Finance & Risk management

Report
Finance & Risk Management
“Financiële profielen in wording”
Interessesfeer
•
-
Interesse voor de snel veranderende financiële wereld
Financiële producten
Investeringsanalyses en financieringsvraagstukken
Beleggen
Verzekeringen
Financiële markten
Actualiteit
•
In een bedrijfscontext (financieel management of financiële instelling) of in een
context van personal finance (vermogensbeheer)
Toekomstperspectieven
Financiële profielen zijn erg gegeerd !!!
•



Financiële sector in enge zin
•




Financiële beroepen in ruime zin
technische activiteit in financiële instellingen
aanbod van financiële instrumenten
Leerinhouden: productkennis, risicobeheersing, regulering
financieel beheer voor bedrijven en particulieren
Management and consulting
vraag naar financiële instrumenten
Leerinhouden: financiële bedrijfsvoering, portefeuillebeheer, personal finance
Persoonlijkheid
•
Analytische ingesteldheid
•
Precisie: oog voor detail in begrip en berekening
•
Flexibiliteit: maar niet meer dan in andere klantgerichte jobs
•
Stressbestendigheid: maar niet meer dan in andere prestatiegerichte jobs
•
Nieuwsgierigheid: denk aan productinnovaties, veranderende regulering, actualiteit
•
Talenkennis
Highlights van ons programma
-
Evenwicht portefeuillebeheer en risicobeheer
-
Toegepast op financiële markten, financiële instellingen, financiële producten
-
Gebruik van kwantitatieve methoden
-
Business-gericht:
 Actualiteitsvakken
 Gastproffen garanderen aansluiting werkveld
(Assuralia, NBB, BNPPF, Van Lanschot, Petercam)
-
Academische kwaliteit
Fundamenten
Bachelor HW
Bank & beurs
3 SP
Financiële algebra
3 SP
Ondernemingsfinanciering
5 SP
Schakelprogramma HW
Ondernemingsfinanciering
5 SP
Oriëntatie F&R in BA3
Persoonlijke financiële planning A
3 SP
Persoonlijke financiële planning B
3 SP
Risico & verzekeringen
3 SP
Inleiding tot portefeuilletheorie
3 SP
Oriëntatie F&R in BA3 (12 SP)
Persoonlijke financiële planning A & B (3SP en 3 SP)
-
“Personal finance”: vermogensbeheer van een privépersoon
Juridische en fiscale aspecten van vermogensbeheer en vermogensplanning
Toepassing in consulting, banking, persoonlijke planning
Gerda Elsen
Anton van Zantbeek
Inleiding tot portefeuilletheorie (3SP)
-
Portefeuilletheorie: risk and return, diversificatie, kapitaalkost
Toegepast op aandelen-, obligatie- en gemengde portefeuilles
Geert Van Campenhout
Oriëntatie F&R in BA3 (12 SP)
Risico en verzekeringen (3 SP)
-
Pijlersysteem in de sociale zekerheid: publiek, collectief, individueel
Algemene inleiding tot het verzekeringsvraagstuk met focus op schadeverzekeringen:
risico, aansprakelijkheid & dekking
Jean Rogge
Master HW: afstudeerrichting F&R (30 SP)
Advanced portfolio management
6 SP
Actualiteit & innovatie van financiële markten
3 SP
Financiële markten, trends en macro-omgeving
3 SP
Toezicht op financiële instellingen
3 SP
Financial risk management
3 SP
Verzekeringen en pensioenen
3 SP
Aspecten van portefeuillebeheer
4 SP
Money market and fixed income securities
5 SP
Masterproef
15 SP
Advanced corporate finance (keuze BW)
3 SP
Afstudeerrichting F&R in MA (30 SP)
Actualiteit en innovatie van financiële markten (3 SP)
Financiële markten, trends en macro-omgeving (3 SP)
-
Studie financiële markten op zowel macro- als microniveau
Aandacht financiële actualiteit en veranderende omgeving
Capita selecta
Hugo Lasat
Marc Leyder
Afstudeerrichting F&R in MA (30 SP)
Aspecten van portefeuillebeheer (4 SP)
Money market and fixed income securities (5 SP)
-
Portefeuillebeheer: waardering van financiële producten in portefeuillecontext
Waardering van aandelen & obligaties
Waardering van derivaatproducten: futures, swaps, opties
Geert Van Campenhout
Dirk Peeters
Afstudeerrichting F&R in MA (30 SP)
Financial risk management (3 SP)
Advanced portfolio management (6 SP)
-
Risicobeheer: zowel in financiële instellingen als andere ondernemingen
Institutioneel portfolio management
Geïntegreerde & uitdagend vakken
Stefan Duchateau
Afstudeerrichting F&R in MA (30 SP)
Toezicht op financiële instellingen (3 SP)
Verzekeringen en pensioenen (3SP)
-
Strategisch beleid in financiële instellingen
Zowel in bankinstellingen als verzekeringsinstellingen
Toezicht en regulering van financiële instellingen
Actualiteit
Paul Windels
Wauthier Robyns
Q&A
“Is er een probleem qua tewerkstelling door de financiële crisis?”
“Hoe goed moet je zijn in wiskunde / statistiek / financiële algebra?”
“ Is dit een moeilijke richting?”
“Kan je nog overschakelen naar F&R vanuit andere oriëntatie?”
“ Hoe kan ik weten of F&R mij eigenlijk ligt?”
Andere vragen?
contact
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents