Thijs Verbeurgt

Report
“If less is more,
how you’re keeping score?”*
*Eddie Vedder - Society
Introductie
Naar een structurele & objectieve kwaliteitsmeting
van internationale partners
• Context
• Kritische succesfactoren voor een objectieve kwaliteitsmeting
• A Quality Assessment Tool for International Cooperation
• Toekomst
Context
If less is more…
• Verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit
• Toenemend belang reputatiemanagement
• Druk van rankings
 2011: “Ontwikkel objectieve kwaliteitsmeting van internationale
partners”
Kritische succesfactoren
• Vatten complexiteit concept ‘kwaliteit’
• Vatten diversiteit in internationalisering
• Vatten decentrale karakter UGent
• Minimale administratieve belasting met zich meebrengen
• Hanteren van objectieve criteria
QuATIC
How you’re keeping score?
• Wat is kwaliteit in internationale samenwerking?
• Hoe meet je die?
• Hoe maak je meting vergelijkbaar?
 A Quality Assessment Tool for International Cooperation (QuATIC)
QuATIC
Wat is kwaliteit van internationale samenwerking?
Kwaliteit van de betrokken
partners
Kwaliteit van de informatieuitwisseling
Kwaliteit van Internationale
Samenwerking
Impact van de samenwerking
QuATIC
Wat is kwaliteit van internationale samenwerking?
• 3 Clusters
Indicatoren per cluster
• Maximale hoeveelheid informatie
• Minimaal aantal indicatoren
QuATIC
Indicatoren
• Parameters voor keuze indicatoren
– Relevant?
– Beschikbaar?
– Meetbaar?
– Unieke informatiedrager?
– Geen Mattheüseffect?
• De data
• Van data van score
QuATIC
QuATIC
• Cluster 1: Kwaliteit van de partners
• C1I1: Rankings
ONLINE
• C1I2: Kwaliteit inkomende studenten
OASIS
• C1I3: Begeleiding uitgaande studenten
EPOS
• C1I4: Kwaliteit aangeboden onderwijs
EPOS
• Cluster 2: Kwaliteit van de informatie-uitwisseling
•
C2I1: Communicatie
NIEUW
•
C2I2: Beschikbaarheid informatie
EPOS
• Cluster 3: Impact van de samenwerking
•
C3I1: Betrokkenheid
MoveOn
•
C3I2: Mobiliteitsgraad
MoveOn
•
C3I3: Onderzoekssamenwerking
DOZA
•
C3I4: Onderwijssamenwerking
MoveOn
QuATIC
• Cluster 1: Kwaliteit van de partners
• C1I1: Rankings
•
THE
•
QS
•
ARWU
• C1I2: Kwaliteit inkomende studenten
•
Studiesucces
•
Studiebelasting
ONLINE
OASIS
QuATIC
Land
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Italië
Litouwen
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Spanje
*30 credits/sem =
+/- 0,2 credits/dag
Gemiddelde
credits/dag*
Gemiddeld
studierendement**
Referentiegroep
0,17
0,15
0,15
0,17
0,15
0,16
0,16
0,16
0,16
0,18
0,16
94%
78,18%
70,7%
74,11%
58,82%
87,85%
73,5%
65,83%
77,45%
71,14%
78,91%
12
100
34
81
174
39
6
11
117
50
354
**UGent gemiddelde = 80%
Exchange gemiddelde = 70%
QuATIC
• Cluster 1: Kwaliteit van de partners
• C1I1: Rankings
•
THE
•
QS
•
ARWU
• C1I2: Kwaliteit inkomende studenten
•
Studiesucces
•
Studiebelasting
• C1I3: Begeleiding uitgaande studenten
•
Tevredenheid omtrent academische ondersteuning
•
Tevredenheid omtrent administratieve ondersteuning
ONLINE
OASIS
EPOS
QuATIC
EPOS
QuATIC
• Cluster 1: Kwaliteit van de partners
• C1I1: Rankings
•
THE
•
QS
•
ARWU
• C1I2: Kwaliteit inkomende studenten
•
Studiesucces
•
Studiebelasting
• C1I3: Begeleiding uitgaande studenten
•
Tevredenheid omtrent academische ondersteuning
•
Tevredenheid omtrent administratieve ondersteuning
• C1I4: Kwaliteit aangeboden onderwijs
•
Verruiming wetenschappelijke en of professionele kennis
•
Kennismaking met nieuwe vakinhouden
•
Kennismaking met nieuwe onderwijsmethodes en leermiddelen
ONLINE
OASIS
EPOS
EPOS
QuATIC
EPOS
QuATIC
• Cluster 2: Kwaliteit van de informatie-uitwisseling
•
•
C2I1: Communicatie
•
Administratief (selectie, nominatie…)
•
Academisch (aanbod, punten…)
•
Nog in ontwikkeling!
C2I2: Beschikbaarheid informatie
•
Informatie omtrent huisvesting
•
Informatie omtrent administratieve verplichtingen
•
Informatie omtrent studieprogramma
NIEUW
EPOS
QuATIC
EPOS
QuATIC
• Cluster 3: Impact van de samenwerking
•
C3I1: Betrokkenheid
•
Aantal betrokken faculteiten
•
Aantal betrokken opleidingen
MoveOn
QuATIC
Partnerinstelling
Helsingin Yliopisto
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Universidade do Porto
Universitat de Barcelona
Københavns Universitet
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum'
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
Vrije Universiteit Amsterdam
Universidad Complutense de Madrid
Universiteit Utrecht
Land
Aantal
opleidingen
Aantal
faculteiten
Finland
Nederland
Portugal
Spanje
Denemarken
Italië
Italië
Italië
Nederland
Spanje
Nederland
18
17
16
17
14
10
13
12
12
10
10
9
9
8
7
7
8
6
6
6
7
7
QuATIC
• Cluster 3: Impact van de samenwerking
•
•
C3I1: Betrokkenheid
•
Aantal betrokken faculteiten
•
Aantal betrokken opleidingen
C3I2: Mobiliteitsgraad
•
Activiteitgraad in uitwisseling
•
Evenwicht in uitwisseling
MoveOn
MoveOn
QuATIC
600
500
400
300
200
100
0
Uitgaande mobiliteit
Inkomende mobiliteit
QuATIC
• Cluster 3: Impact van de samenwerking
•
•
•
C3I1: Betrokkenheid
•
Aantal betrokken faculteiten
•
Aantal betrokken opleidingen
C3I2: Mobiliteitsgraad
•
Activiteitgraad in uitwisseling
•
Evenwicht in uitwisseling
C3I3: Onderzoekssamenwerking
•
Gezamenlijke onderzoeksprojecten
•
Joint PhD’s
•
Joint publications (nog in te voegen)
MoveOn
MoveOn
DOZA
QuATIC
Partnerinstelling
Universidad de Granada
Université de Strasbourg
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
Technische Universiteit Eindhoven
Universität Stuttgart
Universitetet i Bergen
Universiteit Utrecht
Helsingin Yliopisto
University of Warwick
Aix-Marseille Université
Università degli Studi di Pisa
Land
Spanje
Frankrijk
Griekenland
Nederland
Duitsland
Noorwegen
Nederland
Finland
Groot Brittanië
Frankrijk
Italië
Joint PhD's
Gem.
onderzoeksprojecten
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
3
4
3
2
1
1
QuATIC
• Cluster 3: Impact van de samenwerking
•
•
•
•
C3I1: Betrokkenheid
•
Aantal betrokken faculteiten
•
Aantal betrokken opleidingen
C3I2: Mobiliteitsgraad
•
Activiteitgraad in uitwisseling
•
Evenwicht in uitwisseling
C3I3: Onderzoekssamenwerking
•
Gezamenlijke onderzoeksprojecten
•
Joint PhD’s
•
Joint publications (nog in te voegen)
C3I4: Onderwijssamenwerking
•
Gezamenlijke programma’s
•
Gezamenlijke onderwijsprojecten
MoveOn
MoveOn
DOZA
MoveOn
QuATIC
Partnerinstelling
Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum'
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Lunds universitet
Vysoká Skola Chemicko-Technologická v Praze
Universidad Complutense de Madrid
Agrocampus Ouest
Università degli Studi di Pisa
Wageningen University
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie
Freie Universität Berlin
Land
Italië
Nederland
Zweden
Tsjechië
Spanje
Frankrijk
Italië
Nederland
Polen
Duitsland
Gem.
programma's
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Gem.
onderwijsprojecten
6
9
7
1
1
1
1
1
1
3
QuATIC
Resultaat
• Lijst van indicatoren van kwaliteit
• Lijst partners met score per indicator
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
QuATIC
Resultaat
• Lijst van indicatoren van kwaliteit
• Lijst partners met score per indicator
• Verklarende rapporten per partner met sterktes en zwaktes
QuATIC
QuATIC
QuATIC
QuATIC
Resultaat
• Lijst van indicatoren van kwaliteit
• Lijst partners met score per indicator
• Verklarende rapporten per partner met sterktes en zwaktes
• Visualisatie van samenwerking
QuATIC
Resultaat
NL GRONING01
C1I1 - Ranking
10
C3C4 - Educational
Collaboration
8
C1I2 - Incoming Students
6
4
C3I3 - Research
Collaboration
2
C1I3 - Student Support
0
C3I2 - Mobility Rate
C3I1 - Involvement
C1I4 - Academic Value
C2I2 - Information
Availability
Toekomst
Uitbreiding binnen UGent
• Invoeren niet-Europese partners
• Vergroten en verfijnen data-sets
• Automatisering
• Uitbouwen kennis omtrent data-analyse en kwaliteitzorg
Toekomst
Uitbreiding op Europees vlak
• Evaluatie van tool binnen Europees project
• Uitbouwen tot Europese tool
• Ontwikkeling peer assessment tool
Contact
QuATIC-team
Afdeling Internationale Betrekkingen
Universiteit Gent
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents