Най-хубавата дума Какво ни свързва нас, децата, в огромната световна шир? Това е думата крилата – най-хубавата дума – м и р. Тя в приказките.

Report
Най-хубавата дума
Какво ни свързва нас, децата,
в огромната световна шир?
Това е думата крилата –
най-хубавата дума – м и р.
Тя в приказките ни звънливо
звучи, лее се безспир
и в песничките ни прелива –
най-хубавата дума мир.
Калина Малина
1898 - 1979
Какво ни свързва нас, децата,
в огромната световна шир?
Това е думата крилата –
най-хубавата дума – м и р.
Най-хубавата дума
Библиотечен урок
по повод 110 години
от рождението
на Калина Малина
3 август 1898 год. – в бедно
многочленно семейство в София се
ражда Райна Иванова Радева.
Като най-голямо дете в семейството
непрекъснато се грижи за помалките : забавлява ги, разказвайки
им приказки, повечето от които
измисля сама. Баща й бил учител,
който заради прогресивните си идеи,
бил постоянно преместван от село
в село.
В ІV клас пише първото си
стихотворение.
Завършва Втора девическа
гимназия и става студентка
в Историко-филологическия
факултет на Софийския
университет. Учи един
семестър и прекъсва,
поради липса на средства.
1918 год. - работи като
учителка в Етрополската
прогимназия.
През 1921 год. се
дипломира във Висшия
педагогически институт.
Учителства в няколко
софийски прогимназии.
1924 год. – публикува първото
си детско стихотворение “Без
подслон” в сп. “Светулка” с
псевдонима Калина Малина.
Сътрудничи на изданията за
деца: “Картинна галерия”,
“Поточе”, “Светулка”, “Родно
гнездо”, “Славейче” и други
1928 год. – издава първата си
стихосбирка “Кавалче”
1929 год. - издава първия детски
роман “Златно сърце”
Той е първият български
детско-юношески роман.
1930 год. – издава втората си
стихосбирка “Преди, преди,
вретенце”.
1931 год. – отпечатва
“Воденичарски приказки” –
малки приказни поеми,
преработка на популярни
народни творби.
“Пепеляната чорбица” –
приказки на фолклорна
основа.
1933 год. – излиза романа
“Сирачета”.
Калина Малина е известна
в българската литература с
десетките си детски разкази,
събрани в сборниците:
 “Малките благородници” (1934),
 “Йошка Палячо”(1936),
 “Момиченцето на кантонера”
(1938) и други.
В съавторство с Елисавета Багряна
издава “Христоматия за първи,
втори и трети прогимназиален клас”,
т.е. за V, VІ и VІІ клас.
Със съпруга си Д. Б. Митов,
литературен историк и критик,
подготвя граматики за същите
класове.
С детския писател Трайко Симеонов
пише читанка за по-малките
ученици през 1936 год.
1935-1938 год. работи като
редактор на в. “Въздържателче”
Подготвя и педагогическата
страница на в. “Литературен глас”
1936 год. – издава първия си
сборник с разкази за възрастни
“Провинциални сенки”. Пише и
за деца и за възрастни.
1941 год. – издава романа
“Старшата сестра”.
Продължава да твори и от 1945
година до края на живота си
Калина Малина пише стихове и
поеми, разкази и приказки, както
за най-малките, така и за
учениците.
Участва активно във всички
държавни и обществени
инициативи, свързани с
образованието и възпитанието
на децата.
Калина Малина е автор на
повече от 50 книги за деца.
Създава както гатанки,
стихотворения и поеми, така и
повести и романи.
Многообразието на формите
съчетава с разностранна
тематика. Пише творби с
фолклорни мотиви, дидактични
произведения, решава морални
казуси, създава универсално и
носещо спецификата на времето
си творчество. Превежда
художествена литература от
френски и руски език.
1977 год. - Калина Малина е
удостоена с наградата на
Министерството на просветата
за художествена литература
“Петко Рачов Славейков”
4 януари 1979 год. – България
се прощава с любимата детска
поетеса Калина Малина.
Кирил и Методий
Братските народи
с букви кой дари?
Кирил и Методий –
братята добри.
Днес венци им вие
цялата страна.
С гордост славим ние
тези имена.

similar documents