Завантажити

Report
Черкаси, СШ № 28,
Леонова Валентина Леонтіївна
Закон пропозиції. Крива пропозиції
Рівноважна ціна.
Хто швидко виносить рішення, може
швидко пожалкувати.



Якщо ціна на картоплю 1грн, то продаватимуть
тільки- ______ виробників
. Якщо ціна на картоплю 1,5грн, то
продаватимуть тільки-__ ____ виробників.
Якщо ціна на картоплю2 грн, то продаватимуть
тільки-___ ____ виробників
Р ( грн)
Q(грн)
1грн
500кг
1, 5грн
800кг
2грн
1000кг

Залежність кількості доставлених
на ринок товарів або послуг від
рівня цін на дані товари або
послуги за незмінності решти умов
називається пропозицією.
 Величина
пропозиції:
конкретна кількість товару,
привезена на ринок за конкретною
ціною.
 Закон
пропозиції:
 Зі збільшенням ціни обсяг
пропозиції зростає, а внаслідок
зниження ціни її – падає, тобто
величина пропозиції на ринку
перебуває в прямій залежності
від цін на товари та послуги.
Закон пропозиції стверджує:
пропозиції товару тим більше, чим
вищою є ціна на нього.
...при інших рівних умовах
P
Залежність між ціною і кількістю товару – пряма.
Q = f (P)
S
В
ÐÀ > ÐÂ
А
QÂ > QÀ
Запам’ятай:за рівних умов зміна
ціни на визначений товар може
привести тільки до зміни
величини пропозиції при цьому
пропозиція, тобто вся залежніть
залишається незмінною.
Q


1.
2.
Крива пропозиції: графічна залежність
величини пропозиції від ціни.
позначається Q.
Підвищення ціни привертатиме
в дану галузь нових виробників.
Фірми, в разі підвищення ціни
отримують додатковий
прибуток і можуть можуть
розшити виробництво.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Головний чинник – це зміна цін на
виробничі ресурси ( природні, капітальні,
трудові).
Нові технології.
Державна політика в сфері оподаткування.
Зміна цін на взаємозалежні товари.
Наявність та відсутність конкуренції на
ринку.
Зміна цін на інші товари.
Природні катаклізми, війни, певні політичні
умови.
Р
S1
Qs = f (P, Pr, E, T, V etc)
S2
S3
В
А
Q


Еластичність пропозиції – це ступінь реакції
певного чинника на зміну іншого чинника у
певній функції.
Еластичність пропозиції залежить від
чинника часу.
Q1  Q0 P1  P0
ÅS 

Q1  Q0 P1  P0
1. Короткотерміновий часовий період.
Е =0.(Занадто малий для здійснення
фірмою кількісних змін у виробництві.
Яблука на ринку не можна збільшити
пропозицію, навіть при зростанні цін.)
2.Середньотерміновий період є достатнім для
розширення або скорочення виробництва,
але недостатній для залучення нових
ресурсів. 0<Е<1
3.Довготерміновий період. Е <1.
( розширення виробничих потужностей, фірма
здатна відреагувати на зміну ціни.
Функції рівноважної ціни:
Інформаційна
 Нормуюча
 Стимулююча
В цілому механізм цін сприяє перерозподілу
ресурсів на користь галузей з високим
платоспроможним попитом (найбільш
ефективним на даний момент).

Ринки прагнуть до стану рівноваги, де
попит = пропозиції.
P
S
надлишок
Po
Дефіцит
Qo
D
Q
Надлишок виробників і покупців
(виграють і покупці, і продавці)
P
S
Po
D
Qo
Q
Маніпулювання цінами в короткостроковий
період.
P
Р1
S
надлишок
РЕ
Р2
Дефіцит
Qo
D
Q
Маніпулювання об’ємами виробництва в
довгостроковий період.
P
(поки PD > PS або PS > PD)
S
РD
Po
РS
D
Q1
Qo
Q
P
Стійка рівновага – якщо кут
нахилу кривої пропозиції S
більший кута нахилу кривої
попиту.
S
D
Q
P
Постійний характер коливань.
S
D
Q
P
Стійка рівновага – якщо кут
нахилу кривої пропозиції S
більший кута нахилу кривої
попиту.
S
D
Q
Нестійка рівновага.
P
S
D
Q
P
Стійка рівновага – якщо кут
нахилу кривої пропозиції S
більший кута нахилу кривої
попиту.
S
D
Q
P
Q
P
Q
Р
Q
Qd
Qd

Qd

1.
2.
3.
Задача. Функція попиту на печиво в
магазині має вигляд: Q(d)=30-Р, де Q(d)
- величина попиту на день, а Р - ціна за
один кг. Функція пропозиції Q(s)=15+2р,
де Q(s)- величина пропозиції.
Знайти:
Рівноважний обсяг і рівноважну ціну.
Побудувати графік попиту і пропозиції .
Яка ситуація виникне на ринку, якщо
ціна встановиться на рівні 3 грн/кг.
Якщо Р=2,то Q(d)=30-Р=30-2=28
Р,
грн
1
Q(d)
29 28
Q(S)
2
3
27
4
5
6
24
23
7
8
21
Р,

грн
1
2
3
4
5
6
7
8
Q (d)
29
28
27
25
24
23
22
21
Q(S)
17 19
21
23
25
27
29
31
9
P
8
7
6
5
4
3
2
1
Q
0
6
-1
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36






QD = 7-р: (0;7); (7;0).
QS = -5+2р: (3;1);
(6;7).
Яку кількість товару
продано за ціною 5
тис. грн?
(р = 5 Q = 5).
По якій ціні бажають
купити 4 млн. штук
товару?
(Q = 4: р = 3 тис.
грн.).



Відповідь:
а) кількість
запропонованого
товару буде 7 млн.
штук, а кількість
попиту – всього 1
млн. штук. Виникне
надлишок товару.
б) За ціною 3 тис.грн.
–кількість пропозиції –
1 млн. штук, а попиту
- 4 млн. штук.
Виникне дефіцит
товару.
1)Визначити параметри рівноваги..
2)Яку кількість бананів було б продано по ціні 3 у.о. за 1
кг?
3)Яку кількість бананів було б продано за ціною 5 у.о. за
1 кг?







1)Розв’язування: 1) QD = QS , тому 2400 – 100р = 100 +
250р; отже = 4; Q = 2000.
Відповідь: 4 у.о; 2000 кг.
2)Якщо Р= 3 у.о, то QD = 2400-300 = 2100 кг в день; QS =
1000 + 750 = 1750 кг в день. Тобто QD> QS, то дефіцит.
Покупці бажають купити 2100 кг бананів, але продавці
продадуть всього 1750 кг.
Відповідь: по ціні 3у.о. було б продано 1750 кг.
3) Якщо Р=5 у.о., то QD = 2400 – 500 = 1900 кг в день.
QS = 1000 + 1250 = 2250 кг в день.
Відповідь: 1900 кг.



Визначте рівноважну ціну і рівноважну
кількість за графіком і аналітично.
Розв’язування: QD = QS, тому 7-р = -5+2р;
отже -р-2р = -5-7; р = 4; Q = 7-4 = 3; P0
= 4; Q0 = 3.
Відповідь: рівноважна ціна 4 тис. грн.
Рівноважна кількість 3 млн. штук в рік.






а) Яка рівноважна ціна і рівноважна
кількість?
б)Що буде, якщо держава встановить ціну
на рівні 10 у.о.?
Розв’язування:
а) QD = QS, тому 600 – 2р = 300 + 4р; р =
50 у.о.; Q = 600 -100 = 500 штук.
б) QD = 600-20 = 580 штук; QS = 300 +
40 = 340 штук.
Виникне дефіцит портфелів в кількості
240 штук (580 – 340 = 240).
Припустімо, функція попиту на автомобілі
описується рівнянням: Q(d)=10-Р, функція
пропозиції: Q (s)=-5+2р, де Q (d) об’єм попиту (млн. шт./ рік), Q (s)- об’єм
пропозиції, а Р - ціна (тис. грн).
1.Побудуйте графік.
2.Визначте параметри ринкової рівноваги.
3.Як зміниться ринкова ситуація, який
ефект викличе встановлення мінімальної
ціни на рівні 6 тис. грн.

Р, грн
4
5
6
8
Qd
6
5
4
2
Qs
3
5
7
9

similar documents