat is een achtergestelde spaardeposito?
Het juiste antwoord is:
B. Deposito waarbij als de bank failliet gaat
je pas als laatste schuldeiser wordt
uitbetaald (als er dan nog geld is!!)
Vraag 3.
Wat is de intrinsieke waarde van een 1 Euro
munt?
Het juiste antwoord is:
B. Ongeveer 5 eurocent
Vraag 4.
Wat was de hoogste stand ooit van de AEX?
Het juiste antwoord is:
B. 701
Vraag 5.
Hoe wordt het BBP, het Bruto Binnenlands
Product bepaald?
Het juiste antwoord is:
D. Alle bruto winsten van bedrijven in
Nederland optellen
Vraag 6.
Wat verstaan economen onder de wig?
Het juiste antwoord is:
A. Verschil tussen Bruto loonkosten
werkgever en netto loon werknemer
Vraag 7.
Welk BTW % betaal je voor de diensten van
een kleermaker?
Het juiste antwoord is:
B. 12%
Vraag 8.
Wat verstaan we onder solvabiliteit van een
bedrijf?
Het juiste antwoord is:
A. De mate waarin een onderneming in
staat is de totale schulden terug te
betalen
Vraag 9.
Een naamloze vennootschap
Het juiste antwoord is:
D. Is een rechtspersoon waarvan het
kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij
overdraagbaar zijn.
Vraag 10.
Een van de verschillen tussen een BV en een
NV is dat
Het juiste antwoord is:
A. Bij een BV geen aandelen in omloop zijn
terwijl dat bij een NV wel het geval is.
Vraag 11.
Wat is een aandeel?
Het juiste antwoord is:
D. Een eigendomsbewijs van een NV dat
recht geeft op een aandeel in de winst.
Vraag 12.
Een obligatie is
Het juiste antwoord is:
D. Een schuldbewijs van een NV waarmee
je op het einde van de looptijd de
nominale waarde van de obligatie kunt
terugkrijgen.
Vraag 13.
De koers van een aandeel zal stijgen indien
Het juiste antwoord is:
C. Het verlies van een NV lager is dan de
beleggers hadden verwacht.
Vraag 14.
Een autofabrikant heeft € 100.000.000,gestoken in de ontwikkeling van een
nieuw model dat de komende 10 jaar zal
worden geproduceerd. Deze
ontwikkelingskosten behoren tot:
Het juiste antwoord is:
D. De immateriële vaste activa
Vraag 1.
Mona Lisa
Wanneer werd de Mona Lisa gemaakt?
Het juiste antwoord is:
A. 1503-1507
Vraag 2.
Mona Lisa
Wat is het formaat van het schilderij?
Het juiste antwoord is:
C. 77 cm x 53 cm
Vraag 3.
Mona Lisa
Waar bevond de Mona Lisa zich nooit?
Het juiste antwoord is:
D. In het Uffizi te Firenze
Vraag 4.
Piet Mondriaan
Piet Mondriaan schilderde alleen abstracte
schilderijen
Het juiste antwoord is:
B. Onjuist
Vraag 5.
Piet Mondriaan
Piet Mondriaan overleed in de Verenigde
Staten
Het juiste antwoord is:
A. Juist
Vraag 6.
Piet Mondriaan
In 1942 begon Mondriaan aan het schilderij met de titel
Victory Boogie Woogie. Het bleef onvoltooid achter toen
de kunstenaar in 1944 overleed. Op het schilderij zie je
restanten van gekleurd plakband, dat later natuurlijk
verwijderd had moeten worden.
Met welk doel heeft Mondriaan het plakband in zijn
schilderijen gebruikt.
Het juiste antwoord is:
B. hulpmiddel om de
compositie van lijnen
en vlakken te bepalen
Vraag 7.
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh begon zijn loopbaan als
predikant.
Het juiste antwoord is:
B. Onjuist
Vraag 8.
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh overleed
Het juiste antwoord is:
C. Aan de gevolgen van verwondingen van
een schotwond
Vraag 9.
Vincent van Gogh
Welk schilderij is door van Van Gogh en
welke door Gauguin geschilderd
Afbeelding 1
Het juiste antwoord is:
Afbeelding 2
B. Schilderij 1 van Gaugin, schilderij 2 van Van
Gogh
Vraag 10.
Picasso
Tijdens de roze periode schilderde Picasso
vooral circusvoorstellingen
Het juiste antwoord is:
A. Juist
Vraag 11.
Picasso
Les Demoiselles d'Avignon is één van de
bekendste werken van Picasso en tevens
één van de eerste uit zijn
Het juiste antwoord is:
B. Kubistische periode
Vraag 12.
Picasso
In de tijd dat Picasso aan dit schilderij werkte, bezocht
hij het etnologisch museum Trocadero,
waar hij geconfronteerd werd met ‘primitieve’ kunst.
In de twee figuren hieronder zie je de invloed van
‘primitieve’ kunst.
Wat maakt dat deze figuren op jou `primitief’
overkomen?
Het juiste antwoord is:
Gezichten lijken op Afrikaanse maskers,
hoekige vormen, houtsnijwerkachtig en
donkere kleuren.
Vraag 13.
Wie is de maker van dit schilderij?
Het juiste antwoord is:
A.
Anne Wolters
Vraag 14.
De Franse kunstenares Orlan beschouwt haar
eigen lichaam als een kunstwerk.
Middels plastische chirurgie wordt haar gezicht
gemodelleerd naar vijf mythische vrouwelijke
personages uit de kunsthistorie: Mona Lisa,
Diana, Psyche, Europa en Venus van Botticelli.
De operaties worden vastgelegd op video en zijn
soms zelfs via een satellietuitzending wereldwijd
te volgen.
Hoe noem je deze vorm van kunst?
Het juiste antwoord is:
A. conceptuele performancekunst
Vraag 15.
Waar gaat het de kunstenares om?
Het juiste antwoord is:
C. het publieke debat over maakbaarheid
van het lichaam

similar documents