Avrupa Birliği: 493 milyon insan – 27 ülke Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Aday Ülkeler Kurucu Devlet Adamları Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler… Konrad Adenauer Alcide.

Report
Avrupa Birliği:
493 milyon insan – 27 ülke
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler
Aday Ülkeler
Kurucu Devlet Adamları
Kalıcı barış ve refah için yeni fikirler…
Konrad Adenauer
Alcide De Gasperi
Winston Churchill
Robert Schuman
Jean Monnet
AB sembolleri
AB Bayrağı
Avrupa Marşı
9 Mayıs, Avrupa Birliği Günü
Sloganı: Farklılıkta birleştik
23 resmi dil
Sekiz genişleme hareketi
1952
1973
1981
1986
1990
1995
2004
2007
41989
Berlin duvarının yıkılışı – Komünizmin sona ermesi
AB’nin ekonomik yardımları başlıyor: Phare
programı
41992
AB’ye katılım kriterleri:
• demokrasi ve hukukun üstünlüğü
• işleyen pazar ekonomisi
• AB mevzuatını uygulama kabiliyeti
41998
Genişlemeye ilişkin resmi müzakereler başlıyor
42002
Kopenhag zirvesinde genişleme konusunda
uzlaşmaya varılıyor
42004
10 yeni AB üyesi: Çek Cumhuriyeti,
Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya,
Slovenya
Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılıyor
42007
Aday ülkeler
Türkiye, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav
Cumhuriyeti,
© Reuders
Büyük genişleme:
Avrupa’daki bölünmenin ortadan kaldırılması
Antlaşmalar – hukuka dayalı demokratik
işbirliğinin temeli
1958
1952
Roma Antlaşmaları:
Avrupa Ekonomik Topluluğu
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
(EURATOM)
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
2007
1987
Lizbon Antlaşması (imzalandı)
Avrupa Tek Senedi:
Tek Pazar
2003
1999
Nice Antlaşması
Amsterdam Antlaşması
1993
Maastricht – Avrupa Birliği
Antlaşması
Lizbon Antlaşması – Avrupa’yı 21.yüzyıla taşımak
Antlaşmayla birlikte Avrupa Birliği:
Daha etkin
Basitleştirilmiş süreçler, Konsey için tam zamanlı
başkan vb.
Daha demokratik Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal meclislere
yüklenen daha güçlü roller, “Vatandaş
inisiyatifi", Temel Haklar Şartı vb.
Daha şeffaf
Görev dağılımında netlik, kamunun belge ve
toplantılara daha fazla erişimi vb.
Dünya sahnesinde Dış Politika Yüksek Temsilcisi vb.
daha bütünleşmiş
Daha emniyetli
İklim değişikliği ve terörle mücadele, enerji
temini gibi konularda yeni imkânlar
Aralık 2007’de imzalandı – 27 Üye Ülke tarafından onanmasını
müteakip yürürlüğe girecek.
Şeffaf bir Birlik hizmetinizde
Avrupa Birliği web sayfası:
europa.eu
Bir buçuk milyon belge kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
Europe Direct iletişim merkezi
Sorularınızın yanıtlandığı merkez:
00 800 6 7 8 9 10 11
Europe Direct bilgi büroları
AB çapında, 400’ü aşkın AB Bilgi Ofisi
Avrupa Birliği Belgeleri
Talep halinde kurum içi belgelere erişim
Avrupa Ombudsman’ı
AB idaresiyle ilgili şikâyetlere bakar
Nikoforos Diamandouros, AB Ombudsman’ı
Dünyada AB Nüfusu
Nüfus (milyon), 2007
1322
497
301
128
AB
Çin
Japonya
142
Rusya
ABD
Dünyanın farklı bölgelerine kıyasla AB yüzölçümü
Yüzölçümü, 1 000 km²
16 889
9327
9159
4234
365
AB
Çin
Japonya
Rusya
ABD
Dünyanın farklı yerleriyle karşılaştırıldığında AB
ne kadar zengin?
37 300
27 800
24 700
10 793
10 035
10 000
6 400
3676
1 326
AB
Çin
468
Japonya
Rusya
Ekonomi büyüklüğü: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
(milyar Euro), 2006
ABD
AB
Çin
Japonya
Rusya
ABD
Kişi başına refah düzeyi: Satın alma gücü standardı ışığında
kişi başına düşen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2007
2.6
0.3
Malta
9.3
20.1
Lüksemburg
Kıbrıs
Slovenya
30.3
Belçika
43.4
Estonya
33.8
49.0
Slovakya
Hollanda
62.3
Letonya
43.1
62.7
Litvanya
Danimarka
68.4
82.5
Avusturya
İrlanda
91.9
Portekiz
77.3
93.0
Macaristan
Çek cumhuriyeti
111.0
130.7
Bulgaristan
Yunanistan
230.0
Romanya
295.1
İtalya
243.8
304.5
Finlandiya
Birleşik Krallık
312.7
544.0
506.0
410.3
357.0
Polonya
Almanya
İsveç
İspanya
Fransa
AB ülkelerinin yüz ölçümü?
Yüzölçümü 1 000 km²
21.6
5.4
5.3
4.3
3.4
2.3
2.0
1.3
0.8
0.5
0.4
Finlandiya
İrlanda
Litvanya
Letonya
Slovenya
Estonya
Kıbrıs
Lüksemburg
Malta
5.4
Slovakya
Danimarka
7.7
8.3
Avusturya
Bulgaristan
9.0
10.1
Macaristan
İsveç
10.3
Çek Cumhuriyeti
10.5
10.6
Portekiz
Belçika
11.2
Yunanistan
Hollanda
16.3
38.2
Romanya
Polonya
59.1
İtalya
44.5
60.9
Birleşik Krallık
İspanya
63.4
Fransa
Almanya
82.4
AB’de kaç kişi yaşıyor?
Nüfus, 2007
497 milyon
Bulgaristan
Romanya
Polonya
Letonya
67 66 63
Litvanya
Slovakya
Macaristan
77 75
Estonya
Portekiz
79
Malta
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan
104 102 100
Kıbrıs
AB-27
İspanya
123 121
118 117
113 113
İtalya
Fransa
Almanya
Finlandiya
Birleşik Krallık
İsveç
131 129 127
Belçika
Danimarka
Avusturya
Hollanda
İrlanda
Lüksemburg
Kişi başı GSYH: zenginlik artışı
Satınalma Gücü standartları cinsinden kişi başı GSYH, 2007
Endeks: 27 AB üyesi ortalaması 100 olarak alınmıştır
280
144
94 89
87
58 56
53
38 37
AB parası nereye gidiyor?
2008 toplam AB bütçesi: 129.1 milyar Euro=
GSMH’nin %1.03’ü
Vatandaşlar, özgürlük,
güvenlik ve adalet
%1
Küresel oyuncu olarak AB:
kalkınma yardımı da dahil
%6
Doğal kaynaklar:
tarım,
çevre
%43
Diğer, idare
%6
Sürdürülebilir büyüme:
İstihdam, uyum, araştırma
% 45
İklim değişikliği – küresel sınav
Kürsel ısınmayı durdurmak için, AB liderlerinin 2007’de aldığı
kararlar:
sera gazı emisyonlarının 2020 itibariyle %20 azaltılması
(diğer gelişmiş ülkelerin başarması halinde %30)
4
4
enerji verimliliğinin 2020 itibariyle %20 arttırılması
yenilenebilir enerji payının 2020 itibariyle %20’ye
Çıkarılması (rüzgâr, güneş, hidroelektrik, biyokütle)
4
Değişen dünyada enerji kaynakları
Enerji üretiminde kullanılan yakıt
türleri 27 AB ülkesi, 2005
İthalata bağımlılık: AB dışındaki ülkelerden ithal edilen
yakıt oranı, 2005
% 100
% 82
Doğal gaz
% 35
Petrol
% 37
% 57
%50
% 39
Kömür
% 18
Yenilenebilir
%7
Nükleer
%
14
%0
Kömür
Petrol
Doğal gaz Nükleer Yenilenebilir Bütün
yakıtlar
(uranyum)
İstihdam ve büyüme
Zorluklar:
4Nüfus: Avrupalılar daha uzun yaşıyor, daha az çocuk yapıyor
4Küreselleşme: Avrupa ekonomisi dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet halinde
4İklim değişikliği: Sera gazı emisyonu azaltılmalı
Çözümler:
Avrupalı liderler aşağıdaki alanlarda ortak strateji mutabakatına vardı:
4Araştırma ve inovasyonda ivme
4Daha dinamik iş ortamı
4İnsana yatırım
4Daha çevre dostu bir ekonomi
Araştırma - bilgi toplumuna yatırım
GSYH yüzdesi cinsinden araştırma ve geliştirme harcaması, 2006
3.3%
3.0%
2.6%
1.8%
1.3%
AB
2010
AB hedefi
Çin
Japonya
A.B.D.
Uygulamada dayanışma: AB uyum politikası
2007-2013: daha düşük gelirli bölgeler ve vatandaşlar için
işçilerin eğitimi, altyapı, iş ve çevre alanında 347 milyar Euro
yatırım yapıldı
4
Bölgesel fonlar
4
Sosyal fonlar
4
Uyum fonu
Yakınsama hedefi: kişi başına GSYH,
AB ortalamasının %75 altında olan
bölgeler. Fonların %81.5’i bu amaç
için kullanılmaktadır.
Bölgesel rekabet ve
istihdam hedefi.
Euro – Avrupa’nın tek para birimi
Euro bölgesinin her yerinde geçerlidir
4Madeni: bir yüzü ortak, diğer yüzünde milli
semboller var
4Banknot: Milli sembol yok
Euro’ya geçen AB ülkeleri
Euro’ya geçmeyen AB ülkeleri
Enflasyonu yenmek
European
Economic ve
andParasal
Monetary
Union:
stable
prices
Avrupa Ekonomik
Birliği:
fiyat
istikrarı
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Euro
kullanan
15 ABin
ülkesinde
ortalama yıllık
enflasyon
Average
annual
inflation
the 15 EU-countries
that
used the (2008)
euro in 2008
Tek Pazar: seçim özgürlüğü
1993’ten bu yana:
4 2.5 milyon yeni iş
4 telefon iletişimi ve hava
Dört dolaşım özgürlüğü:
ulaşımı fiyatları yarıya indi
4 mal
4 hizmet
© Getty Images
4 kişi
4 sermaye
Dolaşım özgürlüğü
“Schengen”:
Çoğu AB ülkesi arasındaki sınırlarda polis veya gümrük
kontrolü yapılmaz.
4
4
Kontroller, AB’nin dış sınırlarında yoğunlaştırılmıştır.
Farklı AB ülkelerinin polis teşkilatları arasındaki işbirliği
artmıştır.
4
Bir AB ülkesinden diğerine seyahat ettiğinizde, kişisel
kullanım amaçlı herhangi bir ürünü dilediğinizce alıp diğer
AB ülkesine götürebilirsiniz.
© Corbis
4
Yurtdışında eğitim
AB programlarının desteğiyle iki milyondan fazla
genç, eğitimlerini bir başka AB ülkesinde
sürdürmüş ve kişisel gelişimleri için yine bu
programlardan faydalanmışlardır:
4 Comenius: okul eğitimi
4 Erasmus: yüksek öğretim
4 Leonardo da Vinci: mesleki eğitim
4 Grundtvig: yetişkin eğitimi
© Getty Images
4 Youth in Action: gönüllü çalışma ve
yaygın eğitim
Sağlık ve çevrenin iyileştirilmesi
Çevre kirliliği sınır tanımıyor – ortak hareket şart
AB’nin attığı adımlar sayesinde:
4
4
4
4
4
4
4
© Van Parys Media
4
Yüzdüğümüz sular daha temiz
Asit yağmurları daha az
Benzinimiz kurşunsuz
Eski elektronik araçlar güvenli şekilde bertaraf ediliyor
Tarladan sofraya kadar gıda güvenliğinde sıkı kurallar uygulanıyor
Organik ve kaliteli tarım faaliyetlerinde artış söz konusu
Sigaralar üzerinde sağlıkla ilgili daha etkili uyarılar yer alıyor
Tüm kimyasallar kayıt altında ve kontrole tabi tutuluyor (REACH)
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı
4
Temel Haklar Şartı
4
Terörle Ortak Mücadele
Farklı ülkelerin polis ve kolluk
kuvvetleri arasında işbirliği
4
İltica ve göç politikalarında
koordinasyon
4
Medeni hukuk alanında işbirliği
© European Union Police Mission
4
AB: barış ve refah ihracatçısı
4
Dünya ticaret kuralları
Ortak dış ve güvenlik
politikası
4
Kalkınma yardımları ve insani
yardım
4
AB, Bosna Hersek gibi savaştan zarar görmüş ülkelerde
barış gücü operasyonlarıyla yeniden yapılandırma
çalışmalarında yer alıyor
Önde gelen ticaret ortağı olarak AB
Dünya ticaretindeki
payı- mallar
(2006)
Dünya ticaretindeki payıhizmetler (2005)
AB
%17.1
Diğer
% 50.5
AB
% 26
ABD
%16
Diğer
% 44.9
Japonya
%6.6
Çin
% 9.6
ABD
%18.4
Çin Japonya
% 3.8
%6.9
Dünyada en fazla kalkınma yardımını AB sağlıyor
Toplam kalkınma yardımlarının %60’ı
AB tarafından sağlanmaktadır
93€
53€
44€
AB
Japonya
ABD
Vatandaş başına düşen kalkınma yardımı
resmi rakamları, 2007
Üç başrol oyuncusu
Avrupa Parlamentosu
- Halkın Sesi
Hans-Gert Pöttering,
Avrupa Parlamentosu Başkanı
Bakanlar Konseyi
- Üye Ülkelerin Sesi
Javier Solana,
Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreteri
ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi
Avrupa Komisyonu
- Ortak Menfaatlerin Savunucusu
José Manuel Barroso,
Avrupa Komisyonu
Başkanı
AB’nin Üç Ayağı
Avrupa Birliği
Avrupa
Topluluğu
alanı
Ortak dış ve
güvenlik
politikası
(ortak
politikaların
birçoğu)
Antlaşmalar
Suça karşı
polis ve
yargı
işbirliği
AB kurumları
Avrupa Konseyi (zirve)
Avrupa Parlamentosu
Adalet
Divanı
Avrupa
Sayıştayı
Avrupa Yatırım Bankası
Bakanlar Konseyi
(AB Konseyi)
Avrupa Komisyonu
Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi
Ajanslar
Avrupa Merkez Bankası
AB’nin kanunları nasıl yapılıyor?
Vatandaşlar, çıkar grupları, uzmanlar: tartışma, danışma
Komisyon: resmi teklifte bulunur
Parlamento ve Bakanlar Konseyi: ortak karar
Ulusal ve yerel otoriteler: uygulayıcılar
Komisyon ve Adalet Divanı: uygulamanın izlenmesi
Avrupa Parlamentosu - Halkın sesi
4 Bakanlar Konseyi ile birlikte AB yasaları ve bütçesine kadar verir.
4 AB’nin tüm çalışmalarının demokratik denetimini yapar.
Her ülkenin Parlamentoya gönderdiği üye sayısı
Avusturya
18
Finlandiya
14
Letonya
9
Romanya
35
Belçika
24
Fransa
78
Litvanya
13
Slovakya
14
Bulgaristan
18
Almanya
99
Luksemburg
6
Slovenya
7
6
Yunanistan
24
Malta
5
İspanya
54
Çek Cumhuriyeti
24
Macaristan
24
Hollanda
27
İsveç
19
Danimarka
14
İrlanda
13
Polonya
54
Birleşik Krallık
78
İtalya
78
Portekiz
24
Toplam
Kıbrıs
Estonya
6
785
Avrupa siyasi partileri
Avrupa Parlamentosu’nda siyasi gruplara ait
koltuk sayıları
(Mart 2008)
Bağımsızlık/
Demokrasi
24
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı
43
Avrupa Liberaller
ve Demokratlar İttifakı
101
Avrupa için Halkların Birliği
44
Sosyalist Grup
215
Toplam : 785
Birleşik Avrupa Solu
– Kuzey Yeşil Solu
41
Avrupa Halkları Partisi (Hıristiyan Demokratlar)
ve Avrupalı Demokratlar
288
Bağımsızlar ve
Geçici olarak boş koltuklar
29
Bakanlar Konseyi – Üye Ülkelerin sesi
4Tüm AB ülkelerinden birer bakan
4Başkanlık: altı ayda bir dönüşümlü
4Parlamento ile birlikte AB yasaları ve bütçesine
karar verir
4Ortak dış ve güvenlik politikasının idaresinden
sorumludur
Bakanlar Konseyi – ülkelerin oy sayıları
Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya
29
İspanya ve Polonya
27
Romanya
14
Hollanda
13
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz ve Yunanistan
12
Avusturya, Bulgaristan ve İsveç
10
Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Litvanya ve Slovakya
7
Estonya, Kıbrıs, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya
4
Malta
3
Toplam:
345
Birçok kararın alınabilmesi için “nitelikli çoğunluk”:
255 oy ve Üye Ülkelerin çoğunluğu gerekmektedir.
AB Konseyi Zirvesi
Tüm AB Üyesi Ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının
katılımıyla düzenlenen zirve
4Yılda en az üç defa düzenlenir
4AB politikaları için genel çerçeve tespit edilir
Avrupa Komisyonu – ortak menfaatlerin
savunucusu
Her AB ülkesinden bir tane olmak
üzere 27 bağımsız üye
4Yeni yasa önerisi sunar
4İdare organıdır
4Antlaşmaların koruyucusudur
4Uluslararası ilişkilerde AB’yi temsil eder
Adalet Divanı – hukukun koruyucusu
Her AB ülkesinden bir tane olmak
üzere 27 bağımsız yargıç
4AB mevzuatını yorumlar
4AB mevzuatının tüm Üye Ülkelerde aynı
şekilde uygulanmasını sağlar
Avrupa Birliği Sayıştayı:
paranızın karşılığı
27 bağımsız üye
4AB fonlarının
usulüne uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder
4AB fonlarıyla bağlantılı bütün kişileri
ve kurumları denetleyebilir
Avrupa Merkez Bankası:
Euro’nun idaresi
4Fiyat istikrarını sağlar
4Para arzını kontrol eder ve faiz oranlarını belirler
4Hükümetlerden bağımsız çalışır
Jean-Claude Trichet
Merkez Bankası Başkanı
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi:
sivil toplumun sesi
344 üye
4Sendikaları, işverenleri, çiftçileri,
tüketicileri vs. temsil eder
4Yeni AB kanunları ve politikaları
hakkında görüş bildirir
4Sivil toplumun AB meselelerine
müdahil olmasını teşvik eder
Bölgeler komitesi:
yerel yönetimlerin sesi
344 üye
4Şehirleri ve bölgeleri temsil eder
4Yeni AB kanunları ve politikaları
hakkında görüş bildirir
4Yerel yönetimlerin AB meselelerine
müdahil olmasını teşvik eder
AB bünyesinde çalışan memurlar
Komisyon: 24 000 civarında memur
Diğer AB kurumları: 10 000 civarında çalışan
4Devamlı memurlar
4Açık rekabet usulüyle seçim
4Bütün AB ülkelerine açıktır
4Maaşlar yasalarla belirlenir
4AB idaresinin maliyeti AB vatandaşı başına yılda 15 Euro

similar documents