MATEMATIKA V NARAVI Gimnazija Lava, 3.a Mentorici: mag. Dragica Pavšek Guzej, prof. Darja Povše, prof.

Report
MATEMATIKA
V NARAVI
Gimnazija Lava, 3.a
Mentorici: mag. Dragica Pavšek Guzej, prof.
Darja Povše, prof.
Na šoli že več let poteka medpredmetno
povezovanje
med
matematiko
in
likovno
umetnostjo. Ure matematike si želimo narediti še
zanimivejše in barvitejše, zato smo se tudi letos
odločili, da bomo ustvarili slike iz funkcij na temo,
ki se navezuje na naravo in življenje.
Za domačo nalogo si je vsak dijak zamislil sliko iz
funkcij, povezano z naravo.
Pri matematiki smo spoznali že linearno, potenčno,
kvadratno, eksponentno in logaritemsko funkcijo,
zato nam risanje skic z različnimi oblikami ni
delalo težav.
Profesorica matematike, gospa Dragica Pavšek
Guzej, nam je nudila pomoč pri računanju s
funkcijami, profesorica likovne umetnosti, gospa
Darja Povše, pa nam je pomagala in svetovala pri
izdelavi same slike.
Na koncu sta profesorici izbrali nekaj najboljših
slik, ki krasijo hodnik v B-etaži.
Nenavadna lepota vlada v carstvu matematike, podobna ne toliko
lepoti umetnosti kot lepoti narave; razsoden razum se uči ceniti to
lepoto prav tako kot lepoto narave. (E. Kumer)

similar documents