Polazna studija privrednih sektora 19. septembar, 2013. projekat finansira: projekat implementira: uz podršku: Makroekonomska situacija u BiH, RS i FBiH • Svjetska ekonomska recesija dovela je do smanjenja ekonomske aktivnosti u BiH, RS.

Report
Polazna studija privrednih
sektora
19. septembar, 2013.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Makroekonomska situacija
u BiH, RS i FBiH
• Svjetska ekonomska recesija dovela je
do smanjenja ekonomske aktivnosti u
BiH, RS i FBiH.
• Nakon pada realnog BDP –a u 2009.
godini za 2,9% i dvije godine
stagnacije, i u 2012. godini pad BDP-a
od 1,1%.
• Ukupna socio-ekonomska situacija je
u ovakvim okolnostima pogoršana.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Formalna nezaposlenost
se povećala
45%
44.1%
44%
44%
43%
43%
42.1%
42%
42%
41%
2008.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
2012.
uz
podršku:
anketna, realna stopa
nezaposlenosti
se povećala
29%
28%
28%
27%
26%
25%
24%
23.4%
23%
22%
21%
2008.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
2012.
uz
podršku:
Analiza ekonomije na području koje
pokriva projekat CREDO
Broj firmi po opštinama
3,000
2,500
2,511
2,000
1,500
1,000
500
583 518
459 390
0
projekat
finansira:
255 198 194 176
148 144 136 122 115 110
45
projekat
implementira:
44
uz
podršku:
36
18
13
4
poređenje broja preduzeća
na 1000 stanovnika
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
19
8.3
naše područje
Varaždinska županija
1000 stanovnika
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Analiza ekonomije na području
koje pokriva projekat CREDO
• Prosjek za BiH koji je negdje oko 8.
• Ovo područje bi moralo imati još
najmanje dvostruko više preduzeća i
još 80-ak hiljada radnih mjesta, da bi
se približilo stepenu razvijenosti ove
županije.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Analiza ekonomije na području koje
pokriva projekat CREDO
Broj firmi po sektorima
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,176
653 606
projekat
finansira:
432 398 308
235 190 179 179 127 114 111 92
projekat
implementira:
91
84
58
44
uz
podršku:
42
40
Analiza ekonomije na području koje
pokriva projekat CREDO
Broj zaposlenih po sektorima
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Analiza ekonomije na području koje
pokriva projekat CREDO
Stopa dobiti % po sektorima
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Analiza ekonomije na području koje
pokriva projekat CREDO
Odnos produktivnosti (dobit/radnik) i plata (u hiljadama KM)
18.0
15.8 15.8
16.0
13.2
14.0
12.0
10.6
10.0
8.2
6.8 6.6 6.5
8.0
5.1
6.0
4.3
3.5
2.9
4.0
2.6
1.7 1.2 1.5 2.0 1.4 1.2
1.4
1.3
1.3
1.2 1.3 1.4 1.4 1.31.3 1.1 1.0 1.3 1.0 0.9
2.0
0.9 0.8
0.7
1.1
-0.6 -0.8 -1.5
0.0
-2.0
-4.0
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Podrška privredi na području koje
obuhvata projekat CREDO
Subvеnciје zа rаzvој
privrеdе;
Program subvencionisanja
kamata;
IRB krediti;
Pоdsticајi zа
zаpоšlјаvаnjе;
Kreditno-garantni i
revolving fondovi;
Razvoj poslovnih zona;
Finаnsiјskа pоdrškа
rаzvојu tеhnоlоgiје;
USAID-Sida FIRMA projekt
projekat
finansira:
TAM/BAS program;
projekat
implementira:
i dr.
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
Poljoprivreda,
ribarstvo i šumarstvo
projekat
finansira:
projekat
implementira:
Hrana i piće
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
Papir i izdavačkoštamparska djelatnost
Sektor tekstila
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
Proizvodnja hemikalija
projekat
finansira:
projekat
implementira:
Koža i obuća
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
Drvoprerada
projekat
finansira:
Guma i plastika
projekat
implementira:
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
Metalna industrija
projekat
finansira:
projekat
implementira:
Elektro-industrija
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
Ugostiteljstvo i turizam
projekat
finansira:
projekat
implementira:
Informac.-komun. tehnologije
uz
podršku:
Analiza ekonomije na području koje
pokriva projekat CREDO
Kompozitni indeks konkurentnosti sektora
300.0
281.1
250.0
269.4
208.5
200.0
199.5
184.3
174.6
150.0
125.2
100.0
78.4
77.5
55.2
50.0
51.1
1.8
0.0
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
najkonkurentniji sektor
Metalna industrija
• po kvantitativnoj i po kvalitativnoj analizi sektora
Prehrambena
industrija
među najkonkurentnijim sektorima
• po kvantitativnoj i po kvalitativnoj analizi sektora
Drvoprerađivačka
industrija
među najkonkurentnijim sektorima
• po kvantitativnoj i po kvalitativnoj analizi sektora
Proizvodnja kože i
obuće
posjeduje velike potencijale
• prema kvalitativnoj procjeni
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Sektorska analiza i izbor
guma i
plastika
podrška
glavnim
sektorima
IKT
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Geografska koncentracija
odabranih sektora
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Zaključna razmatranja
Značajni dijelovi privrede dobro
funkcionišu uprkos svim nedaćama
sa kojima se suočavaju
Područje ima oko 8,3 preduzeća na
1.000 stanovnika, a prosjek
Varaždinske županije je 19
preduzeća na 1.000 stanovnika.
Otkud siromaštvo, nezaposlenost,
nizak životni standard i drugi loši
trendovi?
Ovo područje bi moralo imati još
najmanje dvostruko više preduzeća
i još 80-ak hiljada radnih mjesta.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Zaključna razmatranja
Ključni problem nije loša, već premala
ekonomija koja ne može da generiše
dovoljan broj radnih mjesta.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Majkl Porter, vodeći svjetski autor u oblasti
konkurentnosti i ekonomskog razvoja
smatra da je za razvijanje konkurentske
prednosti najdjelotvornije:
• identifikovanje prioritetnih oblasti i
• podsticanje konkurencije između preduzeća
Tako se stimulišu inovacije koje predstavljaju
osnovu za unapređenje postojećih i razvoj
novih proizvoda.
M.Porter, The Competitive Advanage of Nations, 1998. str. 682.
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
Zaključna razmatranja
Metalni
guma i plastika
Industrija
kože i obuće
glavni
sektori
Prehrambena
industrija
podrška
glavnim
sektorima
informaciono-komunikacione
tehnologije
Drvna
industrija
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:
hvala na pažnji
projekat
finansira:
projekat
implementira:
uz
podršku:

similar documents