60 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻÓRAWINIE Kartki z historii szkoły ZAŁOŻYCIELKA SZKOŁY  Maria Regina Janecka  Repatriantka ze wschodu  Przybyła do Żórawiny latem 1945 roku PIERWSZE ZAJĘCIA  Pierwsze.

Report
60 LAT
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
W ŻÓRAWINIE
Kartki z historii szkoły
ZAŁOŻYCIELKA SZKOŁY
 Maria Regina Janecka
 Repatriantka ze wschodu
 Przybyła do Żórawiny latem
1945 roku
PIERWSZE ZAJĘCIA
 Pierwsze zajęcia
w szkole założonej
przez Panią Janecką
odbyły się 12 września
1945 roku, w budynku
szkoły poniemieckiej.
 Budynek ten szkole
podstawowej służył
do 2002 roku.
PIERWSI UCZNIOWIE
45 dzieci rozpoczyna naukę w klasie I i II.
Wciąż przybywają nowi osadnicy.
Przybywa uczniów w szkole.
Pod koniec roku szkolnego w szkole jest już 81 uczniów:
32 – w klasie pierwszej,
24 – w klasie drugiej,
12 – w klasie trzeciej,
13 – w klasie czwartej.
Tak zakończył się rok szkolny 1945 / 1946.








Absolwentów jeszcze nie było.
Sala lekcyjna
w „starej szkole”
NAUCZYCIELE PIONIERZY
MARIA REGINA JANECKA
Stanisława Makarewicz
Janina Balik
Edward Kaczor
Krystyna Schwarz
Tadeusz Rylke
NAUKA RELIGII
W SZKOLE
 zdjęcie prawdopodobnie
z roku 1948 – ówczesny
ksiądz proboszcz
Franciszek Stupak
w otoczeniu uczniów
i nauczycieli.
POWSTANIE BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ
W 1948 roku – wielkie święto –
powstaje biblioteka szkolna.
Ze składek społecznych
zostało zakupionych 50
tomów różnych książek
do czytania.
BIBLIOTEKA
 Pani Maria
Janecka
w bibliotece,
już po kilku latach
pracy biblioteki,
jeszcze w starym
budynku
szkolnym.
PIERWSZE RADIO
W SZKOLE
 21 października szkoła przy współpracy
Komitetu Rodzicielskiego organizuje
zabawę taneczną, z której dochód
w kwocie 17.664 zł zostaje przeznaczony
na radiofonizację szkoły.
 15 grudnia 1948 roku zainstalowano
w szkole pierwsze radio.
PIERWSZE
ZAWODY SPORTOWE
 2 maja 1948 odbywają się pierwsze w szkole zawody sportowe,


1.
2.
3.
4.
5.
6.
w których uczestniczą drużyny dziewcząt i chłopców.
Żadne z zachowanych źródeł nie opisuje ich przebiegu
ani dyscyplin sportowych, w których rywalizowali uczniowie,
ale w szkolnej kronice zachowały się nazwiska laureatów,
którzy zostali nagrodzeni książkami i brulionami.
Ku pamięci przytoczę ich nazwiska i zajęte przez nich miejsca
w ogólnej (jak rozumiem ) klasyfikacji.
I miejsce – Bagińska Janina z klasy VI
II miejsce – Bilus Roman z klasy V
III miejsce – Bagińska Wanda z klasy VII
IV miejsce – Żygadło Janina z klasy VII
V miejsce – Rutkowski Henryk z klasy V
VI miejsce – Babij Kazimiera z klasy VI
PIERWSI ABSOLWENCI
 Pierwsi absolwenci szkoły z roku szkolnego 1947/1948
– 28 czerwca 1948 roku.
 Babij Piotr – poszedł do gimnazjum mechanicznego.
 Bagińska Wanda – poszła do gimnazjum krawieckiego.
 Gajewski Jerzy – poszedł do gimnazjum
mechanicznego.
 Jakubowska Zdzisława – poszła do liceum
pedagogicznego.
 Jędrzejczakówna Alina – poszła do liceum
pedagogicznego.
 Sommer Wojciech – poszedł do gimnazjum
mechanicznego.
 Stęchły Stanisław – poszedł do gimnazjum
mechanicznego.
 Żygadło Janina - ?
ZDJĘCIE PRAWDOPODOBNIE Z
WIOSNY 1949 ROKU
W czerwcu
1949 roku
szkołę ukończyło
11 uczniów.
PIERWSZE
PASOWANIE NA UCZNIA
DZIECI URODZONYCH
W OSTATNIM ROKU WOJNY
Ze wspomnień Pani JANECKIEJ…
 Wrzesień 1951 roku: „...W bieżącym
roku uroczyściej niż zwykle rozpoczyna
się rok szkolny, gdyż witany jest
z wszelkimi godnościami
nowowstępujący rocznik 1944,
urodzony już w Odrodzonej
Ojczyźnie Ludowej...”
UCZNIOWIE
PRZED BUDYNKIEM
SZKOLNYM
ul. Dymitrowa
 W połowie lat pięćdziesiątych
w żórawińskiej szkole uczyło się
450 uczniów. Doraźnie na
potrzeby szkoły został
adaptowany budynek przy
ówczesnej ulicy Dymitrowa
– dziś Alei Niepodległości.
INICJATYWA BUDOWY
„TYSIĄCLATKI”
 W 1960 roku w całej Polsce bardzo uroczyście obchodzono
tysiąclecie państwa polskiego. Ówczesne władze rzuciły hasło
„tysiąc szkół na tysiąclecie”. To był dobry grunt do tego,
aby starać się o wybudowanie nowego budynku szkolnego
dla szkoły podstawowej w Żórawinie. Tego historycznego
momentu nie przegapili inicjatorzy budowy tysiąclatki.
 W 1960 roku władze gminne i oświatowe zatwierdziły plan
budowy nowego obiektu szkolnego.
 Inicjatorami jego powstania byli: kierownik szkoły Marian
Malinowski, nauczycielka Regina Janecka i Gminny Komitet
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – bardzo aktywnie
wówczas działający na terenie gminy i wsi Żórawina. Nie było
przeszkód, których nie można było wówczas pokonać.
TROSZKĘ STATYSTYKI
DOTYCZACEJ „TYSIĄCLATKI”
 fundusze na budowę zebrano ze składek




społecznych, była to niebagatelna kwota 386.200
złotych, w tym 318.809 z gromady Żórawina
budowę rozpoczęto 11 listopada 1961 roku
budynek został wybudowany przez Przedsiębiorstwo
Budownictwa Terenowego z Wrocławia
w nowej szkole miało być 7 sal lekcyjnych,
2 pracownie przedmiotowe, biblioteka, stołówka,
sala gimnastyczna, gabinet dyrekcji, pokój
nauczycielski i inne niezbędne pomieszczenia
szkoła miała uzyskać status pomnika tysiąclecia
państwa polskiego.
12 STYCZNIA 1963 ROKU
 Oddanie do użytku
nowego budynku
szkolnego
dla szkoły
podstawowej
w Żórawinie.
STYCZEŃ 1963 ROKU
 UROCZYSTOŚĆ
ODDANIA DO UŻYTKU
NOWEGO BUDYNKU
SZKOLNEGO
DLA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ –
SPOTKANIE
W SALI ŚWIETLICY
SZKOLNEJ
1963 rok – nadanie szkole
imienia Bolesława Chrobrego
 Szkole nadano imię Bolesława
Chrobrego.
 Inicjatorem nadania szkole
tego imienia był Feliks
Makowski.
 Obok portret patrona
namalowany przez Mirellę
Stern – nauczycielkę plastyki
na uroczystość 40-lecia
nadania szkole imienia,
obchodzoną w 2003 roku.
Rok szkolny 1966 / 67
1 września 1966 r.
w
nowej zreformowanej szkole naukę
rozpoczyna pierwsza VIII klasa.
 18 listopada 1966 r. – kolejna data zapisana
w kronice na czerwono - wręczenie szkole
Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego
i wielka uroczystość z tej okazji
– niestety, nie udało się odnaleźć w szkole
tej odznaki i nie wiemy jak ona wyglądała.
GRONO PEDAGOGICZNE
Z LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH
Rok szkolny 1986/1987
11 listopada – uroczysty apel
przygotowany przez uczniów klasy
VIII z okazji rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
– po raz pierwszy Kronika Szkolna
odnotowuje taką uroczystość,
która z czasem weszła na stałe
do repertuaru świąt obchodzonych
w szkole.
LATA OSIEMDZIESIĄTE –
WYSTAWA PLASTYCZNA
W SZKOLE
 Pani Krystyna Banach –
ówczesna nauczycielka
plastyki w otoczeniu uczniów
na tle prac przygotowanych
przez nich na wystawę.
1996 rok – kolejna reforma
w oświacie
 Jednostki samorządu terytorialnego
przejmują szkoły.
 1996 rok – luty – utworzenie ZESPOŁU
SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W ŻÓRAWINIE.
 W skład ZSP Nr 1 w Żórawinie weszły:
 Przedszkole w Żórawinie,
 Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Żórawinie.
Rok szkolny 1997/1998
 Wrzesień 1997:








naukę rozpoczyna 485 uczniów w 17 oddziałach szkoły
podstawowej i 90 wychowanków przedszkola w 4 grupach;
pracę podejmuje 34 nauczycieli Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1 w Żórawinie i 15 pracowników obsługi
Zespołu.
to drugi rok pracy przedszkola i szkoły jako ZSP Nr 1.
po 10 latach wznowiona zostaje Kronika Szkolna – to
inicjatywa nowej nauczycielki plastyki, Mirelli Stern.
do pełnienia funkcji dyrektora ZSP Nr 1 w Żórawinie zostaje
powołana Iwona Zarębska, po wygraniu konkursu na
dyrektora.
zastępcą dyrektora zostaje Maria Zusan.
kierownikiem przedszkola zostaje Helena Olech.
21. 09. – wystawa jesienna „Jesień wiankiem malowana”
i dyskoteka rozpoczynająca nowy rok szkolny.
ROK SZKOLNY 1999/2000
 Koniec pierwszego roku pracy
w zreformowanej szkole podstawowej
– podwójna liczba absolwentów.
 Trzy oddziały klas VIII.
 Dwa oddziały klas VI.
* Po raz pierwszy uczniowie klas szóstych,
jako absolwenci, będą kontynuowali
naukę w gimnazjum.
ROK SZKOLNY 2002/2003
 Grono pedagogiczne
w pracowni sztuki – techniki.
 Od lewej stoją: Maria Zusan,
Edyta Patora, Danuta Szuba,
Łucja Mroczkowska, Małgorzata
Kalita-Łapacz, Lidia Kozica,
Zbigniew Siemaszko, Mirella
Stern.
 Od lewej siedzą: Agnieszka
Dusińska, Bożena Przyjazna,
Marzena Kacperska, Aneta
Siadaczka, Iwona Zarębska,
Lucyna Wasinkiewicz, Anna
Łukasik, Wioletta Kocik.
ROK SZKOLNY 2002/2003
STYCZEŃ 2003 ROK
 Jubileusz 40-lecia „tysiąclatki”
i nadania Szkole Podstawowej
w Żórawinie
imienia Bolesława Chrobrego.
 Panowie Tadeusz Rylke i Feliks
Makowski w czasie zwiedzania
jubileuszowej wystawy w szkole.
Jubileusz 40-lecia SP im.
Bolesława Chrobrego w
Żórawinie
 Pan Stanisław Łopatowski –
Dolnośląski Kurator Oświaty
(przodem), pan Bogdan Rok –
absolwent SP w Żórawinie,
obecnie profesor Uniwersytetu
Wrocławskiego (po lewej)
i Iwona Zarębska – dyrektor
ZSP Nr 1 w Żórawinie
w czasie uroczystości
jubileuszowych.
ROK SZKOLNY 2003/2004
 JESTEŚMY ZAPRASZANI
DO ZAPRZYJAŹNIONYCH
SZKÓŁ
NA ICH UROCZYSTOŚCI.
 Na zdjęciu występ teatrzyku
PIK – POK na „Święcie
chleba” w SOSW Nr 11
we Wrocławiu.
R. SZK. 2004/2005 – Gminny
Przegląd Jasełek
 Uczniowie ZSP Nr 1 – SP im.
B. Chrobrego w Żórawinie
co roku uczestniczą
w gminnych imprezach
kulturalnych – tu scenka
z jasełek prezentowanych
na Gminnym Przeglądzie
Jasełek 2005
ROK SZKOLNY 2004/2005
 Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej dla uczniów szkół
podstawowych
w Gminie Żórawina,
zorganizowany
pod patronatem LZS,
przy współpracy
z Gminnym Klubem
Sportowym.
Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej
 Pani Stanisława
Brzozowska
z drużyną ZSP Nr 1 –
Szkoły Podstawowej
im. Bolesława
Chrobrego
w Żórawinie.
ROK SZKOLNY 2004/2005
KWIECIEŃ 2005 –
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
ROK SZKOLNY 2005/2006
wrzesień 2005
 Gminne Dożynki
w Żórawinie –
nauczyciele i uczniowie
ZSP Nr 1 –
SP im. Bolesława Chrobrego
w Żórawinie
w korowodzie dożynkowym.
DOŻYNKI GMINNE 2005
 Po oficjalnych
uroczystościach
zaproszeni goście wraz
z Panem Wójtem
udają się
do budynku Szkoły.
ROK SZKOLNY 2005/2006 –
laureaci Gminnego Etapu VI Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego Uczniów Klas IV – VI wraz z Panem
Wójtem Janem Żukowskim oraz Komisją Konkursową
wśród nich troje dzieci z ZSP Nr 1 – SP w Żórawinie –
Klaudia Bronowicka, Natalia Martowska i Konrad Mucha
/na pierwszym planie/.
CO ROKU OD WIELU LAT
POZYSKUJEMY POZABUDŻETOWE
ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ
SZKOŁY
 Pan Wójt
Jan Żukowski
uroczyście rozpoczyna
bal dobroczynny 2005.
BAL DOBROCZYNNY 2006
 Wręczanie podziękowań
sponsorom – po
tegorocznym balu mamy
600 zł oraz drobny sprzęt
sportowy – w tym wór
różnych piłek.
2006 ROK
 W RAMACH POSZUKIWAŃ
POZABUDŻETOWYCH ŚRODKÓW
NA ROZWÓJ SZKOŁY ZOSTAŁ ZŁOŻONY
WNIOSEK O DOTACJĘ
NA REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO
DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO –
ROZSTRZYGNIĘCIE W TEJ SPRAWIE
NASTĄPI W MAJU 2006 ROKU
 ZOSTAŁ JUŻ OGŁOSZONY PRZETARG
NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
ZA UWAGĘ DZIĘKUJE
AUTORKA OPRACOWANIA
 IWONA ZARĘBSKA

similar documents