Welzijn en maatschappij - vvkso

Report
STUDIEDOMEIN
WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ
INHOUD SESSIE
•
•
•
•
Welzijn en maatschappij
Doel van de oefening
Analyse van enkele studierichtingen
Studiedomein Welzijn en maatschappij
– Het continuüm
– Voorbeelden op het continuüm geplaatst
• Slotbeschouwingen
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET STUDIEDOMEIN
WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ
• Definitie
• Individueel en maatschappelijk welzijn
• Welzijn in zijn vele dimensies
– Zorg en begeleiding
– Onderwijs en opvoeding
– Wellness, gastvrijheid en voeding
– Sport, lichamelijke opvoeding en
lichaamsverzorging
– Veiligheid
DOEL VAN DE OEFENING
• Een transparant kader voor oriëntatie en
studiekeuze ontwerpen
– Van studiegebied naar studiedomein
– Herkenbare classificatie van studierichtingen
• Onduidelijkheden en overlappingen
vermijden
• Hiaten opvullen
ANALYSE STUDIERICHTINGEN
• Beschrijving + analyse: toekomstso.vvkso.be
• De meeste studierichtingen
• Enkele voorbeelden
–
–
–
–
–
–
Humane wetenschappen
Sociale en technische wetenschappen
Lichamelijke opvoeding en sport
Hotel
Schoonheidsverzorging
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige
HUMANE WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN
HUMANE WETENSCHAPPEN
SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
HOTEL
HOTEL
HOTEL
SCHOONHEIDSVERZORGING
SCHOONHEIDSVERZORGING
SCHOONHEIDSVERZORGING
THUIS- EN BEJAARDENZORG/ZORGKUNDIGE
STUDIEDOMEINEN ALS NIEUW KADER
HET CONTINUÜM
WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ
VOORBEELDEN OP HET CONTINUÜM
SV
LO en sport
HW
HW
STW
GWW
Latijn-?
LO en
SV sport
JGZ
Hotel
STW
GWW
Verzorging
Haarzorg
Restaurant en
keuken
Bakkerij
SLOTBESCHOUWINGEN
• Studiedomein
– Als transparant kader
• Leerlingenprofielen
– Continuüm als ordeningskader en kijkwijzer
•
•
•
•
Overlappende studierichtingen
Richtingen die leiden tot eenzelfde kwalificatie
Hiaten
Studiedomeinoverschrijdende studierichtingen
– Bv. Latijn-wiskunde, organisatiehulp.
• Brede studierichtingen in de tweede graad
– Algemene vorming
– Bredere contexten

similar documents