Харківська гімназія № 34 Харківської міської ради Харківської області Конкурс-захист на кращу модель інформатизації закладу освіти Доповідач Несвітайло Світлана Іванівна, директор гімназії №34 Школа сприяння розвитку інформаційної культури Ресурсне забезпечення інформатизації гімназії Якісний склад педагогів Відзнака "Відмінник освіти" Звання.

Report
Харківська гімназія № 34
Харківської міської ради Харківської області
Конкурс-захист
на кращу модель
інформатизації закладу
освіти
Доповідач
Несвітайло Світлана Іванівна,
директор гімназії №34
2010
Школа сприяння
розвитку
інформаційної
культури
Ресурсне забезпечення
інформатизації гімназії
Якісний склад педагогів
Відзнака
"Відмінник
освіти"
Звання "Вчительметодист"
80
70
60
Звання "Старший
учитель"
50
40
15 кваліфік.
розряд
30
9 кваліфік.
розряд
8 кваліфік.
розряд
20
10
Спеціаліст
0
2008/09
2009/10
II кваліфік.
категорія
Використання комп`ютерних
програм навчального призначення
Ресурсне забезпечення
інформатизації гімназії
Забезпечення комп`ютерною
технікою кабінетів
Кількість учнів на 1 ПК
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Ш кільні
ІК -технології
ІК - технології в
управлінні
ІК - технології у
навчальновиховному
процесі.
Навчальнометодичні ІК технології
Інтернеттехнології
Інформаційнобібліотечні
технології
ІК-технології в
індивідуальному
навчанні
КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ в Харківській гімназії № 34
Робота інформаційноаналітичного центру
Створення, зберігання шкільної
документації
Складання
розкладу уроків
Використання електронних
енциклопедій
Створення і
використання електронної бази
даних
База даних учителів
База даних учнів
База даних бібліотечного фонду
База даних матеріальних цінностей
Моніторинг діяльності
закладу
Сайт школи
Електронна пошта
Використання мережі Інтернет
Електронний класний журнал,
щоденник
Електронна газета
Дистанційна освіта
Діагностика
Учні
Класи: 7-10. Кількість учнів: 237. Вікова група: 12-16 років
Чи маєте ви
комп`ютер
вдома?
25% Так, свій
власний.
40% Так, але
користуються
ним інші
члени сім`ї.
35% Ні.
Де ви користуєтесь
комп`ютером?
15% Тільки вдома.
16 % У школі.
66 % Вдома та у
школі.
2% У друзів.
1% В
комп`ютерних
клубах.
Як часто ви
сидите за
комп`ютером?
75% Щодня.
20% Майже
щодня.
5 % Інколи.
Діагностика
Учні
Класи: 7-10. Кількість учнів: 237. Вікова група: 12-16 років
У якому віці
ви почали
використовувати
комп`ютер як
засіб
навчання?
З 10 років-35%
З 11 -12 років65%
Чи
підключений
дом.
комп`ютер до
мережі
інтернет?
60% Так.
40% Ні.
Чи
користуєтесь
ви мережею
Інтернет на
домашньому
комп`ютері?
48% Так.
52% Ні.
Діагностика
Учні
Класи: 7-10. Кількість учнів: 237. Вікова група: 12-16 років
Чи умієте ви
користуватися
програмою
Office Word?
28% А. Умію
набирати
текст,
редагувати
його.
5% Б. Умію
вставляти
таблиці,
малюнки,
діаграми.
13% А і Б.
54 % Не вмію.
Чи умієте ви
робити
презентації у
програмі
Power Point?
5 %Так.
72% Ні.
13% Так, але з
допомогою
дорослих.
Чи користуєтесь
ви електронними
словниками,
підручниками та
іншими
джерелами
мережі Інтернет
для підготовки до
уроків?
7 % Так.
50 % Ні.
43% Хочу
користуватися,
але не можу
знайти необхідні
сайти.
Діагностика
Рівень володіння ПК та ІКТ
Вчителі
Діагностика
Показники володіння ПК вчителями
шкільних предметних кафедр на рівні
”впевнений користувач”( % )
Вчителі
Показники володіння ПК
шкільних предметних кафедр на рівні
”невпевнений користувач”( % )
робота з офісними програмами;
інсталяція програмного забезпечення,
налаштування ПК ;
створення мультимедійних презентац ій;
робота в мережі інтернета з
електронною поштою ;
використання методів спілкування
у режимі реального часу;
робота з ПК « Міська освітня мережа ».
«Електронна пошта.
Створення власної
поштової скриньки»
(8 учителів)
«Створення
мультимедійних
презентацій у Power
Point»
(4 учителя)
«Робота у мережі
Інтернет»
(5 учителів)
«Робота у
програмному
комплексі «Міська
освітня мережа:
Шкільна мережа»
(3 учителя)
 пошук інформації в електронних підручниках,
енциклопедіях , словниках та в мережі Інтернет.
 застосування програм навчального призначення;
використання проектної дошки;
 тестування за допомогою комп`ютера.
Євроклуб;
клуб листування англійською мовою з однолітками з різних країн світу;
 казковий театр “Арт-старт”;
 предметні тижні.
1. Використання сайту Онляндії :
методичні матеріали;
корисні ресурси для підготовки до
проведення відкритих уроків, круглих столів,
батьківських зборів;
конкретні поради, рекомендації та інструкції для
забезпечення безпеки дітей в Інтернеті.
2. Обговореня питань під час тематичних батьківськи х зборів:
 посилання на корисні сайти для своїх дітей;
правила при роботі на комп`ютері;
комплекс фізичних вправ;
переваги користування комп`ютером.
Районний науково-практичний семінар
“Впровадження ІКТ у навчально-виховний
процес
як один із засобів підвищення якості навчання”
Шкільний науково-практичний семінар
“Впровадження ІКТ в навчальновиховний процес як один із засобів
підвищення мотивації навчання”
Педагогічна рада-усний журнал “Проблеми
формування мотивації навчальної
діяльності школяра за сучасних умов”
(з використанням ІКТ)
КАЗКА «ТЕРЕМОК»,
МОЛОДША ГРУПА КАЗКОВОГО ТЕАТРУ
Проект "Art-start”
Проект “День Святого Валентина”
Дякуємо
за увагу!

similar documents