Nowoczesna Edukacja Szkolna I półrocze 2013-2014 Statystyka Liczba uczniów – 99 Klasyfikowanych – 99 Bez ocen niedostatecznych (IV – VI) – 45 Klasy I –III – ocena opisowa Kl.

Report
Nowoczesna
Edukacja Szkolna
I półrocze
2013-2014
1
Statystyka
Liczba uczniów – 99
Klasyfikowanych – 99
Bez ocen niedostatecznych (IV – VI) – 45
Klasy I –III – ocena opisowa
Kl. IV- VI:
Średnia ocen: 4,4,
Frekwencja: 92%
Zachowanie kl. IV – VI
wzorowych – 13
bardzo dobrych – 18
dobrych – 12
poprawnych - 2
2
Uczniowie wyróżnieni
Klasa I – 6
Klasa II – 12
Klasa III – 7
Klasa IV – 5
Klasa V – 7
Klasa VI - 5
3
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
Zajęcia wyrównawcze – 12 godz.
Zespół korekcyjno – kompensacyjny – 1 godz.
Zajęcia socjoterapeutyczne – 1 godz.
Rewalidacja – 4 godz.
Zajęcia logopedyczne – 6 godz.
Zajęcia dla dzieci uzdolnionych w kierunku:
matematycznym
polonistycznym
językowym
przyrodniczym
4
Zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania- koła
regionalne
teatralne
filmowe
kulinarne
przyrodnicze
BRD
Samorządna szkoła
Zajęcia sportowo – rekreacyjne – 3 godz.
SKS – 1 godz.
Świetlica opiekuńczo wychowawcza – 8 godz.
Warsztaty „Odkrywam – tworzę” – 1 godz.
5
Metody i sposoby pracy –
indywidualizacja kształcenia
Swobodny tekst - wpływa na kształtowanie
umiejętności: pisania, czytania, publicznych
wystąpień, prezentowania swojego punktu widzenia.
Pisemko szkolne - stanowi zbiór swobodnych
tekstów pisanych i drukowanych przez uczniów.
Gazetkę redagują dzieci, nauczyciel jedynie wspiera
podejmowane działania.
Księga życia – zbiór swobodnych tekstów,
wypracowań, zadań, prac plastycznych, które dziecko
wybiera i wkleja jako dowody swojej pracy.
6
Praca wokół kompleksów zainteresowań –
jego cechą jest charakter badawczy, przy
czym działania badawcze ukierunkowane są
celowo tak, by znaleźć odpowiedzi na pytania
dotyczące tematu, postawionego przez dzieci.
7
8
Planowanie pracy – dzieci wprowadzane są
w
tematykę
z
nauczycielskim
tygodniowej
planem
pracy
zgodną
dydaktycznym.
Otrzymują np. formularz planu pracy, na którym
planują zadania. Pod koniec tygodnia rozliczają
się i oceniają ze zrealizowanych zadań.
9
Korespondencja międzyszkolna - list ułożony przez
dzieci, ponadto wysyła się korespondentom np.
albumy tematyczne, prace plastyczne, widokówki,
ciekawostki o klasie, szkole, mieście czy regionie.
Korespondencję prowadzi kl. VI w języku angielskim
ze szkołą w Meksyku oraz kl. III ze szkołą w Szonowie.
Doświadczenia poszukujące – dziecko poszukuje
odpowiedzi na postawione pytania. Indywidualne lub
zespołowo porządkuje, segreguje, zebrane informacje
np. w formie notatek, sprawozdań, opisów, gazetek,
ilustracji fotografii, naturalnych zbiorów.
10
11
Swobodna ekspresja
Artystyczna: malarstwo, taniec, muzyka , poezja,
swobodny tekst, korespondencja, gazetka, żywy
teatr
Praktyczna - hodowle, uprawy, badanie zjawisk,
majsterkowanie. które zaciekawiły dziecko.
Fiszki autokorektywne – dziecko uczy się
samodzielności, autokorekty, samooceny, kształtuje
umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Kartoteki z fiszkami:
 ortograficzna,
 gramatyczna,
 matematyczna,
 językowa.
12
13
Sprawności – rozwijają zainteresowania, uczą
podejmowania decyzji, odpowiedzialności, wdrażają
do samodzielnej pracy.
Odpowiedzialności - wielu odpowiedzialnych za różne
sprawy.
Gazetka o charakterze wychowawczym – dzieci
wpisują swoje propozycje, spostrzeżenia. Każda
wypowiedź musi być podpisana nazwiskiem.
14
Realizacja programu
Nowoczesna Edukacja Szkolna odbywa się poprzez
interdyscyplinarną realizację zadań zintegrowanych
wokół działań wychowawczych, profilaktycznych
i edukacyjnych. W ramach warsztatów „Odkrywam
– tworzę”
Na dwa miesiące przygotowany jest temat wiodący,
który realizowany jest w różnych aspektach.
15
PLAN PRACY
wrzesień - październik 2013 r. - „Na wybiegu”
Cel edukacyjny: kształtowanie umiejętności stosowania
głównych zasad matematycznych (mierzenie, skala) w sytuacjach
codziennych, posługiwania się danymi naukowymi do osiągnięcia
celu bądź podjęcia decyzji.
listopad – grudzień 2013 r. – „Koniec roku z Tuwimem”
Cel edukacyjny: rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej
poprzez docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei,
doświadczeń i uczuć za pośrednictwem różnych środków wyrazu
styczeń – luty – „Różni a jednak tacy sami”
Cel edukacyjny: Podkreślenie wartości różnorodności kulturowej
i wzmocnienie postawy otwartości i życzliwości wobec innych
ludzi.
16
17
18
19
20
Profilaktyka
 Marszobieg
„Razem
bezpieczniej”
w
ramach
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – z udziałem
Powiatowej Komendy Policji w Prudniku.
 Warsztaty profilaktyczne dla klas II – VI nt. „Jeżeli nie
szata zdobi człowieka, to co jest jego wartością?”
 Cyberprzemoc i jej skutki – z udziałem Powiatowej
Komendy Policji w Prudniku.
21
22
23
• „Aktywna przerwa” – dla uczniów kl. I.
• „Dzień lekkiego tornistra”.
• Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla klas IV – VI.
• „Opolszczyzna – kuźnią sportowych talentów – dla kl.
I – III.
• „Dzień prostego kręgosłupa” – pod patronatem KO w
Opolu.
• Pouczająca
lekcja
poglądowa
o
grzybach
przeprowadzona przez Panią Beatę Gąsiorowska.
• Akcje: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Woda
zdrowia doda”.
24
25
26
27
Osiągnięcia
Sportowe:
• Miejsko – gminne indywidualne biegi przełajowe
dziewcząt i chłopców kl. IV – VI:
Kategoria dziewcząt na dystansie1000 m:
- I miejsce M. Konieczna (kl. VI)
- IV miejsce P. Adamska (kl.VI)
Kategoria chłopców na dystansie 1500m:
- III miejsce W. Porębski (kl.VI)
- IV miejsce J. Worożański (kl.V)
28
• III miejsce w Drużynowych Zawodach Tenisa
Stołowego Chłopców (skład reprezentacji:
K. Gibek i B. Pustelniak).
• Indywidualne Powiatowe Zawody w Tenisa
Stołowego Dziewcząt i Chłopców.
- P. Adamska III miejsce i tym samym została
finalistką kwalifikując się do półfinałów
wojewódzkich.
29
Przedmiotowe:
• B. Pustelniak - I miejsce w gminnym XII
Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym.
• Drużyna w składzie: P. Adamska, M. Konieczna,
N. Mączka i B. Pustelniak zdobyła w gminie I miejsce
i certyfikat ,,Ortograficznego Master Chef’a”.
• I miejsce - B. Pustelniak w Małej Olimpiadzie
Wiedzy Ekologicznej.
30
Artystyczne:
• III miejsce za „ NASZĄ SZOPKĘ” w Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Herody 2014”.
• „Konkursu Jednego Wiersza’’ w hołdzie dla Michała
Lisowskiego– wiersz P. Lisowskiej otrzymał I
nagrodę.
31
32
XVI Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej
,,Wierszykowy Sezam’’.
W kategorii V-VI:
I miejsce: K. Osiecka z klasy V,
II miejsce: N. Mączka z klasy VI,
Wyróżnienie: W. Golc – Mączka z klasy V.
W kategorii III-IV:
I miejsce: M. Trzaska z klasy III.
33
• I miejsce na etapie wojewódzkim dla spektaklu
teatralnego w ,,Internetowym Przeglądzie
Zespołów Teatralnych’’ w ramach
Internetowego Teatru TVP dla szkół .
• I miejsce K. Osiecka – „Konkurs poezji
romskiej.”
• I miejsce w wojewódzkim konkursie filmowym
„Mój region – moja mała ojczyzna”
Autorzy: M. Biernat, I. Luty, K. Gibek
P. Adamska
34
Uroczystości szkolne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.
Dzień Edukacji Narodowej.
Obchody Święta Niepodległości. program słownomuzyczny „Barwy naszej Ojczyzny” został również
zaprezentowany uczniom Zespołu Szkół przy Ośrodku
Rehabilitacji i Leczenia Dzieci w Jarnołtówku.
„Podróże z Mikołajem” – połączone z nocką w szkole.
Świąteczny czas… - wigilia szkolna. Zgodnie z
tradycją uczniowie klasy III przygotowali Jasełka.
Niezapomniane chwile z Dziadkami i Babciami.
35
36
37
38
Wyjazdy edukacyjne
• Pobyt w domu K. Zanussiego w Laskach spotkanie
z Mistrzem. Zwiedzanie Warszawy i Centrum
Nauki Kopernik.
• Wycieczka do Głuchołaz na warsztaty teatralne
i spektakl pt.„80 dni dookoła świata”.
• Kolejowa wyprawa do Nysy.
• Wyjście na Kopę Biskupią – opieka dzieci z kl. V nad
przedszkolakami.
• Ponadto penetracja najbliższej okolicy.
39
40
41
42
Klub Anioła
„Góra Grosza” - celem akcji jest zebranie
funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się
poza własną rodziną.
Pomagamy zwierzakom w schroniskach dla
zwierząt.
Pamiętamy o tych, którzy już odeszli...
Aniołowie, jak co roku ogłosili wśród uczniów
naszej szkoły akcję zbierania zniczy. Każda klasa
włączyła się do akcji, ale najbardziej wspomogli ją
uczniowie klasy II.
43
Z życzeniami bożonarodzeniowymi u starszych
i samotnych osób. Jak każdego roku uczennice
naszej szkoły wraz z opiekunem, złożyły wizyty 32
samotnym i starszym mieszkańcom naszej wsi.
Tym razem upominkami były kartki świąteczne
i piękne kwiatowe kule na choinkę wykonane na
warsztatach plastycznych przez rodziców i uczniów
kl. V.
44
45
46
 Miłe chwile w przedszkolu.
Wolontariuszki pomagają paniom z przedszkola,
w opiece nad przedszkolakami. Mówią „Jesteśmy
szczęśliwe, że możemy roztaczać opiekę nad naszymi
maluchami”
 Zbiorka makulatury i znaczków pocztowych na
potrzeby misyjne.
 Zbiórka nakrętek dla Michałka.
 Pomoc w bibliotece szkolnej.
47
48
Samorządna szkoła
Debaty przygotowywane są na podstawie
wywiadów, ankiet, zdjęć, nakręconych filmów itp.
Temat debaty proponują jej uczestnicy, aby
rozmawiać o rzeczach ważnych i interesujących.
O terminie i temacie debaty wszyscy uczestnicy są
wcześniej poinformowani przez prowadzącego.
W czasie debaty mogą wypowiadać się wszyscy jej
uczestnicy – uczniowie, prowadzący, zaproszeni
goście.
Debaty: „Jak przeciwdziałać przemocy i agresji w
szkole i poza nią?” Została przygotowana została z
myślą nie tylko o uczniach naszej szkoły.
Prawa i obowiązki ucznia.
49
50
51
Konferencje dziecięce
Konferencje dziecięce rozwijają
zainteresowania uczniów, a tym samym są
przykładem dla innych, którzy pragną dzielić
się swoimi zainteresowaniami. Prowadzone są
przez uczniów.
„Teatr pantomimiczny” – prowadzące: K. Osiecka,
P. Adamska, M. Konieczna.
Techniki plastyczne – prowadzące P. Lisowska,
M. Konieczna, J. Olejnik.
52
Ponadto:
Podróże małe i duże - lokalne zabytki historyczne,
ich historia i dotąd nieznana lokalizacja były
tematem lekcji muzealnej przeprowadzonej przez
p. Marcina Husaka – pracownika Muzeum Ziemi
Prudnickiej.
53
Biblioteka

Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego
„Dobry zwyczaj - książki czytaj.”

Prowadzenie kącika „To warto przeczytać.”

Realizacja zajęć z przysposobienia
bibliotecznego.

Udział w ogólnopolskim konkursie „Nowe
inspiracje.”

Indywidualne wtorkowe spotkania z książką.
54
Inicjatywy nauczycieli
Wizyta studyjna dla nauczycieli poszukujących
z Zespołu Szkół w Karczmiskach, której członkami
byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Celem
wizyty było poznanie koncepcji pracy Zespołu.
Opracowanie programu kształcenia oraz
scenariuszy zajęć do edukacji wczesnoszkolnej
„Umysły przyszłości”.
55
56
Opracowanie przewodnika pod nazwą „Ścieżki
edukacyjne opracowane metodą projektów do klas
I – VI szkoły podstawowej” na zlecenie RCRE w
Opolu. Przewodnik skierowany jest do 378 szkół
Opolszczyzny.
Wydanie książki „Nowoczesna Edukacja Szkolna.
Jak się to robi w praktyce?”
57
58
Współpraca z innymi podmiotami
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły
„Otwarte okno”;
 Współpraca w kraju i za granicą z Międzynarodowym
Ruchem Freinetowskim i Polskim Stowarzyszeniem
Animatorów Pedagogiki C. Freineta;
 Radą Sołecką Moszczanki;
 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu;
 Korespondencja z innymi placówkami w kraju i za
granicą.
Co robimy, aby edukacja była dzieciom przyjazna?
"Zgodnie ze wskazówkami diabła stworzono szkołę.
Dziecko lubi przyrodę - umieszczono więc je
w zamkniętych salach.
Dziecko lubi wiedzieć, że jego działalność służy
czemuś - zrobiono tak, żeby jego aktywność nie
miała żadnego celu.
Lubi mówić - skazano je na milczenie.
60
Pragnęłoby rozumować - kazano mu uczyć się
na pamięć.
Chciałoby poszukiwać wiedzy - podano mu ją
gotową.
Pragnie odczuwać zapał - wymyślono kary.
Lubi się ruszać - zmuszono je do bezruchu.
Lubi pracować rękami - pozwolono mu
pracować tylko mózgiem."
61
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Marzena Kędra
www.szkolamoszczanka.pl
62

similar documents