DERS ÇALIŞMA TAKTİKLERİ www.turkpdr.com ADIMDA DERS ÇALIŞMA TAKTİKLERİ Nasıl ders çalışacağını bilmemek bir öğrencinin en ciddi problemidir. Ders çalışmanın inceliklerini öğrenerek yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz. Etkili ders çalışmak, çok ciddi bir sanattır. Tıpkı diğer.

Report
DERS
ÇALIŞMA
TAKTİKLERİ
www.turkpdr.com
8
ADIMDA DERS ÇALIŞMA TAKTİKLERİ
Nasıl
ders
çalışacağını
bilmemek
bir
öğrencinin en ciddi problemidir. Ders çalışmanın
inceliklerini öğrenerek yaşamınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Etkili ders çalışmak, çok ciddi bir sanattır.
Tıpkı diğer sanatlar gibi bir takım incelikleri ve
kuralları vardır. İşte en önemli 8 kural;
www.turkpdr.com
1. KURAL: Dersi Derste Öğrenin:
Ders dinlerken çeşitli nedenlerle dersten kopmalar olur.
“Neyse ben bu konuyu evde daha detaylı çalışır, anlarım.......”
gibi alternatif çözümler başlar. Böylece konular “sonra” faktörüne
güvenerek derste yarım yamalak anlamalar başlar. Evde ise ya çalışmaya
fırsat bulunamaz ya da başarılamaz. Bu durum “dersi derste anlama”
tekniğini kaybettirdiği gibi, kişi bunun bir hastalık olduğunun da farkında
değildir.
Hiç bir zaman derse alternatif aramayın ve mutlaka dersi
sınıfta öğrenin. Unutmayın ki; sınıf ortamında sadece 12 öğrencisiniz.
2. KURAL : İlk Defa Dinliyor Gibi:
Bir konuyu yeterince bildiğinizi düşünebilirsiniz. O konu
anlatılırken yine de “ilk defa dinliyor” gibi dikkat kesilmelisiniz. Aksi
takdirde “ben zaten biliyorum” rahatlığı dersi yarım kulak dinlemenize
yol açacak, ilginizi neredeyse hiçe indirecektir. Anlatılan bilgiler içinde
eksik ya da yanlış bildiğiniz noktalar büyük olasılıkla vardır. İyi
dinlemezseniz eksiklerinizi düzeltme ya da tamamlama şansını
kaybedersiniz. Böyle bir durum yoksa bile bilgilerinizin pekişmesi size
hiçbir şey kaybettirmez, aksine kalıcılığı sağlar.
www.turkpdr.com
3. KURAL : Ön Yargılarınızdan Kurtulun :
Çeşitli nedenlerle bazı dersler ya da konular önyargıların
kurbanı olur. Oysa zor ders yoktur. Sadece diğerlerine göre daha
fazla ilgi ve gayret isteyen dersler vardır. “Her derse eşit
davranalım” derseniz, bazı derslere haksızlık yapmış olursunuz.
Böylelikle kendinize zor dersler üretirsiniz.
Unutmayalım; her sınıfın dersi kendi seviyesindedir. Hiç kimse
kaldırmayacağınız yükleri taşımanızı istemiyor. Ama ağırlıkları farklı olabilir.
Anlamsız önyargılarınızı bir tarafa bırakarak, her dersin beklediği
ilgiyi gösterin.
4. KURAL : Problemli Derslerinize Daha Çok Çalışın :
Öğrenciler sevdiği, kolay bulduğu derse daha çok çalışırken,
zorlandığı dersten kaçmak için binbir türlü bahaneler bulur. Dersten
kaçtıkça uçurum büyür ve zorluk yerini imkansızlığa bırakır. Aksine, kişi
problem yaşadığı derse daha çok çalışmalıdır. Bu başlangıçta işkence gibi
gelebilir; ama gerektiği gibi çalışıldığında üstesinden gelinmeyecek hiç bir
ders yoktur ve o dersler de diğerleri gibi zevkli hale gelmeye başlar. Zaten
dersten kaçmak çözüm değil aksine sorunların katlanmasıdır.
Problemli dersten kaçmak yerine ısrarla ve inatla üstüne gidin.
Göreceksiniz ki zafer sizin olacaktır.
www.turkpdr.com
5. KURAL : Tekrar Edin :
Bir konu ne kadar net ve güzel anlaşılsa da sadece derste
öğrenildiğiyle kalırsa suya yazılan yazıya benzer. Çok kolay akıldan çıkar.
Aynı zamanda tekrarın yanlış ya da eksik öğrenilen yerleri düzeltme gibi
çok önemli bir yönü vardır.
Tekrar, sanıldığı gibi çok zaman da almaz. İki derste anlatılan
konunun tekrarı ortalama 10 dk. Sürer. Bu yüzden gözde
büyütülmemelidir.
Konuları çok iyi algıladığınızı düşünseniz bile, mutlaka tekrar edin
ki kalıcı olsun.
6. KURAL : Düzen Ve Kararlılık :
Düzen ve kararlılık birçok konuda olduğu gibi ders çalışmanın da
vazgeçilmezlerindendir. “Mermeri delen, suyun gücü değil, damlaların
sürekliliğidir,” “Çok Çalışın” hiç de anlamlı değildir.
Ama az da olsa “düzenli ve sürekli çalışın” anlamlıdır. Günün belli zamanı
sizin için ders çalışma zamanı olmalıdır. Ve bu her gün devam etmelidir.
Gerçek şu ki, başarının anahtarı sistemli bir şekilde vazgeçmeden,
ertelemeden, kararlı çalışmaktır.
www.turkpdr.com
7. KURAL : Her Gün Aynı Zamanda Ders Çalışın :
Ders çalışmak için kendinize her gün düzenli olarak
çalışabileceğiniz bir zaman belirleyin. Belli bir süre sonra bu zaman
alışkanlık haline gelecek, ders çağrışımı yapacaktır. Böylece çok daha kolay
dersin başına oturabilirsiniz.
8. KURAL : Öğrenme Amaçlı Çalışın :
Dersleri ve ödevleri bir yük ve eziyet gibi görerek, “bitirip
kurtulayım” havasına girmeyin. Yoksa çektiğiniz sıkıntı ile kalırsınız. Her
ödevi, dersi daha iyi anlamak için bir fırsat bilin. Böyle bir düşünce git
gide ödevleri renkli hale getirecektir.
www.turkpdr.com
UNUTMAYI UNUTUN !
Sevgili öğrencilerimiz, performansı yüksek ve güçlü bir bellek
istiyorsanız, uygulaması kolay bellek geliştirme formülleri tam size
göre.....
Telefon numaranızı, ev adresinizi, formülleri, coğrafi
kavramları, bir eşyanızı nereye koyduğunuzu anımsayamadığınız zamanlar
oluyor mu? Kimse unutkan biri olarak tanımlanmak istemez. Çoğu kez
“dilimin ucunda” deyimiyle durumu kurtarmaya çalışır. Peki böyle bir
durumda çözüm ne?
Çözüm belleği keşfetmek ve geliştirmektir. “Bilim insanları,
Röntgenler, psikologlar;” insan belleği nasıl daha güçlü olur bunun
üzerinde çalışıyorlar.
Uzmanlar, ortalama bir insanın belleğinin yalnızca %10’ unun
kullanıldığını bununla birlikte içimizdeki zihinsel gücümüzden %100
yararlanmanızı sağlayacak bir yetenek olduğunu söylüyorlar.
www.turkpdr.com
NASIL UNUTUYORUZ?
Uzmanlar, unutmanın iki türü olduğunu söyler:
Bunlardan ilki, tamamen yani bir daha anımsanamaz biçimdeki
unutmadır. İkinci ise, daha çok yerini yeniden bulamamak biçiminde ortaya
çıkar. Bunlar belleğe kaydedilmiş ve depolanarak saklanmış olan bilgilerdir.
Ancak bazı ara hücrelerin engellenmeleri sonucunda bloke edilirler ve
onlara ulaşmak mümkün olmaz.
Belleğimizi geliştirmek için bazı formüller......
Beynimiz karbon kağıdı olmadığı için gelen bilgilerin kalıcı
olmasında iş yine bize düşüyor. Uzmanlar bellek geliştirme ilkelerini şöyle
sıralıyorlar
www.turkpdr.com
1. Anlamlılık
Anımsanması gereken malzemenin, birey için anlamlı hale
gelmesi. Bu malzemelerin anımsanmasını kolaylaştırır.
2. Organizasyon
Bilgi, belleğe belirli bir organizasyon içinde kaydedildiği zaman
gerektiğinde bu organizasyona göre, sistematik bir biçimde geri
getirilmesi mümkündür.
3. Çağrışım
Bellek, daha önce hazır bulunan malzemelerle,belleğe yeni
kaydedilenler arasında çağrışım kurar.
4. Dikkat ve İlgi
Belleğin gücü için mümkün olduğu kadar dikkat çekici ve ilginç
çağrışımlar kullanmak gerekir. Bu durumda karmaşık görünen formüller,
şekiller bellekte daha kolay kalacaktır.
5. Tekrar
Belleğimizi geliştirmenin en önemli yolu tekrar yapmaktır.
Bilgilerimizin uzun süreli bellek kısmına geçebilmesi için bilgileri
düzenli tekrarlamak gerekir.
www.turkpdr.com
FORMÜLLERİ ANIMSAMA
TEKNİĞİ İLE İLGİLİ ÖRNEK
Birinci adım
: Kendinize şu andan itibaren, öğrendiğiniz
İkinci adım
: Gördüğünüz andan başlayarak formülü doğru
Üçüncü adım
: Ders boyunca formülü tekrar edin ve yazın.
her formülü anımsayacağınıza dair söz verin.
yazdığınıza ve anladığınıza emin olun ve tekrar edin.
Dördüncü adım : Formülü bir olay veya bir kişiyle özleştirin.
Saçma, anlamsız olabilir ama anımsamanız kolaylaşır.
Beşinci adım
: Öğrendiğiniz formülü bir bloknota not edin ve
zaman içerisinde, dolmuşta, otobüste, yolda, tenefüste tekrar edin.
www.turkpdr.com
KISA ZAMANDA ÖĞRENMENİN PÜF NOKTALARI
Öğrenmeyi öğrenmek, neyin nasıl öğrenileceğini ve öğrenilenlerin
nerede, nasıl kullanılacağını bilmektir. Bu da az zamanda çok şey öğrenmenizi ve böylece kendi öğrenme stratejinizi geliştirmenizi sağlar.
Eğitimciler genel olarak, öğrenmeyi “yaşantı ürünü, kalıcı, izli
davranış değişikliği” olarak tanımlar. Öncelikle öğrenmeyi öğrenmek
gereklidir, başarılı bir öğrenme süreci için 4 farklı boyutu bilmeniz
gerekir. Bu boyutlar şunlardır: 1. Öğrenme hakkında olumlu tutum ve
algılama geliştirme. 2. Bilgiyi edinme ve onu zihinle bütünleştirme.
3. Bilgiyi genişletmek için örnek soru çözme. 4. Bilgiyi anlamlı şekilde
doğru yerde kullanabilme yani problem çözebilme.
Öğrenmenin en etkili yolu; kendinizi, öğrenme kapasitesinizi,
başarı ile kullandığınız ve kullanmaya ihtiyacınız olan yöntemi, konuyla ilgili
bilginizi ve ilginizi bilmekten geçer. Örneğin; sizin için fiziği öğrenmek
kolay, matematiği öğrenmek zor olabilir. Ancak bir
gerçek var ÖSS için tüm gücünüzü kullanmanız gereklidir.
www.turkpdr.com
5 N YÖNTEMİYLE BAŞARI SİZİN
zaman, nasıl, niçin yapacağını bilen
bir öğrenci başarılı olur. Bu kuralı uygulamak başarılı bir ders çalışma
programı ile olabilir.
5N kuralı;
neyi, nerede, ne
Başarılı bir ders çalışma programı, öğrencinin kendini doğru
tanıması ile mümkün olmaktadır. Ders çalışma programı hazırlanırken,
öğrencinin anlamakta güçlük çektiği konu ya da dersler, iyi anlamaya
yönelik saatler olarak bilinen sabahın erken saatlerine yerleştirilmelidir.
Çalışmaya ne kadar zaman ayrılacağı da önemlidir. Zaman ayrımında, dersin
önemi, anlaşılabilirliği ve ağırlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dersin,
özet çıkartılarak mı, soru çözülerek mi, okuyarak mı, çalışılacağı da
bireysel özelliklere göre farklılık gösterecektir.
Öğrenmeyi öğrenirseniz, az zamanda, az enerji ve az çabayla bir
çok konuyu öğrenebilirsiniz ve öğrendiklerinizi uygularsınız.
www.turkpdr.com

similar documents